Organizaţii implementatoare

              Asociația Stea, Satu Mare (Romania)

             Popica Onlus, Roma (ITALIA)

              Solidarité Enfance Roumanie, Pars (Franţa)

 

Parteneri

              Asociaţia Grenoble Isere Roumanie (Franţa)

              Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare

              Asociaţia GIR 2003 Satu Mare

Durata Proiectului

                 5 ani (din Aprile 2009 până în Martie 2014)

Locul de implementare

Proiectul este implementat în Satu Mare, în nordul României.

Activităţile prevăzute sunt în mare parte desfăşurate în casa Saint Louis De Gonzague, spaţiu pus la dispoziţie de către Solidarité Enfance Roumanie. Casa, care cuprinde centrul de zi, apartamentul social şi biroul operativ al Asociaţiei Stea este compus din :

·      Parter (aproximativ 120 mp): 2 săli de activităţi, 1 bucătărie cu sală de mese, 1 birou, 2 băi pentru fete şi băieţi;

·      O mansardă (aproximativ 100 mp): 3 dormitoare, 2 băi pentru fete şi separat pentru băieţi;

·      O curte (aproximativ 800 mp).

Obiectiv general

Obiectivul general al Proiectului este acela de a reduce amploarea fenomenului “copiii străzii” în România, prin integrarea socială (familială, şcolară, profesională) a copiilor şi tinerilor.

Obiectivul specific al proiectului

Proiectul îşi propune să favorizeze incluziunea socială şi sanitară a 100 de copii şi tineri (cu vârste cuprinse între 0 şi 30 de ani) care trăiesc pe stradă în Satu Mare, în nordul României, intervenind în aceelaşi timp în plan social şi formativ-educativ, respectiv, în ceea ce priveşte orientarea şi medierea accesului acestora la serviciile socio-sanitare disponibile în comunitate.

Grupul ţintă şi beneficiari indirecţi

Grupul ţintă (sau beneficiari direcţi) este alcătuit din 100 de copii şi tineri cu vârste cuprinse între 0 şi 30 de ani, care trăiesc în mediul străzii în municipiul Satu Mare, situat în judeţul cu aceelaşi nume din nord-vestul României, aproape de frontierele cu Ungaria şi cu Ucraina.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt :

·       ceillalţi mebrii ai familiilor şi ai grupurilor în care trăiesc beneficiarii direcţi;

·       comunitatea locală, sensibilizată cu privire la schimbarea atitudinii faţă de beneficiarii direcţi;

·       comunitatea internaţională, informată şi implicată în acţiuni de sensibilizare şi promovare legate de proiect.

 

UNITATEA MOBILĂ

Unitatea mobilă construieşte prima punte de legătură între copiii şi tinerii străzii şi comunitate.

Scopurile intervenţiei :

v  Identificarea zonelor în care există populaţie ce trăieşte în condiţii de stradă.

v  Monitorizarea şi realizarea unei analize periodice a fenomenului „copiii străzii” la Satu Mare.

v  Câştigarea încrederii copiilor şi tinerilor străzii în echipa asociaţiei.

v  Ameliorarea condiţiilor de viaţă în stradă.

v  Informare şi medierea legăturii dintre copiilor şi tinerilor străzii şi instituţiile sau organizaţiile medicale, de asistenţă socială şi socioprofesională.

v  Însoţirea copiilor şi tinerilor realizarea demersurilor pentru obţinerea documentelor de identitate.

v  Încurajare pentru schimbare şi sprijinirea copiilor şi tinerilor să-şi recâştige încrederea şi stima de sine.

v  Motivarea şi atragerea copiilor spre activităţile centrului de zi.

Servicii sociale primare :

Ø  Identificarea nevoii sociale a copiilor şi tinerilor străzii

Ø  Informare despre drepturi şi obligaţii

Ø  Măsuri şi acţiuni de urgenţă în vedrea reducerii efectelor situaţiilor de criză

Ø  Măsuri şi acţiuni de sprijin în vedere a menţinerii în comunitate a copiilor şi tinerilor străzii

Ø  Servicii de consiliere în stradă

Servicii sociale specializate :

Ø  Mediere socială

Activităţi principale : 

§  Vizite zilnice în stradă (3 ore / zi de luni până vineri)

§  Identificare şi monitorizarea situaţiei persoanelor de pe stradă în parteneriat cu SPAS Satu Mare (Serviciul Public de Asistenţă Socială) Satu Mare (1 dată pe săptămână)

§  Consiliere şi mediere pentru obţinerea drepturilor sociale şi informare cu privire la serviciile din comunitate

§  Consilierea şi medierea accesului copiilor şi tinerilor la servicii medicale

 

CENTRUL DE ZI

Centrul de zi are prin excelenţă rol educativ, de socializare şi de învăţare de reguli fiind o etapă intermediară între stradă şi locuinţa protejată. Programul de lucru este de 4 ore pe zi de luni până vineri şi are o capacitate de 15 – 20 de locuri destinate copiilor şi tinerilor străzii cu vârste între 8 şi 35 de ani.

Scopurile intervenţiei :

v  Implicarea copiilor/tinerilor într-un program regulat de activităţi socio-educative în urma asigurării unor condiţii minime legate de nevoile lor de bază (hrană, sănătate, securitate).

v  Creşterea stimei de sine a beneficiarilor.

v  Învăţarea regulilor de comportament şi a valorilor sociale fundamentale.

v  Reducerea frecvenţei comportamentelor cu grad sporit de risc (cerşetorie, consum de alcool şi droguri, prostituţie, violenţă).

v  Conştientizarea necesităţii de a se îngriji de propria persoană şi dezvoltarea deprinderilor de asigurare unei bune igiene corporale şi vestimentare.

v  Învăţarea metodelor contraceptive şi de prevenire a BTS.

v  Scăderea analfabetismului.

v  Obţinerea actelor de identitate şi a celor de stare civilă.

v  Creşterea motivaţiei pentru schimbare şi pregătirea pentru integrarea şcolară şi profesională.

Servicii sociale primare :

Ø  Identificarea nevoii sociale a copiilor şi tinerilor străzii

Ø  Informare despre drepturi şi obligaţii

Ø  Măsuri şi acţiuni de sprijin în vedere a menţinerii în comunitate a copiilor şi tinerilor străzii

Ø  Servicii de consiliere

Servicii sociale specializate :

Ø  Suport şi asistenţă pentru copiii şi tinerii străzii

Ø  Educaţie informală extra curriculară pentru copiii şi tinerii străzii în funcţie de nevoia fiecărei categorii

Ø  Asistenţă şi suport pentru copiii şi tinerii străzii

Ø  Sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională

Ø  Îngrijire social-medicală

Ø  Mediere socială

Ø  Consiliere în cadrul centrului de zi

Activităţi principale : 

§  Consiliere şi mediere în diverse domenii (servicii medicale, acte de identitate, loc de muncă).

§  Activităţi practice de dezvoltare a deprinderilor de igienă şi sănătate (prevenire şi tratare boli, spălat pe mâini, dinţi, duş de două ori pe săptămână, spălat haine).

§  Activităţi educaţionale : alfabetizare, socotit, informaţii practice de cultură generală în diverse domenii (ştiinţele naturii, educaţie civică, istorie).

§  Consiliere pentru reducerea comportamentelor cu grad ridicat de risc (consum de alcool şi droguri, cerşetorie, prostituţie, infracţionalitate).

§  Educaţie comportamentală (deprindere de reguli, comunicare şi relaţionare).

§  Educaţie sexuală şi distribuire de materiale profilactice.

§  Pregătire pentru integrare profesională sau şcolară.

§  Pregătire pentru intrarea în locuinţa protejată.

§  Socializare prin activităţi şi proiecte de animaţie socio-educativă.

 

APARTAMENTUL SOCIAL

Apartamentul social răspunde nevoilor de bază ale tinerilor permiţându-le acestora să se concentreze pe integrarea socială în urma obţinerii unui loc de muncă stabil şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. Are o capacitate de 6 locuri asigurând servicii sociale de tip rezidenţial pe o durată de până la 2 ani, pentru tineri cu vârste între 18 şi 35 ani cu experienţă de viaţă în stradă.

Scopurile intervenţiei:

v  Implicarea aprofundată a tinerilor în acţiuni de integrare socială. 

v  Eliminarea abuzului de alcool şi droguri, recurgerii la cerşit şi prostituţie 

v  Dezvoltarea abilităţilor de viţă ale beneficiarilor şi capacitatea lor de autodeterminare

v  Respectarea regulilor de comportament şi convieţuire

v  Creşterea gradului de autonomie şi independenţă (inclusiv din punct de vedere financiar).

v  Gestionarea eficientă a resurselor (din apartament şi a celor personale) 

v  Integrarea socială în urma dobândirii unui grad ridicat de independenţă.

Servicii sociale primare :

Ø  Identificarea nevoii sociale a copiilor şi tinerilor străzii

Ø  Informare despre drepturi şi obligaţii

Ø  Măsuri şi acţiuni de sprijin în vedere a menţinerii în comunitate a copiilor şi tinerilor străzii

Ø  Servicii de consiliere

Servicii sociale specializate :

Ø  Suport şi asistenţă pentru tinerii străzii

Ø  Educaţie informală extra curriculară pentru copiii şi tinerii străzii în funcţie de nevoia fiecărei categorii

Ø  Asistenţă şi suport pentru străzii

Ø  Sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională

Ø  Îngrijire social-medicală

Ø  Mediere socială

Ø  Consiliere socială

Activităţi principale:

§  Consiliere pentru reducerea comportamentelor cu grad ridicat de risc (consum de alcool şi droguri, cerşetorie, prostituţie, infracţionalitate).

§  Consiliere vocaţională, dezvoltarea deprinderilor, orientare şi mediere pentru integrarea profesională.

§  Activităţi de dezvoltare a deprinderilor gospodăreşti.

§  Activităţi de formare a deprinderilor de viaţă independentă.

§  Activităţi igienico-sanitare, educaţie sexuală şi mediere pentru acces la servicii medicale.

§  Activităţi de sprijin, instruire şi şcolarizare.

§  Activităţi de socializare.

§  Activităţi de pregătire a tinerilor pentru ieşirea din Apartamentul social.

§  Monitorizarea beneficiarilor ieşiţi din locuinţa protejată.