Skip to content

Oportunități de dezvoltare personală pentru liceenii sătmăreni pe timpul vacanței de vară

Asociația Stea în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare desfășoară în perioada iunie – iulie 2018 o amplă campanie de informare a tinerilor sătmăreni cu privire la oportunitățile de voluntariat, training și dezvoltare personală disponibile peste vară în cadrul proiectului „Inspiraţie-Atitudine-Determinare” susținut de către Primăria Municipiului Satu Mare prin Centrul Cultural G.M. Zamfirescu.

Derulată în parteneriat cu diverse instituții de învățământ din Satu Mare, campania își propune să promoveze voluntariatul ca valoare esenţială în dezvoltarea tinerilor și să stimuleze dialogul pentru implicarea acestora în activități prin care pot să contribuie activ la schimbarea pozitivă a comunităţii din care provin.

În perioada iunie – septembrie 2018, proiectul „Inspiraţie-Atitudine-Determinare” oferă o serie de oportunități pentru tinerii sătmăreni de a-și petrece timpul liber într-un mod util contribuind la dobândirea de noi abilități și competențe cheie pentru viitorul lor școlar și profesional dar și la transformarea lorîn mentori pentru copii aflaţi în dificultate, capacitându-i și responsabilizându-i prin implicare în reducerea unor probleme cu care se confruntă comunitatea locală.

Astfel, în perioada vacanței școlare de vară, Asociația Stea în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare, va organiza un amplu program de voluntariat pentru tineri constând dintr-o etapă de formare (4 ateliere de educație non-formală) care va duce la dezvoltarea unor abilităţi de comunicare, lucru în echipă, negociere şi rezolvarea conflictelor și o etapă de implicare într-un program de mentorat al copiilor aflaţi în dificultate beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul centrului de zi a Asociaţiei Stea. Programul de mentorat va crea cadrul prin care un voluntar să devină mentor pentru 2 copii aflaţi în dificultate (minim 20 ore de mentorat/voluntar). Mentorii vor sprijini copiii în realizarea de activităţi nonformale în cadrul centrului de zi al Asociaţiei Stea și în comunitatea locală şi vor avea ocazia să iniţieze acţiuni proprii care să contribuie la incluziuneasocială a copiilor cu oportunităţi reduse.

În realizarea activităților de mentorat, voluntarii sătmăreni vor avea ocazia de a lucra în echipă cu voluntari internaționali prezenți la Asociația Stea din Franța, China, Tailanda și Turcia, în cadrul proiectului de educație non-formalăDiscover realizat în parteneriat cu organizația AIESEC din Cluj-Napocaconceput pe baza Obiectivului de Dezvoltare Durabilă Nr. 4: Educație Calitativă, în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite.  Astfel, tinerii sătmăreni vor avea posibilitatea de a-și dezvolta ei înșiși o serie de abilități și competențe foarte importante pentru viitorul lor parcurs școlar și profesional, dobândite prin interacțiuni multiculturale într-un cadru ce promovează cetățenia activă, leadership-ul, comunicarea în diferite limbi de circulație internațională, empatia și dezvoltarea personală. Tinerii vor primi la sfârşitul perioadei de mentorat diplome de apreciere a activităţii de voluntariat cu punerea în valoare a competențelor dobândite.

Locurile pentru programul de formare care va începe în săptămâna 25 – 29 iunie sunt limitate, un număr de 20 de tineri fiind selectați prin interviu pe baza motivației de a se implica în programul de mentorat. Înscrierile se fac în perioada 11 – 21 iunie prin e-mail la adresa: asociatiastea@gmail.com.

Detalii suplimentare pot fi obținute la Asociația Stea, persoană de contact Cristina Bala, director, telefon: 0743174169 sau la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare, persoană de contact Camelia Tarba, coordonator centru, telefon: 0261710900.

Despre Asociaţia Stea                        

Asociaţia Stea este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world