Skip to content

534 de persoane marginalizate sprijinite în 2015 de Asociația Stea pe drumul spre incluziunea lor socială

Miercuri, 27 aprilie 2016, cu începere de la ora 10.00 în sala de È™edinÈ›e a Consiliului Local din Satu Mare, AsociaÈ›ia Stea invită persoanele interesate să descopere activitatea organizaÈ›iei la evenimentul de lansare a Raportului Anual 2015.

„Evaluarea nevoilor È™i accesibilității la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare”, cercetare socială realizată în anul 2015 prin implicarea a 26 de ONG-uri È™i instituÈ›ii din domeniul social, arată faptul că sărăcia tinde să se perpetueze È™i să se agraveze. Un copil fără educaÈ›ie riscă să repete modelul de viață în condiÈ›ii de subzistență al părinÈ›ilor săi, adâncindu-se È™i mai mult în sărăcie. În Satu Mare 1 din 2 copii sub 6 ani din familiile marginalizate nu merg la grădiniță; 1 din 3 copii de 6 – 14 ani nu frecventează È™coala È™i mai mult de jumătate din adolescenÈ›i au abandonat deja È™coala. Problemele grave de integrare È™colară vor genera în viitor adulÈ›i cu oportunități minime de integrare profesională È™i socială.

În acest context, AsociaÈ›ia Stea, cu sprijinul partenerilor care i s-au alăturat, a realizat în 2015 o importantă investiÈ›ie în oameni È™i în comunitatea locală contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea socială a municipiului Satu Mare. Acest lucru a fost posibil în principal prin intermediul a două proiecte, „Start pentru incluziune socială prin muncă” È™i „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÈ›ate din granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, ce au dus la creÈ™terea capacității organizaÈ›ionale a asociaÈ›iei de a furniza servicii sociale È™i de bază È™i de a promova schimbări în domeniul social.

În 2015, AsociaÈ›ia Stea a avut o abordare globală a problematicii incluziunii sociale prin acÅ£iuni directe la cele trei niveluri fundamentale: persoanele vulnerabile – prin servicii sociale ÅŸi de bază adaptate nevoilor identificate; instituÅ£ii ÅŸi organizaÅ£ii ce acÅ£ionează în domeniul social – prin  facilitarea muncii în reÅ£ea È™i eficientizarea utilizării resurselor; comunitatea locală – prin promovarea implicării în susÅ£inerea acÅ£iunilor sociale È™i dezvoltarea cetățeniei active.

Astfel, 534 de persoane marginalizate din Satu Mare au beneficiat în mod direct de serviciile sociale È™i de bază dezvoltate de AsociaÈ›ia Stea. Peste 2031 de persoane au participat la 58 de evenimente È™i acÈ›iuni publice realizate pentru a mobiliza comunitatea locală să susÈ›ină incluziunea socială a persoanelor vulnerabile. Iar la iniÈ›iativa asociaÈ›iei de a lucra împreună pentru dezvoltarea domeniului social din Satu Mare au răspuns pozitiv 10 ONG-uri È™i 18 instituÈ›ii publice care s-au implicat în diferite activități comune.

„Suntem convinÈ™i că sărăcia nu este o fatalitate È™i că fiecare om este capabil de progres în condiÈ›iile unui sprijin adecvat care să-i asigure dezvoltarea È™i creÈ™terea stimei de sine. Am înÈ›eles că de unii singuri, impactul acÈ›iunilor noastre este limitat, de aceea ne-am asumat o poziÈ›ie de catalizatori ai unor schimbări durabile prin construirea de parteneriate È™i inovare în domeniul social. MulÈ›umim din suflet tuturor celor care au fost alături de noi în 2015 È™i de-a lungul celor 11 ani de activitate È™i care au făcut posibilă munca noastră. MulÈ›umim celor ce cred împreună cu noi în faptul că o lume mai bună este posibilă dacă ne implicăm să o construim”, a declarat Cristina Bala, managerul proiectului È™i director al AsociaÈ›iei Stea.

„Raportul anual 2015” este realizat în cadrul proiectului “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, derulat de AsociaÈ›ia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare ÅŸi DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).

Despre Asociaţia Stea

AsociaÅ£ia Stea este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0743174169, persoana de contact: Cristina Bala, manager proiect, sau va rugăm să accesaÈ›i : www.asociatiasteasm.ro

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Donate to help for a cause and be a part to create a better world

ro Romanian
X