Skip to content

Voluntariat pentru incluziunea copiilor si tinerilor strazii

MarÅ£i, 5 Martie 2013, cu începere de la ora 10.00,în Sala Mică a Prefecturii din Satu Mare, AsociaÅ£ia Stea organizează :
 
Conferinţa de presă :
 
Voluntariat pentru incluziunea copiilor şi tinerilor străzii

Acest eveniment are loc cu ocazia prezentării proiectului cu acelaÅŸi titlu pe careAsociaÅ£ia Stea îl desfăşoară în calitate de partener În perioada ianuarie – decembrie 2013. Acesta este un proiect finanÅ£at de către Comisia Europeană prin intermediul Programului “Tineret în AcÅ£iune” – AcÅ£iunea 2 : Serviciul European de Voluntariat. La baza acestei iniÅ£iative se află oportunitatea de a permite tinerilor să desfăşoare activităţi de voluntariat până la 12 luni într-o altă Å£ară decât Å£ara lor de reÅŸedinţă. Acesta promovează solidaritatea între tineri ÅŸi este un adevărat „serviciu de învăţare”. Dincolo de beneficiile aduse comunităţilor locale, voluntarii deprind noi abilităţi ÅŸi limbi străine ÅŸi descoperă alte culturi, principiile ÅŸi practicile învăţării non-formale guvernând întreaga lor activitate.

Proiectul „Voluntariat pentru incluziunea copiilor ÅŸi tinerilor străzii”se bazează pe un parteneriat bilateral între organizaÅ£ia Popica Onlus din Italia, care îndeplineÅŸte rolurile de OrganizaÅ£ie de Trimitere ÅŸi OrganizaÅ£ie de Coordonare a activităţii de voluntariat a unei tinere din Italia în beneficiul comunităţii locale din Satu Mare, desfăşurată în perioada februarie – noiembrie 2013 în cadrul AsociaÅ£iei Stea având rol de OrganizaÅ£ie Gazdă.

Principalele obiective ale proiectului sunt  :

·         Să consolideze abilităţilepersonale ale voluntarului (stima de sine, abilităţi interculturale, competenÅ£elingvistice) printr-o experienţă directă de voluntariat în domeniul combaterii excluziunii sociale

·         Să contribuiela dezvoltarea unor metode inovative de intervenÅ£ie socială (educaÅ£ie non-formală), de către voluntar, prin intermediul implicării în derularea activităţilor curente în cadrul AsociaÅ£iei Stea

·         Să contribuie la dezvoltarea cetăţeniei active a tinerilor printr-o experienţă directă de voluntariat strâns legată de problematica excluziunii sociale în Uniunea Europeana

Misiunea voluntarei se bazează pe realizarea următoarelor tipuri de activităţi :

  • Sprijinirea echipei AsociaÅ£iei Stea în realizarea de activităţi socio-educative ÅŸi de integrare socială a copiilor ÅŸi tinerilor străzii
  • Dezvoltarea unui program de teatru cu beneficiarii centrului de zi
  • Participarea la acÅ£iuni menite să disemineze rezultatele experienÅ£ei în cadrul Serviciului European de Voluntariat.

Acest proiect se înscrie într-un amplu program iniÅ£iat în primăvara anului 2009 numit „StradAlternativa”, coordonat de AsociaÅ£ia Stea, Popica Onlus din Italia ÅŸi Solidarite Enfance Roumanie din FranÅ£a, care urmăreÅŸte sprjinirea unei graduale integrări sociale a copiilor ÅŸi tinerilor străzii printr-un mecanism complex de intervenÅ£ie socială ce cuprinde 3 etape : contactul stradal prin unitatea mobilă, centrul de zi ÅŸi locuinÅ£a protejată.

Pentru mai multe detalii, va stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330 sau 0747232619. Persoana de contact: Pintea Bogdan, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com

Donate to help for a cause and be a part to create a better world