Asociația CREST în parteneriat cu Asociația STEA și Clubul Sportiv DAVID din Ungaria în perioada 01.12.2018–30.11.2019 a implementat proiectul cu titlul „CHESS START RO-HU – Dezvoltarea în comun a unui instrument transfrontalier de incluziune socială bazat pe șah”, cod RO-HU 277.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Interreg RO-HU 2014-2020, Prioritatea PA6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților), Obiectiv specific SO11 / b Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților.

Acest proiect a reunit organizațiile din Satu Mare și Nyiregyhaza, colaborând cu copiii din comunitățile de romi marginalizate care se confruntă cu probleme similare în ceea ce privește marginalizarea și discriminarea și sporește capacitatea organizațională comună de a dezvolta soluții inovatoare. Parteneriatul creat a dezvoltat oportunități de incluziune socială a copiilor vulnerabili din zona transfrontalieră folosind șahul atât ca instrument de dezvoltare personală, cât și ca mijloc de a crea oportunități de interacțiune pozitivă cu alți membri ai comunității pentru a susține incluziunea socială și a reduce discriminarea.

Obiectivul general al proiectului a fost intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a comunităților din Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg prin dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru problemele comune de incluziune socială a comunităților marginalizate, contribuind la o cooperare transfrontalieră mai activă a diferitelor instituții și cetățeni.

Proiectul a contribuit la obiectivul specific prioritar de program SO11 (intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților) prin implicarea unor experți sociali de la două ONG-uri din Satu Mare și specialiști de șah dintr-o organizație neguvernamentală din Nyiregyhaza într-un proces colaborativ să construiască și să implementeze un program inovator de dezvoltare a competențelor pentru copii, care să folosească ca element central potențialul șahului.

În jurul său, o serie de activități comune (formare și concursuri comune de șah, activități culturale, tabere, ateliere de lucru, conferințe) și competițiile transnaționale de șah au consolidat cooperarea cetățenilor în regiune.

Prin acest proiect, reprezentanți ai 3 ONG-uri din zona transfrontalieră și-au dezvoltat abilități de predare a tehnicilor de șah și de elaborare a programelor de dezvoltare a abilităților de viață, folosind șahul ca o activitate centrală. 80 de persoane vulnerabile au beneficiat de un serviciu social inovator construit în cadrul acestui proiect, obținând rezultate măsurabile ale dezvoltării abilităților personale și ale vieții și ridicându-le respectul de sine.

Proiectul a construit un model inovator de servicii sociale cu mare potențial de replicare care va fi promovat pe scară largă. Acesta este un instrument real pentru sporirea stimei de sine si dezvoltarea abilităților de viață a copiilor din grupurile vulnerabile. Proiectul a promovat egalitatea de șanse de luptă împotriva discriminării, oferind oportunități de reducere a lacunelor de dezvoltare a competențelor de viață existente între copiii aflați în dificultate și alți copii din zona transfrontalieră, sprijinind includerea acestora și accesul la oportunitățile de dezvoltare.

Inovația pe care acest proiect o aduce include:

  • Utilizarea potențialului enorm de dezvoltare al șahului asupra copiilor, ca element central pe care se bazează un program de intervenție socială,
  • Creșterea încrederii în sine și sprijinirea incluziunii sociale a copiilor din comunitățile marginalizate,
  • Parteneriat transfrontalier între serviciile sociale care oferă organizații ale organizațiilor neguvernamentale și ale șahurilor, reunind cunoștințele, abilitățile și experiența lor pentru a face față provocărilor comune din comunitățile lor locale: inechitatea în oportunitățile de dezvoltare între copiii care trăiesc în comunitățile marginalizate de romi și alți copii și, ascunde șansele incluziunii sociale ale acestor copii,
  • Crearea de oportunități concrete pentru interacțiuni pozitive prin sport între membrii comunității și persoanele vulnerabile, contribuind astfel la o mentalitate în schimbare ancorată în stereotipuri negative despre persoanele din comunitățile marginalizate și mai ales despre romi.

Bugetul total al proiectului a fost de 69.996,42 euo, din care cofinanțările Uniunii Europene și cele naționale reprezintă 67.933,91 euro, restul fiind contribuția partenerilor.
Informații suplimentare: Asociația CREST, RO-440069 Satu Mare, Str.Alexandru Odobescu Nr.48, telefon/fax 0261-877770, 0261-877771, mobil 0722-112189, office@crest.ro.
Persoană de contact: Angela Szekely – asistent de proiect.

www.interreg-rohu.eu
Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene