Skip to content

Asociaţia Stea lansează proiectul “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”

COMUNICAT DE PRESÄ‚

PENTRU PUBLICARE IMEDIATÄ‚

AsociaÅ£ia Stea lansează proiectul “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”

Satu Mare, România, 11 iunie 2014

AsociaÅ£ia Stea anunţă lansarea proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, implementat în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare ÅŸi PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România(www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36 Euro finanÅ£are nerambursabilă ÅŸi 25.166,25 Euro contribuÅ£ia AsociaÅ£iei Stea ÅŸi a partenerilor săi.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la servicii sociale ÅŸi de bază al persoanelor dezavantajate din municipiul Satu Mare. Această iniÅ£iativă asigură premisele creÅŸterii eficacităţii ÅŸi eficienÅ£ei intervenÅ£iei sociale de la nivel local pe baza dezvoltării unui parteneriat inter-sectorial pentru o abordare din perspective multiple a problemelor grupurilor Å£intă în vederea prevenirii ÅŸi depăşirii situaÅ£iilor de dificultate. Astfel, ONG-urile ÅŸi instituÅ£iile publice din Satu Mare ce acÅ£ionează în domeniul social vor fi implicate în activităţi comune care vor potenÅ£a eforturile de incluziune socială a grupurilor vulnerabile.

În acelaÅŸi timp, proiectul urmăreÅŸte creÅŸterea capacităţii AsociaÅ£iei Stea ca prin dezvoltarea structurii sale, promovarea voluntariatului ÅŸi a muncii în reÅ£ea, să furnizeze servicii sociale ÅŸi de bază având ca beneficiari direcÅ£i un număr de 465 de persoane dezavantajate : copii ÅŸi tineri ai străzii, persoane fără adăpost, persoane care se confruntă cu dificultăţi care pot conduce la excluziune socială, persoane care au săvârÅŸit infracÅ£iuni, persoane care practică prostituÅ£ia. De asemenea, proiectul îÅŸi propune să contribuie prin diferite tipuri de acÅ£iuni la combaterea discriminării, promovarea cetăţeniei active, a solidarităţii sociale ÅŸi cristalizarea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului ONG.

Identificarea nevoilor ÅŸi cercetarea comprehensivă a situaÅ£iei grupurilor Å£intă, prin cuantificare ÅŸi cartografiere, va aduce comunităţii sătmărene o mai bună capacitate de gestionare a problemelor populaÅ£iei vulnerabile. Mai mult, paleta de acÅ£iuni sociale va creÅŸte adăugând o dimensiune necesară progresului uman atât în rândul beneficiarilor direcÅ£i, cât ÅŸi al celorlalÅ£i cetăţeni ai municipiului. Proiectul îÅŸi propune să construiască instrumente eficiente de intervenÅ£ie socială pentru o implementare sustenabilă ÅŸi reproductibilă, cu transmiterea modelelor de lucru ÅŸi de organizare către alte entităţi ÅŸi centre urbane interesate în dezvoltarea de servicii flexibile ÅŸi inovatoare pentru populaÅ£ia vulnerabilă ÅŸi rezultate mai bune în viaÅ£a socială a comunităţii locale.

„Acest proiect este conceput să aducă o contribuÅ£ie majoră în dezvoltarea socială a municipiului Satu Mare asigurând o abordare globală a problematicii incluziunii sociale prin acÅ£iune directă la cele trei niveluri fundamentale : persoanele vulnerabile – prin servicii sociale ÅŸi de bază adaptate nevoilor identificate ; instituÅ£ii ÅŸi organizaÅ£ii ce acÅ£ionează în domeniul social – prin munca în reÅ£ea ÅŸi eficientizarea utilizării resurselor; comunitatea locală – prin promovarea implicării în susÅ£inerea acÅ£iunilor sociale”,a declarat Cristina-Maria Bala, managerul proiectului ÅŸi director al AsociaÅ£iei Stea.

 

Despre Asociaţia STEA

AsociaÅ£ia STEA este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

 

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.comsau vă rugăm să vizitaÅ£i:  www.asociatiasteasm.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Donate to help for a cause and be a part to create a better world