În perioada martie – noiembrie 2013 Asociaţia Stea derulează în parteneriat cu Asociaţia Solidarite Enfance Roumanie din Franţa proiectul intitulat „Campanie de promovare a valorilor cetăţeniei şi civismului în comunităţile Satu Mare şi Mădăras”, finanţat de către organizaţia la Voix De l’Enfant din Franţa.
Proiectul are ca scop promovarea valorilor cetăţeniei şi civismului în comunităţile Satu Mare şi Mădăras în scopul de a creşte toleranţa, solidaritatea, respectul faţă de ceilalţi şi de a promova o atitudine de implicare activă a cetăţenilor în viaţa de zi cu zi a comunităţilor pentru combaterea discriminării copiilor şi tinerilor străzii şi a populaţiei de etnie romă.
Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului sunt :
·      Progam săptămânal de activităţi educative pe teme legate de cetăţenie şi civism derulat în cadrul centrului de zi al Asociaţiei Stea cu copii şi tineri ai străzii
·      Program lunar de activităţi educative pe teme legate de cetăţenie şi civism derulat cu elevii şcolii generale de la Mădăras
·      Construirea şi implementarea de către copiii şi tinerii străzii a unui proiect de solidaritate socială în beneficiul altor copii şi tineri derulat în parteneriat cu Asociaţia Langdon Down Transilvania din Satu Mare
·      Concurs de desene şi eseuri pe tema promovării valorilor cetăţeniei şi civismului
·      Campanie de promovare a valorilor cetăţeneşti la Satu Mare cuprinzând următoarele activităţi:
o     Spectacol de teatru pe tema toleranţei şi anti-discriminării
o     Marş organizat pe străzile din municipiul Satu Mare cu mesaje anti-discriminare şi de promovare a drepturilor copiilor şi tinerilor străzii
o     « Ziua porţilor deschise » la Asociaţia STEA propunând vizitatorilor o serie de activităţi având ca temă centrală “cetăţenia”
o     Turneu de fotbal « Cupa anti-discriminării copiilor şi tinerilor străzii”
o    Spot radio cu mesaje de nediscriminare a copiilor şi tinerilor străzii
·      Campanie de promovare a valorilor cetăţeneşti la Mădăras cuprinzând următoarele activităţi:
o     Spectacol de promovare a valorilor cetăţeniei şi patriotismului prezentat de copiii de la şcoala generală din Mădăras cu ocazia Zilei Naţionale a României
o     « Ziua porţilor deschise » la şcoala generală din Mădăras propunând vizitatorilor o serie de activităţi având ca temă centrală “cetăţenia
o     Expoziţie de desene realizate în cadrul concursului pe tema promovării valorilor cetăţeniei şi civismului
o     Ziua competiţiilor sportive (ping-pong şi fotbal) la Mădăras având ca temă centrală “toleranţa”
o     Ziua împărtăşirii valorilor cetăţeneşti ale bunicilor vs. valorile contemporane
o     Distribuirea de afişe şi pliante cu privire la promovarea valorilor cetăţeniei şi civismului
Acest proiect pemite Asociaţiei Stea o mai bună mediatizare a acţiunilor sale şi valorizarea voluntariatului tinerilor şi membrilor comunităţii în sprijinirea incluziunii copiilor şi tinerilor străzii şi a celor de etnie romă aflaţi în dificultate.
Proiectul se bazează pe implicarea copiilor şi tinerilor străzii şi a copiilor de la şcoala generală din Mădăras în derularea tuturor activităţilor dezvoltând competenţelor lor civice, spiritul de solidaritate şi sentimentul de apartenenţă la comunitatea locală.
__________________________________________________________________________________________________
La Voix De l’Enfant este o asociaţiei federativă a cărei scop este “ascultarea şi apărarea oricărui copil aflat in orice fel de suferinţă şi indiferent unde se fală”. Aceasta intervine prin intermediul asociaţiilor sale membre în aproape 100 de ţări. Prin statutul său de asociaţie federativă, la Voix De l'Enfant susţine cu sprijinul partenerilor săi financiari, acţiuni pe termen scurt, mediu sau lung realizate de către asociaţiile membre.
 
Solidarité Enfance Roumanie este o asociaţie în conformitate cu legea 1901 din Franţa fondată în 1997 de către părinţii elevilor unui licei parizian. Ea acţionează în favoarea copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii precare în regiunea Satu Mare din nord-vestul României. Asociaţia acţionează pentru respectarea drepturilor funadmentale ale copiilor participând la reintegrarea socială, profesională şi familială a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie de precaritate. Compusă în totalitate de către voluntari, Solidarité Enfance Roumanie acţionează prin intermediul a trei iniţiative : – proiectul StradAlternativa, "o alternativă la viaţa în stradă" – sponorizarea tinerilor aflaţi în situaţie precară – tabere pentru tineri fără adăpost.
 
Asociaţia STEA este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.