Skip to content

Tinerii străzii în turneu artistic prin şcoli şi licee sătmărene

ANUNÅ¢ DE PRESÄ‚ – IMPLEMENTARE PROIECT

„Pod Cultural Transfrontalier Pentru Incluziune Socială” – HUSKROUA/1101/082”

 

Tinerii străzii în turneu artistic prin ÅŸcoli ÅŸi licee sătmărene

29.05.2014

În perioada 29 mai  – 31 iunie 2014 are loc la Satu Mare turneul spectacolului „AI ROMALES !” construit de către tinerii străzii, beneficiari ai proiectului „Pod Cultural Transfrontalier Pentru Incluziune Socială” – HUSKROUA/1101/082”finanÅ£at de Uniunea Europeană prin Programul CBC ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina. Acest turneu promovează elementele de tradiÅ£ie ÅŸi cultură specifice comunităţilor rome din România, punând în valoare o parte a patrimoniului cultural din zona transfrontalieră.

Premiera spectacolului a avut loc în data de 29 mai 2014 în localitatea Mădăras din judeÅ£ul Satu Mare bucurându-se de un succes răsunător în rândul publicului alcătuit din elevi, cadre didactice ÅŸi părinÅ£i care ÅŸi-au manifestat îndelung aprecierea pentru această manifestaÅ£ie culturală deosebită realizată sub îndrumarea domnului Dorel Iurcencu, expert cu o vastă experienţă în lumea teatrului sătmărean, ca regizor tehnic în cadrul Teatrului de Nord Satu Mare.

Spectacolul „AI ROMALES !”a fost creat în perioada ianuarie – aprilie 2014 în cadrul unui “Program de dezvoltare personală bazat pe elemente de tradiÅ£ii culturale transfrontaliere” realizat de către echipa AsociaÅ£iei Stea, reprezentând pentru tinerii implicaÅ£i nu doar o experienţă de punere în valoare a talentului lor, ci mai ales o excelentă oportunitate de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentăaducându-le numeroase beneficii prin : creÅŸterea stimei de sine; îmbunătăţirea nivelului de autocunoaÅŸtere ÅŸi auto-acceptare; dezvoltarea inteligenÅ£ei emoÅ£ionale ÅŸi a capacităţii de a se exprima; modelarea personalităţii ÅŸi reconstruirea identităţii; dezvoltarea percepÅ£iilor vizuale ÅŸi a reprezentărilor imaginaÅ£iei lor creative; oferirea posibilităţii de a-ÅŸi pune în valoare punctele forte ÅŸi talentul; identificarea ÅŸi încurajarea folosirii potenÅ£ialului lor pentru a-ÅŸi atinge aspiraÅ£iile; îmbunătăţirea abilităţilor lor sociale, în mod deosebit cele legate de comunicare, socializare ÅŸi adaptare în societate.

Această manifestaÅ£ie culturală este în primul rând rodul muncii tinerilor străzii implicaÅ£i încă din faza de alegere a temei spectacolului care s-a făcut luând în considerare părerea acestora, evaluarea talentului lor în diferite domenii, dar ÅŸi faptul că, în ciuda apartenenÅ£ei a peste 90% dintre aceÅŸtia la comunităţi de etnie romă, ei ÅŸi-au pierdut identitatea culturală, iar majoritatea elementelor de tradiÅ£ie specifice acestei etni le erau necunoscute.  Astfel, sub îndrumarea expertului cultural, tinerii au început incursiunea magică în istoria romilor, pornind de la origini ÅŸi explorând elementele specifice culturii lor în decursul timpului, construind împreună toate componentele unui adevărat spectacol artistic (ÅŸcenariu, coloană sonoră, costume, decor) ce a fost pregăti cu sprijinul generos al Teatrului de Nord Satu Mare, a Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu” ÅŸi a unor oameni de cultură din Satu Mare.

În perioada următoare turneul artistic va continua cu spectacole ce vor fi prezentate la Åžcoala “Ion Creangă” Satu Mare, Colegiul Tehnic de Transporturi ÅŸi TelecomunicaÅ£ii „Ion I.C. Brătianu”, Centrul Åžcolar pentru EducaÅ£ie Inclusivă ÅŸi Școala cu clasele I-VIII nr.10 Satu Mare, urmând ca în perioada 26 – 27 iunie 2014 să existe posibilitatea de a fi urmărit ÅŸi de alÅ£i membrii ai comunităţii sătmărene în cadrul unui FestivalInternaÅ£ional ce va fi organizat la Satu Mare cu participarea tuturor partenerilor din proiect din România, Ungaria ÅŸi Ucraina.Evenimentul va urmări promovarea valorilor ÅŸi a elementelor de tradiÅ£ie culturală din zona transfrontalieră specifice diferitelor popoare ÅŸi etnii (Română, Maghiară, Urcainiană ÅŸi Romă) promovând interculturalitatea, dar ÅŸi punerea în valoare a talentului ÅŸi a potenÅ£ialului copiilor ÅŸi tinerilor cu dizabilităţi sau aflaÅ£i în dificultate, facilitând lupta împotriva discriminărilor ÅŸi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

Acest proiect este derulat de către Centrul de Resurse CREST în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru EducaÈ›ie, Dezvoltare Durabila si Incluziune Sociala (CREDDIS), AsociaÈ›ia Stea si FundaÈ›ia Down Carei (România), Asociatia ÉFOÉSZ din Judetul Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria) si Organizatia Civila pentru Dezvoltarea Turismului Rural si Agroturism “In the Transcarpathian Valleys and Mountains” (Ucraina).

Detalii suplimentare despre proiect pot fi obÈ›inute de la AsociaÅ£ia Stea, persoană de contact PINTEA Bogdan – expert profesional, la numărul de telefon 0743174169 sau de la Centrul de Resurse CREST Satu Mare, persoana de contact FORGACS Raluca – manager proiect, prin numărul de telefon 0261-877770.

                                                              http://www.huskroua-cbc.net

Acest document a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.ConÅ£inutul acestui comunicat intră în responsabilitatea AsociaÅ£iei STEA ÅŸi nu reflectă în mod necesar poziÅ£ia oficială a Uniunii Europene.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world