Skip to content

Dialog pentru promovarea incluziunii prin muncă a persoanelor marginalizate

31 de persoane, reprezentanÈ›i ai autorităților locale, ai unor ONG-uri È™i instituÈ›ii, dar È™i oameni interesaÈ›i să sprijine activitățile noastre de horticultură, au răspuns invitaÈ›iei de a participa la „Seminarul de promovare a economiei sociale È™i dezvoltare de parteneriate” organizat azi de către AsociaÈ›ia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare È™i AgenÈ›ia JudeÈ›eană pentru Ocuparea ForÈ›ei de Muncă Satu Mare, în sala de conferinÈ›e a Hotelului Astoria din Satu Mare.

Principalul obiectiv al acestui eveniment a fost promovarea economiei sociale ca răspuns eficient la problematica sprijinirii incluziunii profesionale a persoanelor din grupuri vulnerabile prin crearea de locuri de muncă inovatoare È™i flexibile adaptate nevoilor acestora È™i facilitarea dezvoltării de parteneriate între factorii interesaÈ›i din acest domeniu.

Evenimentul a debutat cu prezentarea susÈ›inută de către Cristina Bala, director al AsociaÈ›iei Stea, a rezultatelor obÈ›inute în perioada 2014 – 2016 prin proiectul „Start pentru integrare socială prin muncă”, finanÈ›at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România ce a asigurat creÈ™terea adaptabilității pe piaÈ›a muncii a 47 de persoane fără adăpost din Satu Mare. Elementul central al proiectului îl reprezintă un program de terapie prin horticultură care a permis beneficiarilor să treacă printr-o experienţă similară muncii în condiÅ£ii protejate dezvoltându-È™i abilități È™i mecanisme de adaptare cerinÈ›elor specifice din câmpul muncii. În cadrul proiectului, AsociaÈ›ia Stea a înfiinÈ›at două grădini dotate cu solarii, în care tinerii au învăţat să cultive legume, plante aromatice ÅŸi flori respectând principiile agroecologiei. Implementarea proiectului a fost posibilă cu sprijinul autorităților locale ce pun la dispoziÈ›ia AsociaÈ›iei Stea terenul necesar dezvoltării activităților, dar un rol important îl joacă È™i parteneriatul public-privat funcÈ›ional stabilit cu cele două instituÈ›ii care au sprijinit AsociaÈ›ia Stea în diferite etape cheie ale proiectului. Pe baza experienÈ›ei acumulate, AsociaÈ›ia Stea pregăteÈ™te începând cu vara anului 2016, iniÈ›ierea unei activități de economie socială care să permită comercializarea produselor cultivate în grădinile Stea, iar pe termen lung scopul urmărit este de acela de a crea locuri de muncă pentru susÈ›inerea activă a incluziuni sociale prin muncă a persoanelor marginalizate.

La seminar au fost invitați să prezinte modele de bună practică, provocări și oportunități din domeniul economiei sociale alți patru reprezentanți ai unor organizații, firme și instituții cu experiență relevantă din Satu Mare, Baia Mare și Cluj-Napoca.

În prezentarea sa „Cadrul legislativ privind economia socială în România È™i oportunități de finanÈ›are”, Ovidiu Ilea, director executiv Innovation Human Resources, consultant de business È™i trainer din Cluj Napoca a expus mai pe larg semnificaÈ›ia conceptului de economie socială, familiarizând auditoriul cu noÈ›iunile esenÈ›iale pentru înÈ›elegerea acestui domeniu prea puÈ›in cunoscut la noi în È›ară.

Florian Sălăjeanu, preÈ™edintele AsociaÈ›iei Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC Baia Mare a transmis „LecÈ›ii învățate din POSDRU pentru finanÈ›area intreprinderilor sociale”, prin prezentarea unor aspecte concrete din funcÈ›ionarea numeroaselor structuri de economie socială create de ASSOC în diferite zone din È›ară, cu activitate în multiple domenii È™i care oferă locuri de muncă în condiÈ›ii protejate pentru peste 400 de persoane vulnerabile. De interes major au fost discuÈ›iile generate cu participanÈ›ii la seminar pe seama provocărilor pe care le ridică funcÈ›ionarea unor astfel de structuri în condiÈ›iile legislaÈ›iei actuale care este considerată a fi lacunară È™i care nu are deoacamdată norme de aplicare.

În cea de a doua parte a evenimentului, dl.Tucu Radian, reprezentant al AgenÈ›iei JudeÈ›eane pentru Ocuparea ForÈ›ei de Muncă Satu Mare, a trecut în revistă măsurile de stimulare a angajării persoanelor din categorii vulnerabile care se acordă prin intermediul AJOFM, iar d-na Szilagyi Ivett-Ildiko a prezentat modelul de bună practică al AsociaÈ›iei Freres Europa, ce asigură un număr de 40 de locuri de muncă în condiÈ›ii protejate pentru tineri din categorii vulnerabile prin magazinele Emaus.

„Seminarul a oferit o excelentă oportunitate de dialog între factorii interesaÈ›i de domeniul economiei sociale: furnizori de servicii sociale, reprezentanÈ›i ai mediului de afaceri È™i ai autorităților publice, oameni din comunitate. Am avut bucuria de a primi asigurări din partea multor participanÈ›i cu privire la interesul de a cumpăra legumele ce urmează să fie valorificate de AsociaÈ›ia Stea, iar ASSOC Baia Mare ne-a făcut o propunere de dezvoltare a unui parteneriat prin care să preia produsele ce nu vor putea fi vândute clienÈ›ilor individuali la nivel local. Tuturor le mulÈ›umim pentru implicare È™i contăm pe sprijin pentru acest nou pas pe care îl facem împreună în direcÈ›ia misiunii de a susÈ›ine incluziunea socială a persoanelor marginalizate prin măsuri concrete de integrare în muncă”, a declarat Cristina Bala, director al AsociaÈ›iei Stea.

Acest eveniment a fost realizat în cadrul proiectului „Start pentru incluziune socială prin muncă” care este realizat de către AsociaÅ£ia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare ÅŸi AgenÅ£ia JudeÅ£eană pentru Ocuparea ForÅ£ei de Muncă Satu Mare în perioada 1 aprilie 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).

Despre Asociaţia STEA

AsociaÅ£ia STEA este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.comsau vă rugăm să vizitaÅ£i:  www.asociatiasteasm.ro

Donate to help for a cause and be a part to create a better world