Skip to content

Anunț atribuire contract de achiziție servicii hoteliere

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire de achiziÅ£ie de servicii hoteliere, cod CPV: 55100000-1 necesare pentru buna implementare a proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014, oferta câÅŸtigătoare este cea depusă de COSMICOMSRL (Motel Marissa), înregistrată sub nr.614 din data de 06.11.2014, cu sediul în localitatea Tășnad, Str. Lacramioarelor nr.27, judeÅ£ul Satu Mare.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world