LANSARE COMPETIȚIE ARTISTICĂ „SUB STEAUA PRIETENIEI editia a II-a”

Copiii din judeţul Satu Mare sunt invitaţi să devină portavocea antidiscriminării persoanelor vulnerabile

Asociația Stea anunţă lansarea concursului de creație intitulat “Sub Steaua Prieteniei” – Ediția a II-a, la care sunt invitaţi să participe copii de vârstă preşcolară şi şcolară din judeţul Satu Mare prin intermediul instituţiilor de învăţământ (grădiniţie, şcoli, licee) dar şi direct, cu sprijinul familiei sau al instituţiilor şi ONG-urilor sătmărene. Concursul este parte a unei ample campanii de„Anti-discriminare a grupurilor vulnerabile”care se va derula în perioada 21 – 27 martie 2016 la Satu Mare în cadrul proiectului„Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, implementat de către Asociaţia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţia Locală a municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor aflată în subordinea Consiliului Local Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România(www.fondong.fdsc.ro).

Scopul acestui concurs de creaţie este acela de a dezvolta cetăţenia activă în comunitate prin creşterea participării copiilor din judeţul Satu Mare în promovarea principiilor legate de combaterea inegalităţilor sociale, a sărăciei şi excluziunii şi promovarea antidiscriminării, a toleranței și înțelegerii multiculturale.

 

Instrumentele utilizate sunt la libera alegere a candidatului: colaj, desen în creion, acuarelă, tempera sau desen mixt iar lucrările pot fi executate pe foi A3 sau A4.

Se premiază originalitatea, lucrările copiate sau inspirate vor fiind descalificate.

Concursul este deschis la trei secțiuni: Secţiunea 1 – dedicată copiilor de grădiniţă/clasă pregătitoare; Secţiunea 2 – pentru copii de vârstă şcolară şi Secţiunea 3 – dedicată copiilor din școli/licee cu profil de artă.

 

Premierea lucrărilor se va desfășura în data de 21 martie 2016 într-un cadru festiv la care vor fi invitaţi toţi concurenţii alături de reprezentaţi ai autorităţilor, presă, membrii din comunitatea sătmăreană. Copiii a căror lucrări se califică pentru a fi expuse, pe baza punctajului juriului, vor primi diplome de participare. Premianții vor primi diplome de merit și premii constând în materiale pentru creație artistică. Cadrele didactice vor primi diplome care atestă activitatea și implicarea lor în această competiţie artistică. Toate desenele selecționate de către juriu vor fi prezentate într-o expoziţie organizată cu sprijinul Muzeului Județean Satu Mare, fiind promovată în comunitatea sătmăreană şi pe plan naţional şi internaţional prin diferite mijloace de comunicare accesibile Asociaţiei Stea şi partenerilor săi în vederea maximizării impactului pozitiv al mesajelor transmise de copii.

 

Data limită de predare a lucrărilor este 15 martie 2016. Lucrările por fi depuse direct (de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00) sau transmise prin postă la : Asociaţia Stea, B-dul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, Satu Mare. Regulamentul concursului de creaţie este disponibil pewww.asociaţiasteasm.ro iar pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330, persoana de contact: Cristina Bala, manager proiect.

„Prima ediție a acestui concurs, ne-a oferit anul trecut experiența de a descoperi prin intermediul a peste 200 de lucrări selecționate, puternice mesaje de solidaritate, egalitate și prietenie, transmise din perspectiva pură a copiilor. Ne dorim ca și în acest an arta să fie unul din canalele prin care să reușim să mobilizăm comunitatea sătmăreană să promoveze aceste valori. Este vital ca de la vârste fragede, copii să aibă ocazia de a se implica pentru astfel de cauze, experimentând cetățenia activă și punând temelia unei lumi mai bune pe care ne-o dorim pentru noi toți”, a declarat Cristina-Maria Bala, managerul proiectului şi director al Asociaţiei Stea.

Mulţimim pe această cale doamnei Cristina Gloria Oprişa, apreciat pictor sătmărean şi profesoară de desen, care ne sprijină cu multă dăruire în realizarea acestui concurs artistic, precum şi partenerilor care ne sunt alături: Muzeul Judeţean Satu Mare, grădinițe, școli și licee din Satu Mare, organizaţiile şi instituţiile membre ale GIPEX – Grup de lucru inter-sectorial pentru prevenirea si combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare.

Despre Asociaţia Stea

Asociaţia Stea este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.