Titlul activitatii : punctele cardinale

Obiective:

  • –          învățarea punctelor cardinale
  • –           Învățarea orientării în spațiu

Descrierea grupului țintă: copii și tineri proveniți din medii defavorizate, de etnie romă, expuși la risc de abandon școlar și excluziune socială

–          Număr de participanti: atât cât ne permite spațiul în care vom derula activitatea

–          Grupele de vârsta ale participantilor: peste 6 ani

Materiale necesare:

–          cretă

–          planșe/imagini (busolă, harta lumii,roza vânturilor, harta unui oraș, etc)

–          busolă

Durata: variabil, în funcție de numărul de copii,  de obicei peste 30 min.

Derularea activității:

Inițiem o discuție pe marginea imaginilor văzute. Îi vom întreba dacă cunosc punctele cardinale și le cerem să le indice pe acestea cu ajutorul busolei. Dacă nu le cunosc, îi vom ajuta să le învețe și să le identifice.

În continuare, eventual după o scurtă pauză, vom juca un joc. Trasăm cu creta pe podea punctele cardinale. Copii vor umbla în cerc în timp ce sună muzica. În momentul în care muzica se oprește, conducătorul jocului va enunța unul din punctele cardinale, iar copii vor trebui să se așeze în punctul indicat. Cel care se pune în locul greșit, este eliminat din joc.

Variante : cu cei mai mari se pot intercala și puncte cardinale intermediare (nord-vest, nord-est, sud-est, sud-vest)