Skip to content

128 de beneficiari dintre care 57 de minori sprijiniţi de unitatea mobilă de la începutul anului 2013

In contextul crizei economice, ÅŸi în Satu Mare există din ce în ce mai multe familii cu numeroÅŸi copii care nu mai au nici o sursă stabilă de venit (părinÅ£ii fie au devenit ÅŸomeri, fie nu mai găsesc oportunităţi de a muncii ca zilieri ca în anii trecuÅ£i), ceea ce i-a făcut să nu-ÅŸi mai poată permite plata unei chirii ÅŸi au ajuns să fie constrânÅŸi să trăiască în condiÅ£ii de stradă. MulÅ£i ÅŸi-au improvizat locuinÅ£e sub unul dintre stadioanele din oraÅŸ ÅŸi în clădiri abandonate ocupate în mod abuziv, ÅŸi-au făcut barăci pe malul râului SomeÅŸ. La aceÅŸtia se adaugă persoanele din zonele sărace ale oraÅŸului, marea majoritate fiind romi, care nu mai găsesc, ca de obicei, de lucru ca zilieri ÅŸi îÅŸi folosesc copiii pentru a obÅ£ine surse de venit (prin cerÅŸetorie, prostituÅ£ie ÅŸi furt), aceÅŸtia petrecând mare parte a zile pe stradă.
 
AceÅŸti copii se confruntă cu dificultăţi care le pun în pericol dezvoltarea ÅŸi uneori chiar ÅŸi viaÅ£a: frig, foame, boli, mizerie, absenÅ£a celor mai elementare condiÅ£ii de igienă, boli cu transmitere sexuală (mare pericol constituind virusul hepatitei B), marginalizare de către comunitate, etc. Aceste condiÅ£ii de viaţă au grave influenÅ£e asupra echilibrului psihic ÅŸi emoÅ£ional al copiilor ÅŸi tinerilor, asupra educaÅ£iei ÅŸi asupra sănătăţii lor.
 
Å¢inând seama de condiÅ£iile de viaţă ÅŸi lipsa de educaÅ£ie, aceste persoane nu pot sau nu ÅŸtiu să acceseze o bună parte a serviciilor publice. Unul dintre cele mai elocvente exemple este obÅ£inerea de documente de identitate, care implică o serie de proceduri imposibil de realizat de către aceÅŸtia fără ajutorul cuiva. În aceste condiÅ£ii, ei sunt lipsiÅ£i de cele mai fundamentale drepturi. 

Acesta este contextul în care intervine AsociaÅ£ia Stea din considerentul că nu este normal să închidem ochii ÅŸi să acceptăm că sunt copiila noi în oraÅŸ care :
 • mănână din gunoi
 • sunt trimiÅŸi la cerÅŸit,
 • înceap să se droghezede la 7 – 8 ani,
 • se prostitueză de la vârstede 10 – 11 ani…
Pentru a-ÅŸi putea schimba situaÅ£ia ei au nevoie de sprijin, îndeosebi în ceea ce priveÅŸte: educaÅ£ia, dezvoltarea abilităţilor lor, creÅŸterea stimei de sine ÅŸi a încrederii că ÅŸi ei pot să devină ca oricare al adult din comunitate. Ei au nevoie de îndrumare ÅŸi susÅ£inere pentru a ajunge să facă ei înÅŸiÅŸi eforturile necesare pentru ca să-ÅŸi construiască un viitor mai bun.
 
Primul pas în această direcÅ£ie este realizat cu sprijinul echipei mobile a AsociaÅ£iei noastre care se deplasează în stradă ÅŸi în locurile unde trăiesc aceste persoane marginalizate. Unitatea mobilă construieÅŸte prima punte de legătură între copiii ÅŸi tinerii fără adăpost ÅŸi comunitate.
 
Scopurile intervenţiei sunt :

 • Identificarea zonelor în care există populaÅ£ie ce trăieÅŸte în condiÅ£ii de stradă.
 • Monitorizarea ÅŸi realizarea unei analize periodice a fenomenului „copiii străzii” la Satu Mare. 
 • CâÅŸtigarea încrederii copiilor ÅŸi tinerilor străzii în echipa asociaÅ£iei. 
 • Ameliorarea condiÅ£iilor de viaţă a persoanelor fără adăpost. 
 • Informare ÅŸi medierea legăturii dintre copiilor ÅŸi tinerilor străzii ÅŸi instituÅ£iile sau organizaÅ£iile medicale, de asistenţă socială ÅŸi socioprofesională 
 • ÎnsoÅ£irea copiilor ÅŸi tinerilor realizarea demersurilor pentru obÅ£inerea documentelor de identitate. 
 • Încurajare pentru schimbare ÅŸi sprijinirea copiilor ÅŸi tinerilor să-ÅŸi recâÅŸtige încrederea ÅŸi stima de sine.
 •  Motivarea ÅŸi atragerea copiilor spre activităţile centrului de zi.
 
 
 
De la începutul anului 2013, unitatea mobilă a AsociaÅ£iei Stea a lucrat cu 128 de beneficiari dintre care 57 de minori. AceÅŸtia au fost vizitaÅ£i în locurile unde trăiesc sau desfăşoară diferite activităţi pe timpul zilei, fiind consiliaÅ£i ÅŸi spriiniÅ£i să îÅŸi amelioreze situaÅ£ia făcând diferite demersuri. 
 
 
 
Unitatea mobilă, permite realizarea unui prim contact cu copiii ÅŸi tinerii în mediul lor de viaţă ÅŸi consolidarea prograsivă a unei relaÅ£ii bazată pe încredere cu echipa educativă, răspunzând nevoilor lor urgente ÅŸi orientându-i spre centrul de zi.
 

 
 

Cu sprijinul asistenÅ£ilor sociali de la AsociaÅ£ia Stea ÅŸi în parteneriat cu DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare în primele luni ale lui 2013, 16 copii ÅŸi tineri au obÅ£inut cărÅ£i de identitate iar 2 copii au obÅ£inut certificate de naÅŸtere.
 
Alte servicii sociale furnizate au fost :
 • Identificarea nevoilorsociale a copiilor ÅŸi tinerilor străzii 
 • Informare despre drepturi ÅŸi obligaÅ£ii 
 • Măsuri ÅŸi acÅ£iuni de urgenţă în vedrea reducerii efectelor situaÅ£iilor de criză 
 • Măsuri ÅŸi acÅ£iuni de sprijin în vedere a incluziuniiîn comunitate a copiilor ÅŸi tinerilor străzii 
 • Servicii de consiliere în stradă 
 • Medieresocială

Donate to help for a cause and be a part to create a better world