Scopul serviciului social "Centrul de zi Stea pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi" este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, prin asigurarea pe timpul zilei, pe o perioadă determinată, a unor activităţi de îngrijire, educaţie nonformală și informală, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţa independentă, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii aflați în dificultate.