Titlul activitatii : gestionarea resurselor

Obiective: cunoștințe despre planificarea cheltuielilor, identificarea categoriilor de cheltuieli, crearea unui plan de cheltuieli funcție de bugetul personal

Descrierea grupului țintă: tineri proveniți din medii defavorizate

  • Număr de participanti: 4-16

  • Grupele de vârsta ale participantilor: 14-19 ani, peste 19 ani

Materiale necesare: flipchart, hârtie de scris, pixuri, carioca, marker

Durata: 2×45 min

Derularea activității: Vom iniția o discuție despre importanța gestionării resurselor, modul în care această deprindere ne va ușura viața de zi cu zi. Identificăm împreună categoriile de cheltuieli pe care le are fiecare și le notăm pe flipchart. Alegem acele cheltuieli care sunt strict necesare, iar celelalte le vom pune în categoria alte cheltuieli. Pauză 15 min.

Încercăm să evaluăm împreună bugetul necesar acoperirii cheltuielilor, după care fiecare în mod individual va întocmi un plan de cheltuieli personalizat conform bugetului personal. Cei care nu au surse de venit, vor avea ca bază de calcul venitul minim pe economie.

Ghid pentru evaluare : în cadrul evaluării vom pune accent pe încadrarea în buget, realismul planului de cheltuieli. Se pot face deasemenea evaluări periodice, în cadrul cărora vom verifica încadrarea în buget, greutățile întâmpinate, cheltuieli neplanificate. Conform acestor evaluări se poate reanaliza și reface planul de cheltuieli, până vom avea unul care să corespundă realității și posibilităților clientului.