Angajăm asistent social !

Angajăm asistent social !

Copiii din medii defavorizate se confruntă cu multe suferințe și lipsuri. Una dintre provocările majore pentru ei este accesul la o educație de calitate, având în vedere că părinții și familiile lor nu știu și nu pot să-i sprijine în mod adecvat. Ei riscă să repete modelul de viață în condiții de subzistență, adâncindu-se într-un cerc vicios care pare fără scăpare… Și astfel, sărăcia și lipsurile par să fie o condamnare pe viață, pentru niște suflete care nu au nici o vină că s-au născut într-o familie săracă.

Cum ar fi să ai puterea să faci ceva semnificativ pentru a schimba în bine viitorul lor ?

Aceasta este misiunea pentru care echipa dedicată de profesioniști și voluntari ai Asociației Stea luptă cu multă pasiune. Dacă ea îți corespunde, te așteptăm cu bucurie în mijlocul nostru. Începând cu luna decembrie 2018 avem disponibil următorul post :

Asistent social – cod COR 263501

Locație: Satu Mare

Program: full-time, 40 ore pe săptămână (5 zile x 8 ore)

Departament: Serviciul social "Centrul de zi Stea pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți"

Cerințe : Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale ; empatie şi răbdare; spiritde echipă ; orientare către soluții și rezolvarea oricărei probleme ; aptitudini pedagogice in lucrul cu copiii și părinții ; atitudine nediscriminatorie și flexibilitate în metodele de abordare a copiilor și părinților ; bune abilități de comunicare și negociere ; responsabilitate ; conduită etică impecabilă ; foarte bune competențe organizatorice ; motivație pentru susținerea incluziunii sociale a persoanelor marginalizate ; permis de conducere categoria B.

Scopul postului : Susținerea accesului, a continuității, a calității educației și școlarizării copiilor cu vârste între 6 și 14 ani beneficiari ai serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de zi Stea pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți și susținerea părinților acestora în exercitarea rolurilor parentale și promovarea incluziunii or sociale.

Activități principale :

 • Realizează evaluări iniţiale şi complexe ale beneficiarilor în vederea construirii programelor personalizate de intervenție pe care se bazează furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi;
 • Planifică împreună cu fiecare beneficiar / responsabil legal serviciile acordate în cadrul centrului de zi;
 • Organizează, planifică, implementează și dezvoltă activităţile centrului de zi în concordanţă cu deontologia profesională: construiste şi implementeaza programele de dezvoltare a abilităţilor de viaţă, activităţile de consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor de integrare socială a beneficiarilor și programele de educație parentală; realizează evaluarea de nevoi a beneficiarilor, adaptează intervenţia, planifică serviciile și implementează măsările stabilite în programele personalizate de intervenție prin colaborare cu ceilalți membrii ai echipei centrului de zi;
 • Îndeplinește rol de responsabil de caz pentru beneficiarii serviciilor Centrului de zi Stea pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, coordonând intervenția diferiților membrii ai echipei și realizând activități specifice din domeniul managementului de caz.
 • Monitorizează și încurajează prezența elevilor la orele de curs și la programele socio-educative furnizate de Asociația Stea
 • Identifică familiile în care adulții nu își asumă în mod corespunzător rolurile parentale, oferindu-le sprijin individualizat pentru îmbunătățirea gradului de răspuns la nevoile copiilor
 • Însoţeşte şi susţine beneficiarii și familiile acestora în realizarea demersurilor sociale, administrative, juridice, şcolare sau profesionale stabilite în cadrul programelor personalizate de intervenție ale acestora.
 • Realizează şi participă la întâlniri şi interviuri de consiliere şi activităţi de mediere cu beneficiarii.
 • Organizează, pregăteşte, pune în aplicare, monitorizează şi evaluează serviciile şi beneficiile sociale acordate în cadrul Centrului de zi
 • Asigură cadrul necesar participarii beneficiarilor de servicii sociale la toate activităţile de natură a influenţa programul lor de asistare şi rezultatele acestuia, în scopul adaptării intervenţiei la nevoile lor reale, optimizării metodelor de asistență socială şi dezvoltării de noi oportunităţi bazate pe participarea beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor ce îi privesc.
 • Asigura coordonarea activitatii voluntarilor implicati in realizarea activitatilor directe cu beneficiarii in cadrul Centrului de zi Stea pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți.

Beneficii :

 • Salariu atractiv
 • Importante oportunități de dezvoltare profesională cu parteneri din străinătate
 • Echipă motivată și atmosferă plăcută de lucru

Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți o scrisoare de motivație și un CV Europass până la data 10.12.2018, la adresa asociatiastea@gmail.com