Asociația Stea face un nou important pas în direcția susținerii incluziunii sociale prin muncă a persoanelor marginalizate din Satu Mare. Prin intermediul proiectului „Grădina STEA” implementat în perioada aprilie 2016 – martie 2017, organizația își propune să construiască o activitate de economie socială menită să ofere pe termen mediu și lung, oportunități reale de inserție profesională pentru persoane aflate în dificultate. Proiectul este sponsorizat de Fundația PACT cu suținerea financiară a OMV Petrom în cadrul programului de finanțare „Idei din Țara lui Andrei”.

Scopul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor aflate în dificultate din municipiul Satu Mare prin implicarea resurselor comunității.

Obiective :

1.   Crearea și dezvoltarea de către Asociația Stea a unei entități de economie socială în Satu Mare cu profil de producere și valorificare produse horticole și derivate din acestea, în decurs de 12 luni.

2.   Dezvoltarea abilităților de viață și a celor de integrare în muncă a 7 tineri aflați în dificultate pe parcursul proiectului.

3.   Îmbunătățirea condițiilor de locuire a 150 de persoane vulnerabile prin renovarea a 30 de locuințe din zonele defavorizate din Satu Mare până la finalul proiectului.

În judeţul Satu Mare sunt foarte puţine structuri de economie socială.„Grădina Stea” va constitui o premieră în comunitatea sătmăreană şi un promotor al iniţiativelor sociale de sprijinire a persoanelor aflate în dificultate.7 tineri aflaţi la risc de excluziune socială datorită condiţiilor de trai, stării de sănătate, nivelului de şcolarizare scăzut şi lipsei unui venit care să le asigure hrana zilnică, vor avea oportunitatea de a se dezvolta personal şi profesional astfel încât să aibă o şansă de integrare socio-profesională

Beneficiari direcți:

  • – 7 tineri (18 – 34 ani) aflați în dificultate (lipsa unui adăpost sau condiții de locuit precare, probleme de sănătate mintală, nivel de școlarizare redus, dificultăți de accesare a unui loc de muncă) vor beneficia de terapie ocupațională prin horticultură și își vor dezvolta abilități cheie de integrare profesională;
  • – 120 de familii din comunitate vor beneficia de legume și plante aromatice de bună calitate;

Beneficiari indirecți:

  • – 15000 de persoane din comunitate vor fi sensibilizate cu privire la implicarea pentru îmbunătățirea situației persoanelor defavorizate prin acțiuni de cetățenie activă, voluntariat și asumarea responsabilității sociale a companiilor.

„Grădina STEA” creează legături între oamenii aflați în dificultate și ceilalți oameni din comunitatea sătmăreană propunând multiple oportunități de parteneriat de tip câștig-câștig. Acesta determină în mod direct creșterea bunăstării membrilor comunității, conectând diferite nevoi ale acestora și impulsionând atitudinile pro-active.

Punctul de pornire este dezvoltarea programului de terapie ocupațională prin horticultură al Asociației Stea cu implicarea aprofundată a 7 tineri proveniți din medii defavorizateși transformarea „grădinii Stea” într-o întreprindere socială ce-și valorifică produsele printr-un sistem de tip „coș de legume” livrat cu regularitate, direct către 120 de familii din comunitate.

Programul de terapie prin horticultură asigură o etapă intermediară de suținere pentru ca persoane cu multiple probleme de incluziune socială, să fie pregătite pentru angajare. Este ceea ce transformă adulții care nu au lucrat niciodată, în angajați capabili să respecte condițiile pentru a-și păstra locul de muncă. Acest program este antemergător angajării în întreprinderea socială, iar susținerea continuității acestuia va fi asigurată prin reinvestirea unei părți din veniturile activității economice și atragerea de resurse suplimentare din comunitate. Astfel, persoane dependente de ajutoare sociale vor deveni angajați ce plătesc taxe și impozite.

Activitățile de economie socială create prin acest proiect asigură produse foarte căutate pe piață odată cu creșterea cererii din partea clienților care devin tot mai conștienți de importanța alimentației sănătoase. Legumele și plantele aromatice obținute în cadrul Grădinii STEA fără folosirea de îngrășăminte chimice și pesticide, vor răspunde astfel nevoii tot mai mari a oamenilor din comunitate de a consuma produse de bună calitate ce să nu le afacteze în mod negativ sănătatea. Astfel, entitatea creată are un potențial ridicat de dezvoltare prin atragerea de resurse din comunitateși va oferi pe termen mediu și lung oportunități reale de angajare pentru persoane aflate în dificultate ce nu reușesc la ora actuală să facă față cerințelor pieței forței de muncă.

Rezultate:

·         Dezvoltarea oportunităţilor de muncă a tinerilor aflaţi în dificultate, într-un mediu potrivit nivelului lor de dezvoltare

  • – o entitate de economie socială unde 7 tineri produc și valorifică legume și plante aromatice;
  • – 120 de familii din comunitate vor beneficia de produse de bună calitate livrate direct la domiciliu de tinerii aflaţi în dificultate;

·         Creşterea potenţialului a 7 tineri defavorizaţi de a deveni membrii productivi în societate

  • – 7 tineri vor fipregătiți pentru ocuparea unui loc de muncă.

·         Creşterea nivelului de conştientizare, responsabilizare şi implicare a comunităţii în susținerea incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate.

  • – O comunitate conştientă de dificultăţile persoanelor defavorizate şi activă în îmbunătăţirea situaţiei lor

„Motivația acestui proiect este legată de convingerea noastră că fiecare om are valoare și atunci când oamenii reușesc să-și pună laolaltă priceperea și contribuie împreună la atingerea unui scop comun, puterea lor este atât de mare încât este capabilă să genereze o schimbare semnificativă asupra unor probleme ce păreau imposibil de rezolvat. Contăm pe sprijinul comunității sătmărene pentru ca acest proiect să pună bazele ieșirii din sărăcie extremă a unor familii aflate în dificultate din Satu Mare” (Cristina Bala, director al Asociației Stea și inițiatoarea proiectului)

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0743174169, persoana de contact: Cristina Bala, coordonator implementare proiect sau va rugăm să accesați : http://itla.taraluiandrei.ro/ideidin-tla, www.fundatiapact.ro și www.asociatiasteasm.ro

Proiect sponsorizat de Fundația PACT, cu susținerea financiară a OMV Petrom în cadrul programului de finanțare ”Idei din Țara lui Andrei”.