Skip to content

Copiii din judeţul Satu Mare sunt invitaţi să se implice prin desene în promovarea antidiscriminării persoanelor vulnerabile

AsociaÈ›ia Stea anunţă lansarea unui concurs de creaÈ›ie intitulat “Sub Steaua Prieteniei” la care sunt invitaÅ£i să participe copii de vârstă preÅŸcolară ÅŸi ÅŸcolară din judeÅ£ul Satu Mare prin intermediul instituÅ£iilor de învăţământ (grădiniÅ£ie, ÅŸcoli, licee) dar ÅŸi direct, cu sprijinul familiei sau al instituÅ£iilor ÅŸi ONG-urilor sătmărene. Concursul este parte a unei ample campanii de„Anti-discriminare a grupurilor vulnerabile”care se va derula în perioada 20 – 27 martie 2015 la Satu Mare în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, implementat de către AsociaÅ£ia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare ÅŸi DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor aflată în subordinea Consiliului Local Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România(www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36 Euro finanÅ£are nerambursabilă ÅŸi 25.166,25 Euro contribuÅ£ia AsociaÅ£iei Stea ÅŸi a partenerilor săi.

Scopul acestui concurs de creaÅ£ie este acela de a dezvolta cetăţenia activă în comunitate prin creÅŸterea participării copiilor din judeÅ£ul Satu Mare în promovarea principiilor legate de combaterea inegalităţilor sociale, a sărăciei ÅŸi excluziunii ÅŸi promovarea antidiscriminării, a toleranÈ›ei È™i înÈ›elegerii multiculturale.

Instrumentele utilizate sunt la libera alegere a candidatului: colaj, desen în creion, acuarelă, tempera sau desen mixt iar lucrările pot fi executate pe foi A3 sau A4.

Se premiază originalitatea, lucrările copiate sau inspirate vor fiind descalificate.

Concursul este deschis la trei secÈ›iuni: SecÅ£iunea 1 – dedicată copiilor de grădiniţă/clasă pregătitoare; SecÅ£iunea 2 – pentru copii de vârstă ÅŸcolară ÅŸi SecÅ£iunea 3 – dedicată copiilor din È™coli/licee cu profil de artă.

Premierea lucrărilor se va desfășura în data de 21 martie 2015 într-un cadru festiv la care vor fi invitaÅ£i toÅ£i concurenÅ£ii alături de reprezentaÅ£i ai autorităţilor, presă, membrii din comunitatea sătmăreană. Copiii înscriÅŸi în competiÅ£ie vor primi diplome de participare iar premianÈ›ii diplome de merit È™i premii constând în materiale pentru creaÈ›ie artistică. Cadrele didactice vor primi diplome care atestă activitatea È™i implicarea lor în această competiÅ£ie artistică. Toate desenele vor fi prezentate într-o expoziÅ£ie organizată cu sprijinul Muzeului JudeÈ›ean Satu Mare, fiind promovată în comunitatea sătmăreană ÅŸi pe plan naÅ£ional ÅŸi internaÅ£ional prin diferite mijloace de comunicare accesibile AsociaÅ£iei Stea ÅŸi partenerilor săi în vederea maximizării impactului pozitiv al mesajelor transmise de copii.

Data limită de predare a lucrărilor este 16 martie 2015. Lucrările por fi depuse direct (de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00) sau transmise prin postă la : AsociaÅ£ia Stea, B-dul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, Satu Mare. Regulamentul concursului de creaÅ£ie este disponibil pewww.asociaÅ£iasteasm.ro iar pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0361-884330, persoana de contact: Leontina Volosciuc, asistent manager.

„Cu toÅ£ii ne dorim o lume mai bună pentru copiii noÅŸtri, iar modul în care societatea va evolua în viitor depinde în mare măsură de valorile pe care le sădim acum în mintea ÅŸi sufletul lor. IniÅ£iativa noastră îÅŸi doreÅŸte să transforme copiii în portavocea valorilor indivizibile ÅŸi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii ÅŸi solidarităţii, iar adulÅ£ilor care îi vor sprijini, să le oferă ocazia de a aborda cu aceÅŸtia subiecte de educaÅ£ie pentru cetăţenie activă, astfel încât să ajungem să transformăm comunitatea noastră într-un loc mai bun pentru noi toÅ£i”, a declarat Cristina-Maria Bala, managerul proiectului ÅŸi director al AsociaÅ£iei Stea.

MulÅ£imim pe această cale doamnei Cristina Gloria OpriÅŸa, apreciat pictor sătmărean ÅŸi profesoară de desen, care ne sprijină cu multă dăruire în realizarea acestui concurs artistic, precum ÅŸi partenerilor care ne sunt alături: Muzeul JudeÅ£ean Satu Mare, Inspectoratul Școlar JudeÈ›ean Satu Mare, Liceul de Arte"Aurel Popp" Satu Mare, Scoala Gimnazială"Ion Creanga" Satu Mare, GrădiniÅ£a „Dumbrava Minunată” din Satu Mare, GrădiniÅ£a „Voinicelul” din Satu Mare, organizaÅ£iile ÅŸi instituÅ£iile membre ale GIPEX – Grup de lucru inter-sectorial pentru prevenirea si combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare.

Regulamentul concursului se găseste aici.

Despre Asociaţia Stea

AsociaÅ£ia Stea este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Donate to help for a cause and be a part to create a better world