În perioada 01.11.2022 – 31.10.2023 Asociația Stea, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Satu Mare derulează proiectul cu titlul ”ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel”.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 49792 oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de operator de program.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de educație și sănătate, combaterea oricărei forme de discriminare pentru 120 de persoane din cartierul urban dezavantajat Sătmărel al municipiului Satu Mare, o comunitate cu o populație de 30,39% romi. Comunitatea se confruntă cu probleme socio-economice grave (condiții proaste de locuire, lipsa surselor de venit stabile, lipsa locurilor de muncă, nivel scăzut de educație a adulților, abandon școlar ridicat, etc.) care au condus la marginalizare și excluziune socială.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Sprijinirea a 40 de copii școlari din comunitatea defavorizată Sătmărel în vederea prevenirii abandonului școlar și crearea unui stil de viață sănătos;
  • Îmbunătățirea capacității a 50 de familii în vederea susținerii incluziunii sociale și reușitei școlare a copiilor lor.

Grupul țintă al proiectului este format din 120 de persoane de etnie romă: 70 de copii (6-16 ani) și 50 părinți.

Cele mai importante activități cu grupurile țintă principale ale proiectului includ: activități remediale și de literație (20 de copii beneficiari), activități de educație non-formală prin permacultură (20 de copii beneficiari, alții decât cei menționați anterior), workshop-uri săptămânale pentru părinți (20 de beneficiari) și ateliere de educație pentru sănătate, de care vor beneficia 20 de adulți și 20 de copii. Totodată, prin intermediul proiectului vor fi distribuite 70 de pachete de stimulare a participării școlare, iar 30 de familii vor beneficia de activități de informare în domeniul educației parentale, prin intermediul vizitelor pe teren.

Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesați  www.eeagrants.org. și www.frds.ro.

În data de 02.02.2023 la ora 10.00 în sala de ședințe a consiliului local din cadrul Primăriei Satu Mare a avut loc conferința de lansare a proiectului „ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel”. Evenimentul a avut rolul de a informa factorii interesați despre scop, obiective, activități și rezultate așteptate, dar și să invite participanții să se implice activ în susținerea proiectului și dezvoltarea de acțiuni comune care să sprijine incluziunea grupului țintă și combaterea oricărei forme de discriminare a persoanelor defavorizate din cartierul urban dezavantajat Sătmărel. La eveniment au participat un număr de 30 de persoane reprezentând diferite instituții și organizații de la nivel local și județean.

Pentru mai multe informații accesați: https://asociatiasteasm.ro/2023/02/02/eveniment-de-lansare-a-proiectuluiimpreuna-mobilizare-locala-pentru-educatie-si-sanatate-in-satmarel/

Pentru a preveni abandonul școlar și a susține dezvoltarea de cunoștințe și abilități necesare unei bune incluziuni școlare, din martie 2023 am dat startul în cadrul proiectului „ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel” la un program intensiv de activități remediale și de alfabetizare (literație și numerație) pentru copiii romi din această comunitate vulnerabilă. În baza evaluărilor de nevoi de educație remedială realizate în primele luni ale proiectului, am selectat 20 de copii care au fost implicați într-un program de alfabetizare de 8 luni, având ca scop reducerea decalajelor în domeniile literației și numerației în comparație cu colegii lor de clasă. Suntem mândri să facem parte din această inițiativă și să contribuim la creșterea șanselor educaționale ale copiilor din comunitatea noastră. Vă invităm să fiți alături de noi în acest demers important pentru un viitor mai luminos și mai educat!

Pentru mai multe informații accesați: https://asociatiasteasm.ro/2023/06/28/activitati-remediale-de-literatie-si-numeratie-pentru-copiii-din-satmarel/

Pentru a susține 50 de familii din comunitatea defavorizată din Sătmărel să aibă o capacitate îmbunătățită în vederea susținerii incluziunii și reușitei școlare a copiilor lor, Directia de Asistență Socială Satu Mare prin expertul local, desfășoară în cadrul acestui proiect activități de educației parentală fiind alături de părinții și persoanele din comunitate cu responsabilități de îngrijire a copiilor. Un număr de 50 de părinți beneficiază săptămânal de activități și workshop-uri intensive de educație parentală adaptate nevoilor lor. Aceste activități se axeză nu doar pe dezvoltarea abilităților parentale ci și pe dezvoltarea personală a participanților parcurgând teme precum: importanța școlii; importanța relației cu partenerul; religia ca factor de echilibru și unitate; nevoile, emoțiile și comportamentele copiilor; comunicarea pozitivă părinți-copii, strategiile de soluționare a conflictelor. Toate acestea oferă un răspuns la nevoile beneficiarilor, îi implică activ în consolidarea familiei, în crearea unor legături mai bune între părinți și copii, inclusiv din punct de vedere emoțional, alături de o mai bună înțelegere a nevoilor fiecăruia și de găsirea de soluții pentru îndeplinirea a acestora.

Aflați mai multe aici : https://asociatiasteasm.ro/2023/09/29/progrese-in-cadrul-proiectului-impreuna-mobilizare-locala-pentru-educatie-si-sanatate-in-satmarel/

Pentru a susține dezvoltare emoțională armonioasă dar și a crește abilitățile copiilor de a avea grijă de sine, de cei din jur și de mediul înconjurător, din mai 2023 am dat startul programului de activități de educație non-formală prin permacultură pentru dezvoltarea abilităților sociale și de relaționare care favorizează incluziunea școlară. 20 de copii participă săptămânal timp de 6 luni în cadrul proiectului nostru la activitățile de permacultură care susțin dezvoltarea abilităților lor sociale și de relaționare. Aceste activități oferă cadrul potrivit prin care copiii sunt implicați săptămânal în activități practice de grădinărit prin care își dezvoltă abilitățile de muncă în echipă, de comunicare asertivă, de negociere și de gestionare a emoțiilor, abilități cheie care favorizează incluziunea lor școlară.

Aflați mai multe aici: https://asociatiasteasm.ro/2023/07/27/rezultate-pozitive-in-educatia-a-20-de-copii-din-satmarel-prin-gradinarit-si-permacultura/

Pentru a susține dezvoltarea cunoștințelor și a abilităților copiilor de a adopta un stil de viață sănătos, din mai 2023 am început programul de educație pentru sănătate ce cuprinde activități săptămânale cu 20 de copii romi din comunitatea vulnerabilă din cartierul Sătmărel al muncipiului Satu Mare. Activitățile sunt diverse și cu un grad mare de interactivitate abordând mai multe teme principale: explorarea conexiunii minte-trup ; alegerile alimentare sănătoase ; tehnici de relaxare și gestionarea stresului ; promovarea unui somn odihnitor ; promovarea igienei personale și a mediului ; beneficiile mișcării pentru sănătate; promovarea activității fizice regulate; dezvoltarea unui program zilnic echilibrat; gestionarea timpului și prioritizarea activităților.

Ne concentrăm pe aspectul practic și interactiv al fiecărei activități pentru a oferi beneficiarilor noștri o experiență de învățare reală. Scopul nostru este nu doar să transmitem cunoștințe teoretice, ci și să dezvoltăm abilități practice și să formăm obiceiuri legate de un stil de viață sănătos, luând în considerare realitățile vieții beneficiarilor noștri. În cadrul activităților de recapitulare, copiii sunt implicați în crearea unei lucrări comune de educație pentru sănătate, consolidând astfel învățăturile acumulate într-un mod creativ și participativ. Alăturați-vă nouă în această călătorie către o viață sănătoasă și echilibrată!

Puteți afla mai multe detalii aici: https://asociatiasteasm.ro/2023/11/30/cum-poate-educatia-sa-transforme-alegerile-copiilor-pentru-un-viitor-mai-sanatos/

O componentă importantă a acestui proiect o constituie cea educaţională prin identificarea şi reducerea riscului de abandon al elevilor care locuiesc în comunitatea defavorizată din cartierul Sătmărel şi sunt în situaţie de vulnerabilitate, prin crearea unui mecanism de prevenire şi combatere a absenteismului şi abandonului şcolar. Pentru a pune în valoare și a consolida rezultatele excepționale înregistrate în cadrul proiectului, dar și pentru a sărbătorii împreună cu copiii, porgresele pe care le-au obținut prin multă muncă și implicare exemplară, echipa educativă a organizat la Sătmărel evenimentul festiv „Știm mai multe, suntem mai buni!”. Evoluția medie pe întreg grupul de copii care au participat de 2 ori pe săptămână la program este de 35%, 8 din cei 20 de copii atingând punctajul maxim la capitolul de recunoaștere a cuvintelor dintr-un text scris. Rezultatele arată potențialul mare de dezvoltare pe care îl au acești copii și importanța investiției pentru a reduce decalajele acumulate în mediul vulnerabil din care provin.

Pentru mai multe informații accesați: https://asociatiasteasm.ro/2023/10/30/eveniment-stim-mai-multe-suntem-mai-buni/

Pentru a înlătura barierele din calea acesului la educație al copiilor din zona defavorizată a cartierului Sătmărel, echipa de proiect, cu implicarea părinților, a selectat 70 de copii din comunitatea vulnerabilă de romi care au beneficiat în cadrul proiectului nostru de sprijin constând din produse pentru susținerea frecventării școlii. În cadrul evenimentului „Ghiozdanul cu viitor” desfășurat la căminul cultural din cartierul Sătmărel copiii cu vârste între 6 și 16 ani au primit câte un pachet ce conține o pereche de încălțăminte și un set de șosete, alături de un „Ghiozdan cu Viitor”. Aceste ghiozdane sunt echipate cu resurse educaționale fundamentale, incluzând penare, stilouri, pixuri, seturi de pensule, blocuri de desen, caiete, precum și alte obiecte necesare pentru școală.

Ne bucurăm că putem contribui la crearea unui mediu propice pentru educație în comunitatea noastră și să oferim sprijin practic copiilor care se confruntă cu provocări în accesul la resursele școlare necesare. Alăturați-vă nouă în această călătorie de a face educația accesibilă și susținută pentru toți copiii!

Puteți afla mai multe detalii aici: https://asociatiasteasm.ro/2023/12/31/eveniment-ghiozdanul-cu-viitorimpreuna-mobilizare-locala-pentru-educatie-si-sanatate-in-satmarel/

Pentru a veni în sprijinul părinților de pretutindeni și mod special al celor din cadrul a 50 de famillii din comunitatea vulnerabilă din Sătmărel care în acest proiect au beneficiat de activități de educație parentală, echipa noastră a creat o broșură de informare pe teme de educație parentală. Aceasta oferă informații relevante și resurse utile pentru ca părinții să poată continua să abordeze eficient provocările educaționale și de sănătate din cadrul familiilor lor, contribuind astfel la creșterea armonioasă a copiilor și la îmbunătățirea calității vieții în comunitatea locală.

Elementul central este împuternicirea părinților și conștientizarea capacităților lor de a asigura pentru copiii lor educația de care au nevoie în familie pentru a crește și a se dezvolta în mod armonios astfel încât să-și poată atinge maximul de potențial și să devină oameni împliniți, așa cum își doresc.

Pentru a descărca broșura disponibilă gratuit, accesați: https://asociatiasteasm.ro/2023/12/31/sprijin-pentru-parinti-brosura-de-informare-pe-teme-de-educatie-parentala/

Pentru a pune în valoare rezultatele proiectului și a împărtășii cu factorii interesați lecțiile învățate și modelele de intervenție dezvoltate și testate în cadrul proiectului, în data de 25 octombrie 2023 am organizat conferința de final a proiectului. Evenimentul a reunit 23 de participanți din cadrul a diferite instituții și organizații de la nivel local și județean,  care au dezbătut cu privire la impactul proiectului și modalități de asigurare a sustenabilității acestei intervenții care și-a dovedit eficiența și eficacitatea, în ciuda perioadei relativ scurte de realizare.

Rezultatele arată o evoluție medie de 51% a capacității acestora de recunoaștere a cuvintelor, în timp ce 17 din 20 de copii au obținut punctaj maxim la evaluarea finală privind înțelegerea noțiunilor despre textul tipărit. 70 de copii au beneficiat de stimulente pentru prevenirea abandonului școlar. Alți 20 de copii au dobândit o capacitate îmbunătățită pentru un stil de viață sănătos în urma participării la programul de educație pentru sănătate și activitățile de permacultură. 50 de adulți din comunitate, care au frecventat workshopurile și sesiunile individuale de educație parentală în decursul celor 12 luni, și-au îmbunătățit abilitățile parentale în vederea susținerii reușitei școlare a copiilor lor.

Pentru mai multe informații accesați: https://asociatiasteasm.ro/2023/10/25/comunicat-de-presa-3/

Activități în perioada de sustenabilitate a proiectului

În perioada de sustenabilitate a proiectului „ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel” suntem bucuroși să putem continua activitățile cu copiii și adulții din comunitatea vulnerabilă de romi din Sătmărel împreună cu parteneri noi care sprijină îmbunătățirea condițiilor de educație și sănătate și combaterea discriminării.

Continuăm activitățile remediale pentru copii cu sprijin metodologic din partea Fundației Noi Orizonturi

Având în vedere rezultatele excelente obținute de copii prin implicarea în programul de literație și numerație pe parcursul anului 2023, în 2024 continuăm să lucrăm cu ei cu aceeași frecvență la centrul de zi Stea.

Noutatea în acest an este adusă de o importantă oportunitate de formare și mentorat pentru a crește impactul muncii noastre cu copiii. După ce în 2023 am experimentat pentru prima dată aplicarea metodelor de dezvoltare a competențelor de citit-scris la copiii din medii vulnerabile create de Fundației Noi Orizonturi, în 2024 am început un nou parteneriat. În cadrul proiectului „Învățare pentru toți(2)”, co-finanțat de ERIKS Developement partner și Fundația Noi Orizonturi, echipa noastră beneficiază de formare, mentorat, resurse pedagogice și oportunități de colaborare/împărtășire de experiențe cu alte ONG-uri și școli care aplică resursele dezvoltate în programul „Școli cu scLipici” al Fundației Noi Orizonturi.

Suntem încrezători că împreună vom reuși să asigurăm copiilor vulnerabili sprijinul de care au nevoie pentru a reduce rapid decalajele pe care le au față de colegii lor de clasă ai căror părinți au posibilitatea să se implice mai mult în pregătirea lor pentru școală.

Continuăm educația parentală și educația pentru sănătate cu implicarea directă a unui număr impresionant de parteneri de la nivel local, regional și național

Împreună cu Direcția de Asistență Socială Satu Mare, continuăm activitățile de educație parentală începute în 2023 în cadrul proiectului „ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel” cu 50 de părinți din Sătmărel, atât prin organizarea de workshopuri tematice cât și prin vizite în familie.

Experiența acumulată și relația de încredere construită cu părinții, ne-a oferit posibilitatea de a aduce la lumină și alte nevoi stringente. Una dintre principalele concluzii extrase din discuțiile cu părinții relevă gradul mare de vulnerabilitate pe care îl au în special femeile și fetele din comunitatea de romi din Sătmărel care sunt la risc de abandon școlar timpuriu și violență în familie.

Ca răspuns la aceste nevoi, am început un parteneriat nou cu Asociația E-Romnja în cadrul proiectului ”Reducerea abandonului școlar în rândul tinerelor rome, printr-o abordare intersecțională” implementat de Asociația E-Romnja cu sprijinul Cantonului Basel-Stadt, Elveția.

Prin acesta, am lansat o invitație către instituțiile și organizațiile de la nivel local în vederea constituirii echipei multidisciplinare locale pentru prevenirea abandonului școlar, a practicilor similare căsătoriei între minori și a violenței în familie în comunitatea vulnerabilă din Sătmărel.

10 instituții de la nivel local și județean au răspuns afirmativ acestei invitații: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare, Direcția de Asistență Socială Satu Mare, Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare, Inspectoratul Școlar Judetean Satu Mare, Serviciul de Probaţiune Satu Mare, Școala Gimnazială Octavian Goga Satu Mare, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare (prin Cabinetul de planning familial din cadrul Spitalul Județean de Urgență Satu Mare), GRAB- GRup de suport pentru femei care au trecut prin ABuz- Satu Mare.

Împreună cu acești parteneri organizăm săptămânal de ateliere tematice de educație parentală și educație pentru sănătate pentru copii, tinerii și adulții din comunitatea vulnerabilă din Sătmărel, primind sprijin de specialitate din partea a diferiți experți: psihologi, consilieri vocaționali, asistenți sociali, medici, asistente medicale, moașe, asistenți sociali, consilieri de probațiune, polițiști, avocați, etc.

Calendarul de teme pentru anul 2024 construit împreună cu partenerii cuprinde teme precum: drepturile copilului, drepturile omului ; implicarea părinților în prevenirea abandonului școlar ; consilierea vocațională; oportunități de viitor și exemple pozitive; drepturi în căsătorie; prevenirea violenței în familie; tipuri de violență; aspecte legislative; aspecte psihologice; promovarea sănătății; planning familial și prevenție; prevenirea fenomenului mamelor minore.

Continuăm evenimentele comunitare cu implicarea mai multor factori interesați

După ce în 2023, prin implicarea Direcției de Asistență Socială Satu Mare, în cadrul proiectului  „ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel” am reușit să organizăm pentru prima dată celebrarea Zilei Internaționale a Romilor la Sătmărel, în 2024, împreună cu partenerii mai sus-amintiți, continuăm această tradiție.

În data de 8 aprilie 2024, căminul cultural din cartierul Sătmărel al municipiului Satu Mare s-a umplut de lume, oameni din comunitate și reprezentanți ai numeroase instituții locale și județene care ni s-au alăturat pentru a celebra cultura, istoria și drepturile romilor, promovând empowermentul comunității.

Cu o participare impresionantă de peste 100 de persoane evenimentul a fost un moment de reflecție și acțiune. Ideile exprimate în cadrul evenimentului au fost fundamentale pentru consolidarea angajamentului nostru față de comunitate și pentru încurajarea unui dialog constructiv. Am reflectat împreună asupra semnificației acestei zile internaționale, recunoscută din 1990, și am pus accent pe necesitatea de a face o călătorie în istorie pentru a înțelege contextul și provocările actuale.

Am subliniat importanța de a construi împreună bazele pentru un viitor mai bun, pornind de la ideea că fiecare copil este o comoară cu un potențial imens, dar care necesită condiții propice pentru a fi valorificat. Am înțeles că schimbarea nu vine întotdeauna ușor și că este nevoie de eforturi colective și de o acțiune integrată pentru a genera impactul dorit.

De-a lungul evenimentului, am reflectat asupra parcursului romilor, de la trecutul dificil marcat de 500 de ani de robie, Holocaust și perioada comunistă, la transformările remarcabile din ultimii ani vizibile în comunitatea din Sătmărel. Am recunoscut progresele în condițiile de trai, în educație și în imaginea comunității, dar am conștientizat și provocările legate de abandonul școlar, căsătoriile precoce sau repetarea cercului sărăciei.

Astăzi, suntem hotărâți să continuăm acest drum de transformare împreună, reunind eforturile părinților, instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale pentru a sprijini copiii să își atingă potențialul maxim în cadrul unei societăți care îi susține și îi încurajează.

Continuăm activitățile de permacultură și educație pentru sănătate cu copiii

Odată cu venire primăverii, spre bucuria celor mici care abia au așteptat să facă activități în aer liber, am reluat și activitățile de grădinărit începute prin proiectul „ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel”.

Continuăm astfel programul de educație non-formală prin permacultură prin activități săptămânale în grădina din curtea centrului de zi Stea. Scopul este susținerea dezvoltării abilităților sociale și de relaționare ale copiilor într-un mod durabil și cu impact benefic cât mai mare asupra copiilor.

Principalele obiective ale acestui program sunt:

  1. Dezvoltarea abilităților sociale și de relaționare: Prin intermediul activităților de permacultură, copiii învăță să lucreze în echipă, să comunice asertiv și să negocieze în mod constructiv. Aceste abilități sunt esențiale pentru integrarea lor în mediul școlar și social.
  2. Învățarea practică: Participând la activitățile de grădinărit și lucrând în cadrul unei grădini ecologice, copiii au oportunitatea să învețe despre procesele naturale, ciclurile de viață ale plantelor și importanța conservării mediului înconjurător.
  3. Creșterea autonomiei și încrederii în sine: Prin implicarea în planificarea și realizarea proiectului de grădinărit, copiii dobândesc încredere în propriile abilități și vor învăța să-și asume responsabilități.

Activitățile de permacultură cu copiii au loc într-un mediu sigur și stimulativ pentru implicarea lor în toate etapele de planificare și realizare a grădinii ecologice. Profitând de vremea bună din ultimele săptămâni pe lângă activitățile instructiv-educative prin care copiii și-ai amintit noțiunile învățate anul trecut despre cultura plantelor în regim ecologic și tehnicile specifice permaculturii, am trecut și la activități practice de amenajare a grădinii și plantare a diferite semințe.

Mai mult, activitățile de grădinărit sunt în continuare combinate cu activități de educație pentru sănătate prin care copiii își consolidează cunoștințele despre ce însemnă să ai grijă de propria sănătate și exersează zi de zi comportamente pro-sănătate, de la gesturi de păstrare a unei bune igiene până la savurarea de salate sănătoase din legumele proaspăt culese din grădină.

Prin intermediul acestui program, copiii dobândesc nu doar cunoștințe practice legate de grădinărit și conservarea mediului, ci și abilități sociale și emoționale esențiale pentru integrarea lor în comunitate și societate.

În parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Satu Mare, continuăm astfel să ne aducem contribuția la formarea unei generații de tineri responsabili și conștienți de importanța protejării mediului înconjurător și a propriei sănătății.