Skip to content

Anunţ atribuire contract de achiziţie produse – solarii (sere)

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziÅ£ie de produse, organizată de AsociaÅ£ia Stea în vederea atribuirii contractului de achiziÅ£ie având ca obiect: furnizarea de produse- solarii (sere) , cod CPV 44211500-7, necesare în cadrul proiectului „Start pentru incluziune socială prin muncă”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014, oferta declarată câÅŸtigătoare este cea depusă de către SC EL GANDOR SRL, cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, str.Clabucet, nr.2A, ap.34.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world