Skip to content

Planificare strategică în domeniul social cu implicarea ONG-urilor și instituțiilor sătmărene

Miercuri, 21 octombrie 2015 debutează cea de a treia mare etapă de lucru a „Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea È™i combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare” – GIPEX, compus până în momentul de față din 26 de ONG-uri È™i instituÈ›ii cu activitate ce are legătură cu domeniul social. Este vorba de realizarea unei cercetări sociale cu tema „Evaluarea serviciilor sociale, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local” È™i elaborarea unei propuneri de strategiede dezvoltare pe domeniul social în municipiul Satu Mare până în 2020. Acest proces ce urmează să fie realizat în perioada octombrie 2015 – februarie 2016, urmăreÈ™te să implice factorii interesaÈ›i în realizarea unei paralele între nevoile din domeniul social È™i soluÈ›iile existente la ora actuală pentru acoperirea acestora, cu identificarea priorităților strategice de dezvoltare la nivel local în acest domeniu până în 2020.

Primul work-shop pe această temă va avea loc în data de 21 octombrie 2015, cu începere de la ora 10.00 în sala de È™edinÈ›e a FundaÈ›iei Hans Lindner, în locaÈ›ia din PiaÈ›a George Boitor (lângă Parcul George Boitor, cartierul Soarelui) din Satu Mare. Agenda evenimentului cuprinde următoarele puncte :

Încadrarea în timp

Subiecte abordate

10.00 – 10.15

Prezentarea participanţilor

10.15 – 10.45

Metodologie de lucru în cadrul workshop-urilor – propunere

10.45 – 11.15

Metodologie cercetare socială „Realizarea unei cercetări pentru evaluarea serviciilor sociale, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local” – propunere

11.15 – 13.00

Nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile – analiză SWOT

13.00 – 14.00

Pauză de masa

14.00 – 14.30

Accesul la informaÅ£ie – vizibilitatea serviciilor sociale în comunitate

14.30 – 15.00

FinanÅ£area serviciilor sociale – analiză SWOT

15.00 – 15.45

Avantaje ÅŸi obstacole în oferta de servicii sociale

15.45 – 16.00

Nevoi membri GIPEX – întrebări, propuneri

AsociaÈ›ia Stea aÈ™teaptă È™i alte ONG-uri È™i instituÈ›ii care doresc să se implice în acest proces de cercetare  socială È™i de planificare strategică să îÈ™i manifeste interesul de a se alătura Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea si combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare” – GIPEX, participând la work-shop-uri È™i toate celelalte activități prevăzute.

Aceaste acÈ›iuni sunt organizate de către AsociaÈ›ia Stea în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial –baza serviciilor sociale de calitate” implementat în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare ÅŸi DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare din subordinea Consiliului Local Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36 Euro finanÅ£are nerambursabilă ÅŸi 25.166,25 Euro contribuÅ£ia AsociaÅ£iei Stea ÅŸi a partenerilor săi.

Despre Asociaţia Stea

AsociaÅ£ia Stea este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330 / 0743174169, persoana de contact: Bala Cristina, manager proiect, sau va rugăm să accesați : www.asociatiasteasm.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Donate to help for a cause and be a part to create a better world