Skip to content

Conscurs de texte „scriem altfel” – pentru liceeni

AsociaÈ›ia Stea invită liceeni sătmăreni la un concurs de creaÅ£ie de texte având scopul de a dezvolta cetăţenia activă în comunitate prin creÅŸterea participării tinerilor din judeÅ£ul Satu Mare în promovarea principiilor legate de combaterea inegalităţilor sociale, a sărăciei ÅŸi excluziunii ÅŸi promovarea antidiscriminării, a toleranÈ›ei È™i înÈ›elegerii multiculturale

Preambul

“Sub aspect material, numeroase familii (de romi, n.r.), fără o profesie bine conturată, trăiesc greu, uneori la limita supravieÈ›uirii. SituaÈ›ia precară, marginală, adesea dependentă de mecanismul asistenÈ›ei sociale, generează dificultăți privind participarea la educaÈ›ie a copiilor. În cele mai multe cazuri, este practic imposibilă pentru familii suportarea costurilor colaterale È™colarizării: îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, transport, medicamente, etc.

Copiii  rromi formează o categorie aparte de risc. AlimentaÈ›ia copiilor rromi, ca rezultat al nivelului de trai scăzut, este deficitară, dezechilibrată È™i inadecvată. În consecință, un număr mare de copii rromi suferă de subnutriÈ›ie, anemie, avitaminoze, distrofie, ceea ce reduce radical posibilitățile lor de dezvoltare È™i are efecte negative profunde asupra capacității lor de studiu È™i sănătății. În ciuda rolului securizator pe care familia ar trebui să-l joace în viaÈ›a copiilor, lupta aprigă pentru supravieÈ›uire face imposibilă împlinirea acestei misiuni pentru părinÈ›ii rromi. Asigurarea minimului subzistenÈ›ial devine prioritar în majoritatea cazurilor, devenind aproape obligatorie inhibarea altor nevoi, de altfel dezirabile, pe care copiii rromi le au. Cu atât mai mult cu cât nivelul de calificare, în cele mai multe cazuri, îngreunează accesul părinÈ›ilor rromi la sursele de venituri. Pe de altă parte, lipsa educaÈ›iei părinÈ›ilor privează copiii romi de suportul educaÈ›ional pe care aceÈ™tia ar avea nevoie să îl primească în familie.“ arată un studiu al SalvaÈ›i Copiii È™i AgenÈ›ia de Dezvoltare Împreună[1], cu sprijinul unor cercetători locali.

In România, mass-media este dominată de imagini negative despre romi. Aceste imagini sunt produsul unei lungi istorii a prejudecății È™i discriminării cu care s-au confruntat È™i se confruntă romii în România È™i în alte țări ale Europei. Stereotipurile ascund o realitate în care sărăcia È™i precaritatea afectează din ce în ce mai multi romi. MulÈ›i copii romi nu ajung niciodată la È™coală iar cei din familii aflate în dificultate care sunt înscriÈ™i la È™coală, se integrează greu, fiind adesea priviÈ›i prin prisma prejudecăților pe care le au cei din jur. MulÈ›i ajung să abandoneze È™coala timpuriu È™i nu reuÈ™esc să îÈ™i găsească loc de muncă fiind etichetaÈ›i dintr-o simplă privire ca oameni problemă pe care societatea nu È™i-i doreÈ™te È™i îi condamnă să rămână din generaÈ›ie în generaÈ›ie într-un cerc vicios al sărăciei.

Concurs

Imaginează-È›i într-un text de 180-200 de cuvinte că eÈ™ti în situaÈ›ia unora dintre aceÈ™ti mulÈ›i oameni. Încerci să te integrezi È™i nu reuÈ™eÈ™ti. Te trezeÈ™ti de dimineață È™i încerci să supravieÈ›uieÈ™ti. EÈ™ti întotdeauna pe drumuri, întâlneÈ™ti alÈ›i oameni È™i alte idei. Descrie cum te-ai imagina ca rom aflat în dificultate astăzi, ce probleme ai întâlni È™i cum ai privi lumea prin alÈ›i ochi.

Trimite textul tău la adresa de mail: scriemaltfel@yahoo.com, până la data de 20.03.2016, ora 20.00.

Vom posta lucrările cele mai bune pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Scriem-altfel-555738871251749/?fref=tsin data de 21.03.2016 la ora 12.00, iar acestea vor fi supuse votului cel mai onest- publicul până în data de 23.03.2016 ora 16.00. În funcÈ›ie de numărul de like-uri, vom premia primele trei lucrări.

Apreciem originalitatea. Pentru a trece de etapa de preselecÈ›ie, trebuie să ai în vedere:

– Încadrarea în spaÈ›iul È™i tema menÈ›ionată;
– PertinenÈ›a limbajului;
– Fluiditatea discursului;

AnunÈ›area câÈ™tigatorilor si decernarea premiilor va avea loc in cadrul unui eveniment public, în data de 24.03.2016 in PiaÈ›a 25 Octombrie din Satu Mare incepând cu ora 15.00.

Scopul acestui concurs de creaÅ£ie este acela de a dezvolta cetăţenia activă în comunitate prin creÅŸterea participării copiilor din judeÅ£ul Satu Mare în promovarea principiilor legate de combaterea inegalităţilor sociale, a sărăciei ÅŸi excluziunii ÅŸi promovarea antidiscriminării, a toleranÈ›ei È™i înÈ›elegerii multiculturale.


Concursul este parte a unei ample campanii de „Anti-discriminare a grupurilor vulnerabile” care se va derula în perioada 21 – 27 martie 2016 la Satu Mare în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, implementat de către AsociaÅ£ia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare ÅŸi DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor aflată în subordinea Consiliului Local Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0743174169, persoana de contact: Cristina Bala, sau va rugăm să accesați : www.asociatiasteasm.ro

Donate to help for a cause and be a part to create a better world

ro Romanian
X