Skip to content

ONG-urile și instituțiile sătmărene lansează strategia de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare până în 2020

Miercuri, 30 martie 2016, cu începere de la ora 11.00 în sala de È™edinÈ›e a Consiliului Local din Satu Mare, AsociaÈ›ia Stea alături de ONG-urile È™i instituÈ›iile cu activitate aflată în strânsă legătură cu domeniul social invită la dezbatere diferiÈ›i factori interesaÈ›i, în cadrul seminarului local – Probleme, nevoi, oportunităţi ÅŸi soluÅ£ii în dezvoltarea serviciilor sociale locale.

Evenimentul marchează lansarea „Planului strategic de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare până în 2020”, rezultat al unui efort extraordinar al majorității ONG-urilor È™i instituÈ›iilor ce activează în domeniul social la Satu Mare, ghidat de dorinÈ›a de a găsi rezolvarea pe plan local a problemelor cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate. Documentul strategic propus este rezultatul final al unui proces ce a durat cinci luni ÅŸi care a îmbinat două mari componente: workshop-urile cu reprezentanÈ›ii din mediul ONG È™i cel instituÈ›ional care au dezbătut È™i au construit împreună fiecare parte componentă a acestei strategii È™i cercetarea socială cu tema „Evaluarea serviciilor sociale, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local”. De asemenea, strategia are la bază rezultatele studiului „Evaluarea nevoilor È™i a accesibilității la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare”, realizat în 2015 ce a urmărit să identifice situaÈ›ia cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate din Satu Mare.

Planul strategic de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare identifică priorităţile privind dezvoltarea serviciilor sociale, analizează modalităţile de corelare a nevoii de servicii sociale cu resursele financiare necesare, formulează obiectivele strategice, măsurile de dezvoltare, prioritățile strategice È™i planul de acÈ›iune privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul municipiului Satu Mare până în anul 2020.

Elaborarea acestui document strategic a reprezentat cea de a treia mare etapă de acÈ›iune a Grupului de lucru intersectorial pentru prevenirea È™i combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX, constituit în septembrie 2014 la iniÈ›iativa AsociaÈ›iei Stea. Prin acest grup de lucru intersectorial, 26 de organizaÈ›ii È™i instituÈ›ii sătmărene È™i-au propus să dezvolte un cadru comun de acÈ›iune menit să crească capacitatea de intervenÈ›ie la nivel local pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile È™i să promoveze implicarea comunității în prevenirea È™i rezolvarea problemelor din domeniul social. Scopul GIPEX este identificarea de soluÅ£ii adecvate de creÈ™tere a accesului grupurilor vulnerabile la serviciile sociale È™i de bază existente în comunitate, printr-o abordare integrată a nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii È™i depășirii situaÅ£iilor de dificultate. De asemenea, grupul de lucru îÈ™i propune să contribuie prin diferite tipuri de acÅ£iuni la combaterea discriminării, promovarea cetăţeniei active, a solidarităţii sociale È™i cristalizarea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului ONG.

Membrii Grupului de lucru intersectorial pentru prevenirea È™i combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare sunt : AsociaÈ›ia Stea ; Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare ; PoliÅ£ia Locală a Municipiului Satu Mare ; DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare ; DirecÅ£ia Generală de Asistenţă Socială È™i ProtecÅ£ia Copilului Satu Mare ; AgenÅ£ia JudeÅ£eană pentru Ocuparea ForÅ£ei de Muncă Satu Mare ; AgenÅ£ia JudeÅ£eană pentru Plăţi È™i InspecÅ£ie Socială Satu Mare ; Biroul JudeÅ£ean pentru Romi din cadrul InstituÅ£iei Prefectului JudeÅ£ului Satu Mare ; Inspectoratul Școlar JudeÅ£ean Satu Mare ; Centrul JudeÅ£ean de Resurse È™i Asistenţă EducaÅ£ională ; Centrul de Prevenire, Evaluare È™i Consiliere Antidrog Satu Mare ; DirecÅ£ia de Sănătate Publică Satu Mare ; Spitalul JudeÈ›ean de Urgență Satu Mare ; Serviciul de PROBAÈšIUNE Satu Mare ; Penitenciarul Satu Mare ; Inspectoratul JudeÅ£ean de PoliÅ£ie Satu Mare ; Inspectoratul de Jandarmi JudeÅ£ean Satu Mare ; DirecÅ£ia JudeÅ£eană pentru Sport È™i Tineret Satu Mare ; Colegiul NaÈ›ional al AsistenÈ›ilor Sociali din România, structura teritorială Satu Mare ; OrganizaÅ£ia CARITAS a Diecezei Satu Mare ; FundaÅ£ia FARA România Filiala Foyer Satu Mare ; FundaÈ›ia Hans Lindner, Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Satu Mare Crucea RoÈ™ie Română, fliala Satu Mare, AsociaÅ£ia Frères Europa È™i AsociaÅ£ia Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului.

În procesul de construire a planului strategic de dezvoltare a domeniului social, membrilor GIPEX s-au alăturat È™i alte 5 organizaÈ›ii sătmărene :AsociaÅ£ia Copii – Satu Mare ; AsociaÅ£ia Satul de Lut ; AsociaÅ£ia Sătmăreană pentru Promovarea Sănătăţii Mentale ; AsociaÅ£ia Langdon-Down Transilvania È™i Clubul Sportiv Okinawa.

„Suntem încrezători că drumul trasat de echipa care a lucrat la această strategie are o fundaÈ›ie puternică È™i va ghida pe termen lung deciziile È™i acÈ›iunile actorilor locali pentru a face mai bună viaÈ›a persoanelor aflate în dificultate. MulÈ›umim tuturor celor care au ales să se implice în construirea acestui document strategic È™i avem speranÈ›a că vom continua să lucrăm împreună la fel de motivaÈ›i, cooperanÈ›i È™i determinaÈ›i pe perioada de implementare a planului de acÈ›iune, astfel încât, prin parteneriat, viziunea noastă comună să devină realitate:

„Comunitatea sătmăreană e capabilă să ofere un pachet integrat de servicii tuturor persoanelor aflate în nevoie, în care fiecare actor social îÈ™i asumă rolul È™i acÈ›ionează complementar, valorizând relaÈ›ionarea È™i responsabilitatea, astfel încât fiecare membru al comunității să poată duce o viață demnă.””

a declarat Cristina Bala, managerul proiectului și director al Asociației Stea.

            În perioada următoare, documentul propus va intra într-un proces de dezbatere publică, oferind posibilitatea oricărui factor interesat să aducă completări sau să propună modificări. Aceasta este o etapă importantă din procesul coordonat de către Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare, cu susÈ›inerea tuturor organizaÈ›iilor È™i instituÈ›iilor care au contribuit la construirea acestui plan strategic, prin care acesta va fi propus spre aprobare autorităților locale, pentru a deveni într-adevăr strategia unitară ce aduce împreună È™i potenÈ›ează eforturile tuturor părÈ›ilor interesate pentru o dezvoltare durabilă a domeniului social cu impact major asupra bunăstării comunității sătmărene.

„Planul strategic de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare până în 2020” a fost realizat în cadrul proiectului “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, derulat de AsociaÈ›ia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare ÅŸi DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).

Despre Asociaţia Stea

AsociaÅ£ia Stea este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0743174169, persoana de contact: Cristina Bala, manager proiect, sau va rugăm să accesaÈ›i : www.asociatiasteasm.ro

Donate to help for a cause and be a part to create a better world