Scopuri

Rezultate aşteptate

Nivele de competențe

EVLAU

ARE COMPETENȚE

AUTOCONȘTIENTIZARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

RESPECTUL DE SINE

1. Cunoaşte şi înţelege conceptul respectului de sine.

 

 

a. Cunoaște termenul „respect de sine”.

b. Recunoaște legătura dintre respect de sine pe de o parte şi conştiinţă de sine şi imagine de sine pe de altă parte.

c. Întelege relaţia dintre respect de sine şi bunăstarea emoţională.

Nivelele: 1, 2

Nivelul 1

Defineşte termenul „respect de sine”.

Descrie relaţia dintre respect de sine şi bunăstarea emoţională.

Nivelul 2

Explică legătura dintre respect de sine pe de o parte şi conştiinţă de sine şi imagine de sine pe de altă parte.

2. Cunoaște punctele tari şi nevoile personale.

 

a. Cunoaște punctele tari şi nevoile.

b. Identifică trei puncte tari şi nevoi personale.

c. Recunoaşte cum punctele tari pot fi utilizate pentru a satisface nevoile personale.

Nivelele 1,2

Nivel 1

Defineşte punctele tari şi nevoile.

Nivel 2

Enumeră trei puncte tari și trei nevoi persoanle

Explică cum punctele tari pot fi utilizate pentru a satisface nevoile personale.

3. Cunoaşte şi înţelege impactul unui comportament atent, respectuos, responsabil şi onest într-o relaţie.

a.Cunoaște comportamentul atent, respectuos, responsabil şi onest.

b.Poate să dea exemple de situaţii în care comportamentul atent, respectuos, responsabil şi onest poate afecta o relaţie.

c. Folosește formule de politețe și este atent cu persoanele din jur

Nivele 1,2,3

Nivel 1

Defineşte comportamentul atent, respectuos, responsabil şi onest.

Nivel 2

Exemplifică situaţii în care comportamentul atent, respectuos, responsabil şi onest poate afecta o relaţie

Nivel 3 – Atrage atenția celorlalți beneficiari atunci cand nu sunt respectuoși cu persoanele din jur.

 

4. Cunoaşte şi înţelege modul în care mânia, necinstea, şi nepoliteţea afectează relaţiile.

a.Identifică comportamentul mânios, necinstit şi nerespectuos.

b.Știe să dea exemple de modul în care acestea afectează relaţiile.

Nivele 1,2,3

Nivel 1

Defineşte comportamentul mânios, necinstit şi nerespectuos.

Nivelul 2

Exemplifică modul în care acestea afectează relaţiile

 

MANAGEMENTUL EMOȚIILOR

III, IV

 

1.Ştie cum să menţină o bună sănătate emoţională

a. Recunoaște și exemplifică ce este stresul.

b. Identifică situații care pot genera conflicte între persoane și care pot conduce la stres

c. Identifică sursa conflictului sau a fricii într-o situație stresantă

d. Identifică trei moduri de reducere a stresului (de ex. exerciţii, respiră adânc, simplifică programul).

e. Cunoaște semnele şi simptomele depresiei şi ale altor probleme de sănătate emoţională.

f. Știe unde să se adreseze în comunitate pentru a obţine ajutor pentru depresie şi alte probleme de sănătate emoţională.

g. Poate alege o strategie de reducere a stresului/frustrării şi menţinere a unei bune sănătăţi emoţionale.

f. Evaluează eficacitatea strategiei alese.

Nivele 1,2,3

Nivelul 1

Definește și exemplifică ce este stresul

Nivelul 2

Descrie semnele şi simptomele depresiei şi ale altor probleme de sănătate emoţională.

Descrie unde să se adreseze în comunitate pentru a obţine ajutor pentru depresie şi alte probleme de sănătate emoţională.

 

Nivelul 3

Cere sprijin pentru a alege o strategie de reducere a stresului/frustrării şi menţinere a unei bune sănătăţi emoţionale.

 

2. Cunoaşte şi înţelege impactul unei atitudini flexibile într-o relaţie.

 

a.Înțelege diferența între o atitudine rigidă și una flexibilă în interacțiunile umane.

 

b.Dă exemple de situaţii în care flexibilitatea a influențat pozitiv o relație.

Nivele 1,2

Nivel 1

Descrie ce înseamnă o atitudine rigidă și una flexibilă

Nivelul 2

Exemplifică situaţii în care flexibilitatea a influențat pozitiv o relație.