Skip to content

„Educaţie pentru viitor” – o şansă la educaţie pentru copii şi tineri din medii defavorizate

                                                              

„EducaÅ£ie pentru viitor” – o ÅŸansă la educaÅ£ie pentru copii ÅŸi tineri din medii defavorizate

Satu Mare, 10 martie 2014

În perioada februarie – octombrie 2014 AsociaÅ£ia STEA derulează la Satu Mare proiectul „EducaÅ£ie pentru viitor” care are ca scop susÅ£inerea educaÅ£iei timpurii, a integrării în sistemul educativ ÅŸi a dezvoltării abilităţilor de viaţă a copiilor ÅŸi tinerilor din medii defavorizate din municipiul Satu Mare. Proiectul, iniÅ£iat ÅŸi coordonat de Andrei Henciu, angajat Orange,  a fost selectat în cadrul concursului „SusÅ£ine un ONG” organizat de FundaÅ£ia Orange, ce oferă anual fonduri pentru proiecte coordonate de angajaÅ£ii Orange România, program ce a oferit în 2014 finanţări de peste 125.000 lei.

Valoarea totală a proiectului „EducaÅ£ie pentru viitor” este de 53.274 lei, din care 30.260 lei sunt oferiÈ›i de FundaÈ›ia Orange. Implementarea proiectului este posibilă ÅŸi datorită co-finanţării pe care AsociaÅ£ia STEA o primeÅŸte din partea partenerilor Grenoble Isere Romania ÅŸi Solidarite Enfance Roumanie (FranÅ£a), Popica Onlus (Italia) ÅŸi Consiliul Local Satu Mare prin Serviciul Public de Asistenţă Socială.

Grupul Å£intă al proiectului cuprinde 100 de copii ÅŸi 50 de părinÅ£i din familii din municipiul Satu Mare care se confruntă cu probleme de incluziune socială (copii ai străzii, familii care trăiesc in spaÅ£ii improvizate/condiÅ£ii dificile de locuit în zone defavorizate) ÅŸi 50 de tineri (18 – 35 ani) fără adăpost din Satu Mare. Proiectul răspunde nevoilor specifice ale acestora legate de lipsa de educaÅ£ie – având în vedere faptul că în mediul lor de viaţă ei nu primesc sprijin adecvat care să asigure frecventarea programelor de educaÅ£ie formală ÅŸi reuÅŸita ÅŸcolară, existăun mare risc ca pe viitor aceÅŸtia să perpetueze modelul de viaţă în condiÅ£ii de extremă sărăcie.

Acest proiect dezvoltă o intervenÅ£ie inovativă în municipiul Satu Mare, constând în crearea unei caravane educative numită “Caravana EDUCALTERNATIVA” ce se va deplasa în zonele defavorizate pentru a realiza o gamă diversificată de activităţi atât cu copii ÅŸi tineri, cât ÅŸi cu părinÅ£ii acestora: alfabetizare, activităţi de cultură generală, jocuri educative, activităţi de animaÅ£ie socio-educativă, activităţi de dezvoltare a abilităţilor sociale, consiliere ÅŸi ateliere de educaÅ£ie parentală. Această acÅ£iune, combinată cu servicii sociale ÅŸi programe educative complexe desfăşurate în cadrul centrului de zi al AsociaÅ£iei Stea va contribui la dezvoltarea de cunoÅŸtinÅ£e ÅŸi abilităţi, reducând astfel decalajele educaÅ£ionale generate de lipsa stimulării în mediul familial ÅŸi de neasumarea adecvată a rolurilor parentale, care există între copiii ÅŸi tinerii aflaÅ£i în dificultate ÅŸi ceilalÅ£i copii ÅŸi tineri din comunitate. De asemenea, activităţile proiectului vor influenÅ£a pozitiv atitudinea părinÅ£ilor faţă de viitor reducând lipsa de perspective specifică mediului defavorizat în care trăiesc, dezvoltându-le cunoÅŸtinÅ£ele ÅŸi abilităţile ÅŸi determinându-i să susÅ£ină educaÅ£ia copiilor lor ÅŸi sa facă paÅŸi importanÅ£i spre incluziunea socială.

„Cred din toată inima că educaÅ£ia este cheia dezvoltării societăţii. Este vital atât pentru viitorul nostru cât ÅŸi pentru viitorul copiilor noÅŸtri să ne implicăm cu toÅ£ii mai mult în acÅ£iuni menite să ofere speranţă pentru un viitor mai bun prin educaÅ£ie. De aceea am simÅ£it că este important să obÅ£in acest grant pentru AsociaÅ£ia Stea ÅŸi să mă implic ca voluntar în acest proiect.” a declarat Andrei Henciu, angajat Orange România ÅŸi coordonatorul proiectului.

 

Despre Asociaţia STEA

AsociaÅ£ia STEA este o organizavie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a carei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecarui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociatia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

 

Despre Fundaţia Orange

FundaÅ£ia Orange România este o organizaÅ£ie non-guvernamentală care se implică în viaÅ£a comunităţii prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viaÅ£a persoanelor dezavantajate. FundaÅ£ia Orange desfăşoară proiecte de educaÅ£ie, cultură, sănătate ÅŸi integrare socială în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi de auz ÅŸi/sau de vedere, ajutându-le să comunice ÅŸi să relaÈ›ioneze, pentru a se integra în societate ÅŸi pentru a trăi mai bine. Pentru mai multe informaÅ£ii vă rugăm vizitaÅ£i http://www.fundatiaorange.ro/

 

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0361-884330, persoana de contact: Cristina-Maria Bala, director, e-mail: asociatiastea@gmail.comsau vă rugăm să vizitaÅ£i  www.asociatiasteasm.ro

Donate to help for a cause and be a part to create a better world