COMUNICARE

II, III, IV

 

1.Cunoaşte şi înţelege elementele comunicării.

 

 1. Recunoaşte influenţa diverselor culturi asupra elementelor comunicării.

 2. Cunoaște diferenţele dintre comunicarea verbală şi non-verbală.

 3. Recunoaște trei forme de comunicare non-verbală (de ex. ţinuta corpului, gesturi, contact vizual, şi expresii faciale).

 4. Conștientizează importanța ascultării eficiente pentru a clarifica ceea ce s-a spus.

 5. Știe să adreseze întrebări eficiente atunci când clarifică sau obţine informaţii (de ex. întrebări deschise şi închise).

 

 1. Cunoaște modul în care feedback-ul poate ajuta comunicarea şi/sau o poate împiedica.

 

 1. Identifică două strategii de a oferi feedback (de ex. prin utilizarea afirmaţiilor cu „eu”, concentrarea pe comportament nu pe persoană).

 2. Identifică două strategii de a primi feedback (de ex. contact vizual, neîntreruperea unei conversaţii).

Nivele 1,2,3

Nivel 1

Descrie influența diverselor culturi asupra elementelor comunicării

Descrie modul în care feedback-ul poate ajuta comunicarea şi/sau o poate împiedica

Nivel 2

Explică diferenţele dintre comunicarea verbală şi non-verbală

Descrie trei forme de comunicare non-verbală (de ex. ţinuta corpului, gesturi, contact vizual, şi expresii faciale).

Explică modul de a asculta eficace pentru a clarifica ceea ce s-a spus.

Explică modul de a adresa întrebări eficiente atunci când clarifică sau obţine informaţii (de ex. întrebări deschise şi închise

Nivel 3

La sfârșitul unei convesații , primește și oferă feedback.

 

 

2. Ştie cum să comunice cu prietenii şi familia.

 1. Știe să se prezinte şi să îi salute pe ceilalţi (de ex. strângerea mâinii, contact vizual, limbaj standard vs. argou, atingere adecvată).

 2. Poarta conversaţii utilizând limbajul verbal şi non-verbal corespunzător.

Nivele 1,2,3

Nivel 1

Enumeră cel puțin trei forme de politețe.

Nivel 2

Expilcă ce înseamnă limbajul verbal și nonverbal.

Nivel 3

demonstrează toleranţă faţă de opiniile celorlalţi.

3. Ştie cum să comunice acasă, la şcoală sau la muncă.

 

 1. Cunoaște diferenţele dintre stilurile de comunicare pasive, agresive şi sigure pe sine.

 2. Cunoaşte faptul că oamenii au dreptul de a exprima opinii diferite.

 3. Demonstrează comunicare eficientă în trei situaţii.

Nivele 1,2,3

 

Nivel 1,2

Explică diferenţele dintre stilurile de comunicare pasive, agresive şi sigure pe sine.

Nivel 3

Comunică eficient în cadrul activităților cu celelalte persoane.

 

4. Ştie cum să gestioneze un conflict.

 

 1. Identifică semnele de conflict.

 2. Folosește două moduri diferite de a gestiona un conflict.

 3. Demonstrează două tehnici de gestionare a conflictelor ce ar putea fi utilizate acasă, la şcoală sau la muncă.

Nivele 1,2,3

Nivel 1

Descrie semnele de conflict

Nivel 2

Numește două moduri diferite de a gestiona un conflict.

Nicelul 3

Utilizează cel puțin două techinici de gestionare a conflictelor în cadrul centrului de zi.

 

 

 

5. Ştie cum să utilizeze tehnicile de gestionare a mâniei.

 1. Identifică situaţii care ar putea produce sentimente de mânie în propria persoană şi a altora.

 2. Cunoaște o tehnică de gestionare a mâniei

 3. Demonstrează două tehnici de gestionare a mâniei ce ar putea fi utilizate acasă, la şcoală sau la muncă.

Nivele 1,2,3

Nivel 1

Descrie indiciile şi sentimentele mâniei în propria persoană şi a altora.

Nivel 2

Explică o tehnică de gestionare a mâniei (de ex. Plecarea).

 

Nivel 3

Utilizează două tehnici de gestionare a mâniei ce ar putea fi utilizate în cadrul centrului de zi.

RELAȚII INTERPERSONALE

 

1. Cunoaşte şi înţelege diferenţele dintre diferitele tipuri de relaţii.

 

 • Conștientizează diferitele tipuri de relaţii (de ex. familie, prieteni, profesionale, maritale şi sentimentale).

 • Cunoaşte valoarea păstrării a mai mult de un tip de relaţii.

 • Folosește regulile, limitele şi codul comportamental aferente fiecărui tip de relaţie.

 • Descrie rolurile diferite pe care le joacă oamenii în diferite relaţii.

Nivele 1,2

Nivel 1

Descrie diferitele tipuri de relaţii (de ex. familie, prieteni, profesionale, maritale şi sentimentale

Descrie rolurile diferite pe care le joacă oamenii în diferite relaţii.

Nivel 2

Explică regulile, limitele şi codul comportamental aferente fiecărui tip de relaţie.

 

 

2. Ştie cum să dezvolte şi să păstreze relaţii sănătoase.

 1. Identifică trei caracteristici ale relaţiilor sănătoase şi dăunătoare.

 2. Cunoaște două moduri de a dezvolta o relaţie nouă cu familia, prietenii, colegii de muncă.

 3. Folosește două moduri de a gestiona o relaţie dăunătoare (de ex. clarificarea limitelor, solicitarea de consiliere, asistenţă legală, terminarea relaţiei).

 4. Analizează rolurile şi responsabilităţile pe care ambele părţi le au în menţinerea relaţiei.

 5. Conștientizează cum relaţiile se modifică în timp.

 6. Identifică două moduri de a menţine o relaţie în timp.

Nivele 1,2,3

Nivel 1

Descrie două moduri de a dezvolta o relaţie nouă cu familia, prietenii, colegii de muncă.

Descrie două moduri de a gestiona o relaţie dăunătoare (de ex. clarificarea limitelor, solicitarea de consiliere, asistenţă legală, terminarea relaţiei).

Descrie cum relaţiile se modifică în timp.

Nivel 2

Enumeră trei caracteristici ale relațiilor sănătoase și dăunătoare

3. Ştie cum să vorbească cu ceilalţi despre deciziile care afectează relaţiile.

 

 1. Înțelege modul de a vorbi cu un partener despre probleme cum sunt întâlnirile romantice, activităţile sexuale, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi a sarcinilor, despre căsătorie şi probleme părinteşti.

 2. Înțelege modul de a vorbi cu familia şi prietenii despre probleme cum sunt întâlnirile romantice, activităţile sexuale, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi a sarcinilor, despre căsătorie şi probleme părinteşti.

Nivele 1,2,3

 

Nivel 1,2

Explică modul de a vorbi cu un partener despre probleme cum sunt întâlnirile romantice, activităţile sexuale, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi a sarcinilor, despre căsătorie şi probleme părinteşti.

 

Nivel 3

Exersează convorbirea cu un partener într-o situaţie simulată.

Exersează convorbirea cu familia şi prietenii într-o situaţie simulată.