Asociaţia Stea a finalizat următoarele proiecte :

1. Școala din Grădină: Proiect derulat de Asociația Stea în parteneriat cu Asociația Pirita Children – Copiii din Pirita și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

2. CHESS START RO-HU – Dezvoltarea în comun a unui instrument transfrontalier de incluziune socială bazat pe șah”, cod RO-HU 277: cofinanțat prin Programul Interreg RO-HU 2014-2020, Prioritatea PA6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților), Obiectiv specific SO11 / b Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților. 

3. Rețea de inovare socială privind drepturile copiilor marginalizați : RISDEM: proiect derulat cu sprijin financiar din partea Ambasadei Franței în România și a partenerilor francezi, asociațiile Aide et Action, Grenoble Isère Roumanie și Solidarité Enfance Roumanie, în cadrul apelului Ambasadei Franței în România, dedicat consolidării societății civile românești.

4. Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate: proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Inter-sector partnership – the base for quality social services, project  funded by EEA 2009 – 2014 grants, under the NGO Fund in Romania.

5. Start pentru incluziune socială prin muncă:proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Start for social inclusion through work: project funded by EEA 2009 – 2014 grants, under the NGO Fund in Romania.

6. Grădina Stea: proiect sponsorizat de Fundația PACT cu suținerea financiară a OMV Petrom în cadrul programului de finanțare „Idei din Țara lui Andrei”.

7. Educație pentru viitorselectat în cadrul concursului „Susţine un ONG” organizat de Fundaţia Orange, ce oferă anual fonduri pentru proiecte coordonate de angajaţii Orange România, program ce a oferit în 2014 finanţări de peste 125.000 lei.

8. Voluntariat pentru îmbunătățirea vieții copiilor și tinerilor străzii finanţat de către Comisia Europeană prin intermediul Programului “Tineret în Acţiune” – Acţiunea 2 : Serviciul European de Voluntariat.

9. „StradAlternativa” : finanţat de Popica Onlus (Italia), Solidarite Enfance Roumanie (Franţa), în parteneriat cu Grenoble Isere Roumanie (Franţa), Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare şi Asociaţia GIR 2003 Satu Mare

10. Pod Cultural Transfrontalier Pentru Incluziune Sociala – HUSKROUA/1101/082: finantat de Uniunea Europeana prin Programul CBC ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina.

11. „Voluntariat pentru incluziunea copiilor şi tinerilor străzii” : finanţat de către Comisia Europeană prin intermediul Programului “Tineret în Acţiune” – Acţiunea 2 : Serviciul European de Voluntariat.

12. „Campanie de promovare a valorilor cetăţeniei şi civismului în comunităţile Satu Mare şi Mădăras”, finanţat de către organizaţia la Voix De l’Enfant din Franţa şi Solidarite Enfance Roumanie din Franţa

13. „Ateliere de educatie prin IT&C pentru copiii si tinerii străzii” : susţinut cu 8 pachete informatice în cadrul apelului la proiecte ASSOCLIC organizat de către Asociaţia Ateliere Fără Frontiere.

14. „Atelier ocupaţional pentru sprijinirea incluziunii copiilor şi tinerilor străzii”  : co-finanţat de către Fundaţia Soroş România, prin intermediul programului “Fondul de Urgenţă”, Consiliul Local Satu Mare prin intermediul SPAS Satu Mare şi asociaţiile Popica Onlus din Italia şi Croire Que Tout Est Possible din Franţa.

15. „Faţă în faţă cu drogurile” : finanţat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, prin intermediul Programului European „Tineret în acţiune”.

16. „Formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi în stradă – LLP-LdV/PAR/2009/RO/101” : finanţat de Comisia Europeana prin programul „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”.