Skip to content

Protocol de colaborare în vederea identificării şi punerii în legalitate a persoanelor aflate în situaţie de dificultate

În cadrul unei ÅŸedinÅ£e ce a avut loc în data de 14.03.2013 în sala de ÅŸedinÅ£e a  Consiliului local la iniÅ£iativa DirecÅ£iei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare, asociaÅ£ia nostra alături de alte 9 ONG-uri ÅŸi 8 instituÅ£ii, a semnat unul dintre cele mai importante protocoale de colaborare inter-instituÅ£ională din Satu Mare.

Obiectivul protocolului este cunoaÅŸterea ÅŸi punerea în aplicare a metodologiei ÅŸi instrumentelor necesare în domeniul prevenirii ÅŸi intervenÅ£iei în cazurile de copii aflaÅ£i în risc sau părăsiÅ£i în unităţile sanitare/secÅ£ii/compartimentele de specialitate din unităţile sanitare/secÅ£ii de pediatrie ÅŸi instituÅ£iile de asistenţă socială, respectiv acordării de sprijin DirecÅ£iei de Evidenţă Persoanelor a municipiului Satu Mare în vederea identificării ÅŸi punerii în legalitate a persoanelor aflate în situaÅ£ie de dificultate ÅŸi a persoanelor care domiciliază fără forme legale pe raza municipiului Satu Mare ÅŸi comunelor arondate pe linie de evidenţă a persoanelor.

În realizarea scopului prevăzut în protocolul de colaborare, părÈ›ile înÈ›eleg să:
 • conlucreze ÅŸi să mobilizeze toate resursele disponibile în vederea operaÅ£ionalizării procedurii privitoare la copii abandonaÅ£i/părăsiÅ£i în maternitate;
 • acorde sprijin DirecÅ£iei de Evidenţă Persoanelor a municipiului Satu Mare în vederea identificării ÅŸi punerii în legalitate a persoanelor aflate în dificultate ÅŸi a persoanelor care domiciliază fără forme legale pe raza municipiului, în vederea obÅ£inerii în conformitate cu prevederile legale, a actelor de stare civilă ÅŸi a altor acte necesare depunerii cererilor pentru eliberarea actelor de identitate;
 • prin serviciile oferite să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieÅ£ii copiilor în risc de părăsire în unitatea sanitară/secÅ£ia/compartimentul de specialitate obstetrică-ginecologie ÅŸi neonatologie/pediatrie persoanelor defavorizate din municipiul Satu Mare.
Printre cele mai importante atribuţii ale Asociaţiei Stea se numără :
 • Identificarea persoanelor aflate în dificultate pe raza municipiului Satu Mare ÅŸi localităţile arondate pe linie de evidenţă la D.E.P. al municipiului Satu Mare, respectiv copii ÅŸi tineri cu vârste cuprinse între 0 ÅŸi 35 ani, care nu posedă acte de identitate;
 • Informarea copiilor ÅŸi tinerilor aflaÅ£i în dificultate din municipiul Satu Mare, respectiv familiilor acestora, cu privire la importanÅ£a obÅ£inerii actelor de identitate ÅŸi demersurile necesare obÅ£inerii acestora;
 • Sprijinirea ÅŸi însoÅ£irea copiilor ÅŸi tinerilor aflaÅ£i în dificultate din municipiul Satu Mare ÅŸi localităţile arondate pe linie de evidenţă la D.E.P. al municipiului Satu Mare, respectiv, familiilor acestora, în realizarea demersurilor necesare obÅ£inerii actelor de identitate, respectiv certificatelor de stare civilă;
Semnatarii protocolului sunt:
 1. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare;
 2. Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare;
 3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare;
 4. InstituÅ£ia Prefectului a JudeÅ£ului Satu Mare – Biroul JudeÅ£ean Pentru Romi;
 5. Poliţia Locală Satu Mare;
 6. Poliţia Municipiului Satu Mare;
 7. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare;
 8. AgenÅ£ia NaÅ£ională Antidrog – Centrul de Prevenire Evaluare ÅŸi Consiliere Antidrog Satu Mare;
 9. Liga Apărării Drepturilor Omului;
 10. Fundatia Fara Romania Filiala Foyer Satu Mare;
 11. Asociaţia ,,Freres Europa";
 12. Asociaţia Stea;
 13. Asociaţia Handicapaţilor Fizic Satu Mare;
 14. Asociaţia Langdon Down Transilvania;
 15. Asociaţia Pentru Copii Şi Tineri 4 U;
 16. Fundaţia Hans Lindner;
 17. AsociaÅ£ia „Sf. Rita";
 18. AsociaÅ£ia „Sf. Benedict"Pentru Copiii AutiÅŸti.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world