Programele educationale si de consiliere ale Asociației Stea au fost concepute pentru a satisface cerințele acelor copii și tineri care nu au avut/nu au posibilitatea de a învăța anumite deprinderi/competențe în cadrul programelor școlare, fie datorită lipsei școlarizării, fie datorită abandonului școlar. Beneficiarii Asociației provin din medii defavorizate, sunt expuși comportamentelor de risc: prostituție, cerșetorie, abandon școlar, manifestări adictive. De exemplu, este posibil ca un tânăr de vârstă mai mare să fi omis o deprindere pe care semenii săi au învăţat-o la o vârstă mai mică. Scopurile sunt de asemenea menţionate împreună pentru a încuraja tinerii să îşi aleagă propriile scopuri.

Nivelurile de dezvoltare sunt planificate în funcție de grupele de vârstă ale beneficiarilor. Etapa I este concepută pentru copii cu vărsta între 6-10 ani, etapa II pentru cei între 11-14 ani, a III-a pentru tineri încadrați în marja de 15-19 ani, iar etapa a IV-a se adresează celor cu vârsta cuprinsă între 19-23 ani, cu posibilitatea ca și cei trecuți de această vârstă să fie încadrați în programele educative ale asociației.

Nivelurile de învăţare utilizate sunt deasemenea împărțite pe nivele de competențe, după cum urmează :

  • Nivelul I : conștientizare.

  • Nivelul II : cunoștințe și înțelegere. La nivelurile I și II, copilul/tânărul achiziționează informații. La acest nivel în procesul de învățare, copilul/tânărul ar trebui să fie capabil să identifice, descrie sau oferi informații despre materia care se predă.

  • Nivelul III : Know-How la nivelul acesta, începe să aplice cunoștințele deprinse prin învățare. Va trebui să arate o anumită îndemânare, prin simulare, laborator de studiu, sau experiențe în viața reală.

  • Nivelul IV : este capabil să folosească în mod constant deprinderile învățate. La acest nivel copilul/tânărul utilizează cunoştinţele deprinse în afara mediului de studiu. La acest nivel, copilul/tânărul este capabil să demonstreze deprinderea în mod regulat şi raportează progresul său.


 

Scopul de tipul „ştie şi înţelege” necesită ca asistentul social să prezinte informaţii într-o modalitate care va creşte baza de cunoştinţe a tânărului. La finalul sesiunii se va aştepta doar ca tânărul să descrie sau să explice ce a învăţat.

Rezultatele aşteptate, uneori cunoscute ca Indicatori sau Obiective, descriu ce ar trebui să fie capabil tânărul să realizeze ca urmare a activitații şi arată cum a fost realizat Scopul. Acestea sunt îndrumările pentru realizarea unui Scop. Începând cu un verb orientat pe acţiune, acestea arată dacă un tânăr a deprins sau nu Scopul. Rezultatele aşteptate pot fi transpuse în planificarea de caz sau planificarea de grup doar prin adăugarea cuvintelor „La sfârşitul perioadei de timp sau sesiunii X, tânărul va fi capabil să…” înaintea fiecărei Rezultate aşteptate. De exemplu, „La sfârşitul sesiunii de grup, tânărul va fi capabil să dezvolte o fişă de date personale pe care să o utilizeze la completarea unui formular de angajare.” Partea subliniată din exemplu reprezintă un Rezultat aşteptat.

Despre scopuri, rezultate așteptate, nivele de competențe și evaluare se poate citi în detaliu la fiecare activitate în parte.

 

Abilități socio-profesionale

Cetățenie activă și civism

Comunicare și relații inter-personale

Educație pentru sănătate

Educație sexuală și planning familial

Știință – lumea înconjurătoare

Gestionarea resurselor

Identitate culturală

Inteligența emoțională

Orientare în timp și spațiu

Prevenirea și combaterea adicțiilor

Program educațional și de alfabetizare

Protecția mediului

Transport public

Utilizarea calculatorului