ACTIVITĂȚI DE CULTURĂ GENERALĂ

IDENTITATE CULTURALĂ

  1. Descrie obiceiurile asociate cu cultura persoanei (de ex. structura familială, limba, mâncarea, îmbrăcămintea).

  2. Înţelege impactul pe care cultura îl are asupra identităţii, valorilor şi principiilor unei persoane.

Nivelele: 1 2

Nivelul 1:

Identifică cultura proprie

Nivelul 2:

Descrie trăsăturile esențiale ale culturii proprii (obiceiuri, limba, port, mâncare, etc…)

Identifică avantajele și dezavantajele apartenenței la cultura proprie

  1. Identifică şi descrie obiceiurile a cel puțin trei grupuri culturale.

  2. Respectă atitudinile şi principiile celorlalte grupuri culturale.

Nivelele: 1 2

Nivelul 1:

Identifică elementele specifice a cel puțin 3 grupuri enunțate

Nivelul 2:

Descrie caracteristicile specifice celor 3 grupuri

Enunță atitudinile și principiile unei bune conviețuiri între mai multe culturi

  1. Defineşte rasismul, stereotipurile, prejudecăţile şi discriminarea,

  2. Demonstrează două strategii pozitive de a răspunde prejudecăţilor şi discriminării acasă, la şcoală şi în comunitate.

Nivelele: 1 2 3 4

Nivelul 1:

Identifică și descrie caracteristicile rasismului, stereotipurilor, prejudecăților și discriminării

Nivelul 2:

Oferă exemple de rasism, stereotipie, prejudecată și discriminare

Nivelul 3:

Recunoaște și Exemplifică dacă și când s-au găsit într-una din situațiile de mai sus

Formulează strategii de răspuns pozitive la situațiile în care se găsesc.

Nivelul 4:

Demonstrează metode și căi eficiente de rezolvare a situațiilor de discriminare.