Skip to content

Comunicat de presa – implementare proiect – „Pod Cultural Transfrontalier Pentru Incluziune Sociala” – HUSKROUA/1101/082

Începând din luna ianuarie 2014, copiii ÅŸi tinerii străzii care frecventează centrul de zi al AsociaÅ£iei Stea, participă la un program inovativ de dezvoltare personală realizat în cadrul proiectului „Pod Cultural Transfrontalier Pentru Incluziune Socială” – HUSKROUA/1101/082”finanÅ£at de Uniunea Europeană prin Programul CBC ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina.

Este vorba de un “Program de dezvoltare personală bazat pe elemente de tradiÅ£ii culturale transfrontaliere” care are ca scop dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă ÅŸi a abilităţilor artistice a copiilor ÅŸi tierilor implicaÅ£i, aducându-le totodată numeroase beneficii prin : creÅŸterea stimei de sine; îmbunătăţirea nivelului de autocunoaÅŸtere ÅŸi autoacceptare; dezvoltarea inteligenÅ£ei emoÅ£ionale ÅŸi a capacităţii de a se exprima; modelarea personalităţii ÅŸi reconstruirea identităţii; dezvoltarea percepÅ£iilor vizuale ÅŸi a reprezentărilor imaginaÅ£iei lor creative; oferirea posibilităţii de a-ÅŸi pune în valoare punctele forte ÅŸi talentul; identificarea ÅŸi incurajarea folosirii potenÅ£ialului lor pentru a-ÅŸi atinge aspiraÅ£iile; îmbunătăţirea abilităţilor lor sociale, în mod deosebit cele legate de comunicare, socializare ÅŸi adaptare în societate reducând tensiunie, agresivitatea ÅŸi nivelul de anxietate resimiÅ£it de către aceÅŸtia.

Programul de dezvoltare personală se desfăşoară în cadrul centrului de zi al AsociaÅ£iei Stea timp de 4 luni (ianuarie – aprilie 2014) ÅŸi are ca element central constuirea cu tinerii a unui spectacol artistic bazat pe elemente de cultură, tradiÅ£ii ÅŸi folclor. De asemenea, programul include o serie de activităţi educative ÅŸi de consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă a beneficiarilor în funcÅ£ie de nevoile identificate în etapa de evaluare (educaÅ£ie comportamentală, rezolvare de probleme, consiliere în diferite domenii, activităţi de grup ÅŸi jocuri de rol pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă) precum ÅŸi activităţi de animaÅ£ie socio-educativă ÅŸi sport.

Å¢inând cont de nevoile specifice ale acestor copii ÅŸi tineri, programul de dezvoltare personală a fost construit de către echipa proiectului bazându-se pe competenÅ£ele dobândite în urma cursului de formare profesională în domeniul metodelor ÅŸi tehnicilor specifice terapiilor expresive organizat în cadrul acestui proiect în perioada octombrie – noiembrie 2013. Astfel, programul îmbină cu succes activităţile educative ÅŸi artistice folosind tehnici din domeniul drama-terapiei : jocuri deteatru, creaÅ£ie scenariu, actorie, miÅŸcare scenică, pantomimă, coregrafie, creaÅ£ie de decoruri ÅŸi costume, desen, cusut, pictură, folk-art, artizanat, ceramică, etc.

Derularea programului a început în ianuarie 2014, echipa proiectului beneficiind la partea artistică de sprijinul unui expert cultural, în persoana domnului Dorel Iurcenco, cu o vastă experienţă în lumea teatrului sătmărean, ca regizor tehnic în cadrul Teatrului de Nord Satu Mare. De asemenea, ca urmare a apelului de căutare de voluntari, 4 tineri din Satu Mare s-au alăturat echipei AsociaÅ£iei Stea, implicându-se nu doar în activităţile artistice ci ÅŸi în cele educative zilnice.

Primele activităţi pe partea artistică au fost dedicate stabilirii împreună cu tinerii a elementelor de bază legate de spectacolul artistic. Luând în considerare părerea tinerilor, evaluarea talentului lor în diferite domenii, dar ÅŸi faptul că, în ciuda apartenenÅ£ei a peste 90% dintre aceÅŸtia la comunităţi de etnie romă, ei ÅŸi-au pierdut identitatea culturală, iar majoritatea elementelor de tradiÅ£ie specifice acestei etni le sunt necunoscute, s-a stabilit de comun acord ca tema principală pentru spectacol să fie promovarea elementelor de tradiÅ£ie romă.  Astfel, sub îndrumarea expertului cultural, tinerii au început incursiunea magică în istoria romilor, pornind de la origini ÅŸi explorând elementele specifice culturii lor în decursul timpului, pentru a construi împreună toate componentele unui adevărat spectacol artistic (ÅŸcenariu, coloană sonoră, costume, decor) care va fi realizat cu sprijinul generos al Teatrului de Nord Satu Mare ÅŸi a unor oameni de cultură din Satu Mare.

Spectacolul pregătit de tinerii de la AsociaÅ£ia Stea urmează să fie prezentat mai întâi în cadrulul unui turneu realizat în comunitatea sătmăreană în perioada mai – iunie 2014, iar spre finalul proiectului, în cadrul unui festival internaÅ£ional organizat cu participarea tuturor partenerilor din proiect din România, Ungaria ÅŸi Ucraina. Acest eveniment va permite promovarea valorilor ÅŸi a elementelor de tradiÅ£ie culturală din zona transforntalieră specifice diferitelor popoare ÅŸi etnii (Română, Maghiară, Urcainiană ÅŸi Romă) promovând interculuralitatea, dar ÅŸi punerea în valoare a talentului ÅŸi a potenÅ£ialului copiilor ÅŸi tinerilor cu dizabilităţi sau aflaÅ£i în dificultate, facilitând lupta împortiva discriminărilor ÅŸi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

Acest proiect este derulat de către Centrul de Resurse CREST în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Educatie, Dezvoltare Durabila si Incluziune Sociala (CREDDIS), Asociatia Stea si Fundatia Down Carei (România), Asociatia ÉFOÉSZ din Judetul Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria) si Organizatia Civila pentru Dezvoltarea Turismului Rural si Agroturism “In the Transcarpathian Valleys and Mountains” (Ucraina).

Detalii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de la AsociaÅ£ia Stea, persoană de contact PINTEA Bogdan – expert profesional, la numărul de telefon 0743174169 sau de la Centrul de Resurse CREST Satu Mare, persoana de contact FORGACS Raluca – manager proiect, prin numarul de telefon 0261-877770.

http://www.huskroua-cbc.net

Acest document a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.ConÅ£inutul acestei publicaÅ£ii intră în responsabilitatea AsociaÅ£iei STEA ÅŸi nu reflectă în mod necesar poziÅ£ia oficială a Uniunii Europene.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world