Proiectul a fost iniţiat de un grup compus din 2 tineri de liceu din cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” şi 2 specialişti din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare. Proiectul, desfăşurat în perioada 1 martie 2010 – 31 martie 2011 în judeţul Satu Mare, a fost finanţat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, prin intermediul Programului European „Tineret în acţiune”.

Parteneri în cadrul proiectului:

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare, Asociaţia Stea Satu Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare şi Centrul Judeţean de Resurse şi AsistenţăEducaţionalăSatu Mare.

Obiectivul proiectului:

Promovarea comportamentelor dezirabile social şi prevenirea antrenării în comportamente de consum de droguri ale tinerilor prin implicarea activăîn activităţi antidrog

Obiective specifice:

1. Crearea unei puternice şi active reţele formatădin 15 tineri voluntari, pentru a întreprinde acţiuni de informare şi educare în rândul tinerilor de aceeaşi vârstă

2. Sprijinirea tinerilor voluntari în formarea de competenţe şi abilităţi necesare realizării de materiale educative cu tematicăantidrog;

3. Sensibilizarea şi educarea populaţiei şcolare în scopul evitării consumului experimental/recreaţional de droguri şi trecerii de la acesta la cel regulat.

Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului:

S-a creat o reţea de tineri voluntari formatădin 15 elevi de liceu, care pe parcursul proiectului au organizat şi desfăşurat campanii de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri în rândul altor tineri din Judeţul Satu Mare.

În perioada 5-7 noiembrie 2010 tinerii voluntari au participat la un curs de formare în domeniul prevenirii consumului de droguri, într-un mediu extraşcolar, propice educaţiei non-formale. Tinerii au fost formaţi de către specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare.

Rezultate:

Ø în cadrul atelierului de fotografie: mai multe fotografii antidrog, din care au fost selectate un număr de 30, care au fost transpuse în douătipuri de calendare şi care au făcut obiectul unor dezbateri şi expoziţii cu tematică antidrog;

Ø în cadrul atelierelor de film şi spot publicitar: mai multe lucrări din care s-au ales douăfilme de scurt metraj, un reportaj respectiv douăspoturi cu tematicăantidrog, care au fost mediatizate pe posturile de televiziune locale şi care au făcut obiectul unor dezbateri şi expoziţii cu tematicăantidrog;

Ø  Au fost organizate campanii antidrog de către tinerii voluntari, în licee şi comunitate care au constat în:

Ø  o expoziţie publicăcu fotografiile realizate de tineri în cadrul atelierului de creaţie

Ø  mai multe expoziţii de fotografie în liceele din muncipiul Satu Mare

Ø  mediatizarea spoturilor şi filmelor de scurt metraj în mass-media locală·dezbateri pe tema consumului de droguri în liceele şi centrele de zi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale din judetul Satu Mare.