Skip to content

Constituirea grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX

Satu Mare, România, 16 septembrie 2014

Miercuri, 17 septembrie 2014, începând cu ora 11.00, sub coordonarea AsociaÈ›iei Stea va avea loc în Sala de ȘedinÈ›e a Consiliului Local din Satu Mare, aflată în incinta Palatului Administrativ din P-È›a 25 octombrie, întâlnirea oficială de semnare a parteneriatului pentru constituirea Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea È™i combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX.

Această iniÈ›iativă a AsociaÈ›iei Stea, la care au răspuns pozitiv un număr de 25 de organizaÈ›ii È™i instituÈ›ii sătmărene îÈ™i propune să dezvolte un cadru comun de acÈ›iune menit să crească capacitatea de intervenÈ›ie la nivel local pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile È™i să promoveze implicarea comunității în prevenirea È™i rezolvarea problemelor din domeniul social.

Scopul GIPEX este identificarea de soluÅ£ii adecvate de creÅŸtere a accesului grupurilor vulnerabile la serviciile sociale ÅŸi de bază existente în comunitate, printr-o abordare integrată a nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii ÅŸi depăşirii situaÅ£iilor de dificultate. De asemenea, grupul de lucru îÅŸi propune să contribuie prin diferite tipuri de acÅ£iuni la combaterea discriminării, promovarea cetăţeniei active, a solidarităţii sociale ÅŸi cristalizarea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului ONG. Principalele activități ale GIPEX prevăzute în perioada septembrie 2014 – aprilie 2016 cuprind: realizarea unei cercetări a nevoilor È™i accesibilității la servicii sociale È™i de bază a grupurilor vulnerabile; construirea È™i implementarea unei metodologii optimizate de management de caz; realizarea unei evaluări a serviciilor sociale de la nivel local, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local; participarea la un curs de dezvoltare comunitară pentru furnizorii publici ÅŸi privaÅ£i de servicii sociale È™i promovarea co-deciziei ÅŸi co-furnizării de servicii sociale între ONG-uri ÅŸi autorităţile publice locale.

La întâlnirea din data de 17 septembrie È™i-au anunÈ›at participarea reprezentanÈ›ii ai celor 26 de instituÈ›ii È™i ONG-uri din Satu Mare implicate în parteneriat: AsociaÈ›ia Stea, Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală Satu Mare, DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare,  DirecÅ£ia Generală de Asistenţă Socială ÅŸi ProtecÅ£ia Copilului Satu Mare, AgenÅ£ia JudeÅ£eană pentru Ocuparea ForÅ£ei de Muncă Satu Mare, AgenÅ£ia JudeÅ£eana pentru Plăţi ÅŸi InspecÅ£ie Socială, Biroul JudeÅ£ean pentru Romi din cadrul InstituÅ£iei Prefectului JudeÅ£ului Satu Mare, Inspectoratul Åžcolar JudeÅ£ean Satu Mare, Centrul JudeÅ£eande Resurse ÅŸi Asistenţă EducaÅ£ională, Centrul de Evaluare, Prevenire ÅŸi Consiliere Antidrog Satu Mare, DirecÅ£ia de Sănătate Publică Satu Mare, Spitalul JudeÈ›ean de Urgență Satu Mare, Serviciul de ProbaÅ£iune de pe lângă Tribunalul Satu Mare, Penitenciarul Satu Mare, Inspectoratul JudeÅ£ean de PoliÅ£ie Satu Mare, Inspectoratul de Jandarmi JudeÅ£ean Satu Mare, DirecÅ£ia pentru Sport ÅŸi Tineret a JudeÈ›ului Satu Mare, Colegiul NaÈ›ional al AsistenÈ›ilor Sociali din România, structura teritorială Satu Mare, OrganizaÅ£ia CARITAS a Diecezei Satu Mare,  Fundatia FARA Romania Filiala Foyer Satu Mare, AsociaÅ£ia Freres Europa, Crucea RoÈ™ie Română, filiala Satu Mare, FundaÈ›ia Hans Lindner, Serviciul de Ajutor Maltez în Romania, filiala Satu Mare, AsociaÅ£ia "Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului".

Această întâlnire este organizată de către AsociaÈ›ia Stea în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” implementat în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare ÅŸi PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36 Euro finanÅ£are nerambursabilă ÅŸi 25.166,25 Euro contribuÅ£ia AsociaÅ£iei Stea ÅŸi a partenerilor săi.

Despre Asociaţia STEA

AsociaÅ£ia STEA este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.comsau vă rugăm să vizitaÅ£i:  www.asociatiasteasm.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Donate to help for a cause and be a part to create a better world