Skip to content

LANSAREA PROIECTULUI: INSPIRAŢIE-ATITUDINE-DETERMINARE

Asociația Stea în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare lansează proiectul „Inspiraţie-Atitudine-Determinare”susținut de către Primăria Municipiului Satu Mare prin Centrul Cultural G.M. Zamfirescu.

Proiectul desfăşurat pe o perioadă de 5 luni îşi propune să implice tinerii în activităţi extra-curiculare şi extraşcolare care să acţioneze ca bariere de protecţie faţă de tentaţia consumului de droguri precum şi valorificarea potenţialului lor într-un program de voluntariat activ şi inovativ. Proiectul are un buget de 9143 lei din care 5000 lei sunt asigurați de către Centrul Cultural G.M.Zamfirescu iar 4143 reprezintă contribuţia beneficiarului şi a partenerului.

Proiectul se adresează tinerilor cu vârste între 14 și 24 ani, tinerilor cu oportunități reduse, urmărind dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă şi promovarea voluntariatului activ, ca alternativă la consumul de droguri, pentru un număr estimat de 250 de elevi.

Concursul de creaţie antidrog a oferit elevilor posibilitatea de a-şi exprima, într-o formă de comunicare artistică, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri prin participarea la următoarele secţiuni:

I.    film scurt metraj şi spot publicitar

II.   eseu literar: română, maghiară

III.arte vizuale: grafică, desen şi fotografie

Primii 3 clasaţi la fiecare secţiune vor fi premiaţi în cadrul unei Gale de premiere.

O altă activitate extraşcolară propusă prin proiect vizează atragerea, formarea şi implicarea tinerilor într-un program de voluntariat activ şi inovativ.

În acest sens se va realiza o campanie de informare a minim 150 elevi din cadrul a 6 unităţi de învăţământ liceale cu privire la oferta de formare şi voluntariat. De asemenea campania de informare se va realiza şi în mediul online prin paginile media ale organizatorilor şi pagina Facebook: voluntarinsatumare unde elevii vor putea accesa informaţii despre oferta de voluntariat.

20 de tineri vor fi selectaţi pentru a participa la programul de formare ce presupune dezvoltarea unor abilităţi de comunicare, lucru în echipă, negociere şi rezolvarea conflictelor: 4 ateliere cu frecvenţa 1 atelier/săptămână.

La terminarea programului de formare cei 20 de tineri vor fi implicaţi intr-un program de mentorat al copiilor aflaţi în dificultate beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul centrului de zi a Asociaţiei Stea.

Programul de mentorat presupune ca un voluntar să devină mentor pentru 2 copii aflaţi în dificultate pe o perioadă de minim 3 luni (minim 20 ore de mentorat/voluntar).

Mentorii vor sprijini copiii în realizarea de activităţi nonformale în cadrul centrului de zi al Asociaţiei Stea și în comunitatea locală şi vor avea ocazia să iniţieze acţiuni proprii care să contribuie la incluziuneasocială a copiilor cu oportunităţi reduse.

Impactul pe care proiectul îl va avea în rândul tinerilor va fi unul pozitiv pentru că:

– generează o schimbare de mentalitate în rândul tinerilor, în sensul că aceştia vor fi conştienţi de valoarea lor şi posibilitatea de a contribui la schimbarea comunităţii din care fac parte.

– aduce un plus valoare la educaţia tinerilor prin promovarea metodelor de implicare şi a activităţilor extraşcolare ca alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber.

– contribuie la prevenirea consumului de droguri în primul rând la nivel de individ (tânăr implicat în activităţi) şi apoi la nivel de comunitate prin oportunitatea creată pentru tineri de a-şi pune în valoare talentul şi a-şi exprima opiniile cu privire la consumul de droguri.

– tinerii participanţi la concursul de creaţie antidrog, prezentaţi şi apreciaţi în cadrul galei vor putea transmite mai departe colegilor experienţa lor şi îi vor putea motiva să se înscrie şi participe la următorul concurs de creaţie antidrog organizat anual de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare.

– copiii cu oportunităţi reduse vor avea ocazia să interacţioneze cu tinerii voluntari ceea ce va contribui la dezvoltarea abilităților lor de viață și susținerea incluziunii sociale a acestora.

– partenerii în proiect vor putea beneficia de voluntari noi înscrişi, în urma implicării în proiect.

Din punct de vedere social: tinerii care se vor înscrie în programele de mentorat vor sprijini echipa Asociației Stea implicându-se activ în prevenirea și combaterea unor probleme sociale care afectează viața comunității locale, deprinzând abilități de muncă în echipă și implicare civică în folosul comunității.

Asociația Stea și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare invită toate organizațiile, instituțiile și persoanele interesate de promovarea voluntariatului să li se alăture în activitățile acestui proiect, contactând responsabilii la telefon : 0743174169, 0361884330, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau prin pagina de Facebook: Voluntarinsatumare

Despre Asociaţia Stea                        

Asociaţia Stea este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world