Titlul activitatii : educație sexuala si planning familial

Obiective: însușirea de noțiuni generale despre bolile cu transmitere sexuala, posibilități de prevenire, metode de protecție/contracepție

Descrierea grupului țintă: tineri proveniți din medii defavorizate, expuși la comportamente de risc

  • Număr de participanti: 2-16

  • Grupele de vârsta ale participantilor: 11-14 ani, 14-19 ani, peste 19 ani

Materiale necesare: laptop, videoproiector, filme despre educație sexuală, planșe.

Durata: 45-60 min

Derularea activității: Vom iniția o discuție despre bolile cu transmitere sexuală, metodele de prevenire/contracepție. Încercăm să cartografiem cunoștințele pe care beneficiarii le au despre subiect, după care vom viziona filme care prezintă cunoștințele necesare pentru a fi bine informați și pentru a avea noțiuni reale despre acest subiect. Discuțiile care urmează se axează pe diferența dintre cele știute de ei până acuma și adevărul prezentat în materialele vizionate.

Atenție! Activitatea se va derula separat pe grupe de vârstă.

Ghid pentru evaluare : evaluarea se face pe baza discuțiilor de grup, a întrebărilor pe care le va pune conducătorul activității și a răspunsurilor primite din partea membrilor grupului. Se poate întocmi un chestionar care va face mai ușoară evaluarea.