În perioada martie – decembrie 2014, Asociaţia Stea în parteneriat cu Popica Onlus (Italia) derulează la Satu Mare proiectul „Voluntariat pentru îmbunătăţirea vieţii copiilor şi tinerilor străzii” – RO-21-188-2013-R3. Acesta este un proiect finanţat de către Comisia Europeană prin intermediul Programului “Tineret în Acţiune” – Acţiunea 2 : Serviciul European de Voluntariat. La baza acestei iniţiative se află oportunitatea de a permite tinerilor să desfăşoare activităţi de voluntariat până la 12 luni într-o altă ţară decât ţara lor de reşedinţă. Acesta promovează solidaritatea între tineri şi este un adevărat „serviciu de învăţare”. Dincolo de beneficiile aduse comunităţilor locale, voluntarii deprind noi abilităţi şi limbi străine şi descoperă alte culturi, principiile şi practicile învăţării non-formale guvernând întreaga lor activitate.

Proiectul „Voluntariat pentru pentru îmbunătăţirea vieţii copiilor şi tinerilor străzii” – RO-21-188-2013-R3se bazează pe un parteneriat bilateral între Asociaţia Stea cu rol de Organizaţie Gazdă şi de Organizaţie de Coordonare a activităţii de voluntariat în beneficiul comunităţii locale din Satu Mare şi Popica Onlus din Italia, care îndeplineşte rolul de Organizaţie de Trimitere.

Proiect se concentrează pe implicarea voluntarilor SEV în munca cu tinerii cu oportunităţi reduse şi are ca obiective:

·         Creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi de viaţă a copiilor şi tinerilor străzii din municipiul Satu Mare prin activităţi educative desfăşurate în comunităţile de romi şi în cadrul centrului de zi al Asociaţiei Stea de către voluntarii SEV şi cei ai Asociaţiei Stea

·         Facilitarea schimbului intercultural între tinerii voluntarii SEV, voluntarii Asociaţiei Stea şi copiii şi tinerii străzii pe parcursul derulării stagiului de voluntariat 

·         Participarea voluntarilor SEV alături de copiii şi tinerii străzii la campanii de promovare a drepturilor omului, a cetăţeniei active şi a anti-discriminării

Prezenţa voluntarilor sprijiniă, prin noi practici şi metode de educaţie non-formală, procesul de dobândire de noi abilităţi de către copiii şi tinerii străzii ceea ce va conduce la creşterea posibilităţilor lor de incluziune socială.

Această iniţiativă în cadrul Serviciului European de Voluntariat, reprezintă o oportunitate pentru voluntari să descopere Uniunea Europeană, din perspectiva diferenţelor şi asemănărilor sociale şi economice dintre ţările componente. Proiectul îşi propune să le ofere voluntarilor o experienţă valoroasă de solidaritate activă la nivel european, printr-un parteneriat între 2 ţări aflate în stadii diferite de integrare şi dezvoltare în Uniunea Europeană. Partenerii din cadrul proiectului recunosc valoarea şi rolul jucat de voluntari în promovarea cetăţeniei active în Uniunea Europeană, stagiul de voluntariat fiind un factor cheie în procesul educaţional în scopul de a dezvolta spiritul de solidaritate, cetăţenie şi participarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii. Proiectul stimulează tânăra generaţie să gândească liber pentru a construi un orizont mai larg în dezvoltarea personală. În plus, înţelegerea diversităţii culturale a Uniunii Europene va conduce la definirea identităţilor complexe a tinerilor, fiind capabili de a concepe ei înşişi în calitate de cetăţeni europeni o solidaritate socială şi culturală nouă.

Pentru mai multe detalii, va stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330 sau 0747232619. Persoana de contact: Pintea Bogdan, Responsabil proiect, E-mail: asociatiastea@gmail.com.

Noutăți:

Conferință de prezentare a proiectului

Voluntar în România – de nouă luni la Asociatia Stea în sprijinul personelor vulnerabile

Un exemplu de implicare pentru o lume mai bună