Titlul activității: Reciclarea

Obiective:

–          Invățarea selectării deșeurilor

–          Sensibilizarea față de mediu și dezvoltarea unei responsabilități/conștințe ecologiste

Descrierea grupului țintă: copii proveniți din medii defavorizate, de etnie roma, expuși riscului de excluziune socială și discriminării

–          Număr de participanți:  cât mai mulți

–          Grupele de vârsta ale participantilor :peste 6 ani

 

Materiale necesare:

–          4 cutii care să reprezinte pubelele pentru colectare selectivă a deșeurilor (albastru=hârtie/carton, galben=plastic/metal, verde=sticlă, pubelă clasică pentru alte resturi)

–          Deșeuri diverse

–          Afișe care să fie lipite pe pubele+imagini ale deșeurilor pe care le vom aduna în fiecare dintre ele

–          Imagini, documentare despre efectele poluării asupra mediului, încălzirea globală, efectele negative asupra planetei și a sănătății oamenilor

Durata: variabilă în funcție de numărul de participanți, aprox. 30 min.

Derularea activității:

Vizionăm imagini despre consecințele poluării, efecte, importanța reciclării și vom iniția pe baza acestora, discuții de grup.

Punem cutiile în mijlocul cercului și încurajăm participanții să plaseze deșeurile în cutiile potrivite acestora

Ghid pentru evaluare:

Să avem grijă ca cele învățate teoretic să se aplice în practică.