Proiectul „Ateliere de educaţie prin IT&C pentru copiii şi tinerii străzii” s-a derulat în perioada iulie 2012 – iunie 2013, fiind unul dintre proiectele câştigătoare a 8 pachete informatice în cadrul apelului la proiecte ASSOCLIC organizat de către Asociaţia Ateliere Fără Frontiere, care urmăreşte identificarea şi echiparea proiectelor structurilor ce folosesc materialul informatic ca mijloc de educare şi formare în România.
 
Beneficiarii direcţi ai acestui proiect au fost 17 copii şi tineri ai străzii din Satu Mare (14 – 35 ani) care frecventează cu regularitate centrul de zi al Asociaţiei Stea, care au învăţat să folosească calculatorul şi cu ajutorul acestuia, să obţină acces la informaţii şi să îşi dezvolte abilităţile de viaţă.
Obiectivele proiectului “Ateliere de educaţie prin IT&C pentru copiii şi tinerii străzii” au fost :
·         Dezvoltarea deprinderilor de scris, citit, socotit şi cunoştinţele de cultură generală a copiilor şi tinerilor prin folosirea de softuri educaţive 
·         Dezvoltarea abilităţilor tinerilor de utilizare a calculatorului pentru căutarea unui loc de muncă şi pregătirea pentru angajare
·         Asimilarea de noi cunoştinţe despre reguli de igienă şi sănătate şi formarea de deprinderi de prevenire a îmbolnăvirilor
·         Dezvoltarea abilităţilor cultural-artistice şi creative şi cele de folosire a calculatorului şi a internetului
 
Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul centrului de zi s-au derulat o serie de ateliere educative asistate de calculator. S-au folosit softuri educaţionale pentru : alfabetizare, matematică, ştiinţele naturii, geografie, cultură generală (anatomie, enciclopedii istorice, etc). De asemenea, cu ajutorul calculatoarelor s-au organizat competiţii de cultură generală menite să consolideze asimilarea cunoştinţelor.
 
În cadrul atelierului de orientare şi integrare profesională, tinerii au învăţat să folosească calculatorul şi internetul în scopul căutării unui loc de muncă, redactării CV-ului şi a scrisorilor de intenţie şi postării documentelor pe site-uri de plasare a forţei de muncă. 
 
În domeniul educaţiei pentru sănătate, softurile educaţionale folosite au avut rolul de a transmite informaţii în ceea ce priveşte metodele de prevenire a bolilor. Facilităţile multimedia vor susţine vizual şi auditiv teoria prezentată de asistenţii sociali. De asemenea prin accesarea unor site-uri şi vizionarea de filme educative şi spoturi video, au fost abordate probleme specifice copiilor şi tinerilor străzii: drogurile, alcoolul, tutunul.
 
În cadrul atelierelor de dezvoltare a abilităţilor cultural-artistice, sub îndrumarea echipei educative copii şi tinerii au învăţat să prelucreze imagini şi desene prin intermediul unor softuri specifice, fiind sprijiniţi să contrubuie la realizarea unor articole despre activitatea centrului de zi.
 
Echipamentele IT au contribuit astfel la diversificarea metodelor educative folosite de Asociaţia Stea astfel încât informaţiile transmise să fie cât mai atractive şi mai uşor de însuşit de către copiii şi tinerii străzii. Acest lucru reprezintă un beneficiu pe termen lung, calculatoarele fiind folosite în cadrul centrului de zi şi după terminarea acestui proiect.
 
Prin investiţia în educaţia copiilor şi tinerilor străzii acest proiect a contribuit la reducerea îmbolnăvirilor, a consumului de alcool şi droguri şi la incluziunea socială a acestora, facilitând integrarea lor şcolară şi profesională.
 

Acest proiect s-a derulat în cadrul centrului de zi al Asociaţiei Stea pentru copiii şi tinerii străzii care funcţionează prin proiectul StradAlternativa implementat împreună cu organizaţiile Asociaţia Popica Onlus din Italia şi Solidarite Enfance Roumanie din Franţa, în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare şi Asociaţia Grenoble Isere Roumanie.
 
Pentru mai multe detalii, va stăm la dispozitie la telefon 0361-884330. Persoana de contact: Cristina-Maria Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.comwww.asociatiasteasm.ro