Skip to content

Voluntariat – resursă pentru comunitate 2019

Asociația Stea împreună cu alte ONG-uri și instituții sătmărene continuă și în acest an, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Satu Mare, tradiția promovării voluntariatului în rândul tinerilor sătmăreni printr-un nou proiect realizat în cadrul concursului local de proiecte de tineret.

Voluntariat – resursă pentru comunitate 2019desfășurat până în 25 octombrie 2019 are ca scop creşterea gradului de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii şi promovarea voluntariatului ca valoare personală şi resursă comunitară în judeţul Satu Mare. Proiectul se adresează tinerilor din Satu Mare cu vârste între 14 și 35 ani, inclusiv cei cu oportunități reduse, ONG-urilor și instituțiilor cu activități de și pentru tineret și comunității locale urmărind dezvoltarea unui cadru favorabil de punere în valoare în mod eficient a resurselor, a nevoilor și a oportunităților tinerilor din comunitatea sătmăreană prin educaţie non-formală şi voluntariat activ.

La fel ca în anii precedenți, elementul central al proiectului va fi organizarea în toamna acestui an a Festivalului Voluntariatului în parteneriat cu alte organizații și instituții sătmărene interesate. Acesta este un eveniment ce începe să capete tradiție în comunitatea sătmăreană reprezentând de fapt o sărbătoare a valorilor de implicare și cetățenie activă, care va prezenta sătmărenilor oportunitățile de voluntariat existente la nivel local în diferite domenii: social, tineret, protecția mediului, protecția animalelor și altele. Proiectul va cuprinde și o campanie de informare a elevilor cu privire la ofertele de voluntariat și educație nonformală realizatăîn parteneriat cu diverse unități de învățământ din Satu Mare.

Noutatea din acest an este legată de programul de educație nonformală pentru tineri realizat în cadrul proiectului, ce va oferi posibilitatea pentru cel puțin 6 tineri cu oportunități reduse din Satu Mare să-și dezvolte abilități chieie pentru viitorul lor școlar și profesionallucrând în echipă cu 6 tineri proveniți din alte medii sociale. Programul va cuprinde: 2 ateliere de dezvoltare personală pe teme legate de comunicare, munca în echipă, cetățenie activă și voluntariat ; 4 ateliere foto-video sub îndrumarea unui profesionist din domeniu în urma cărora tinerii vor învăța tehnici specifice artelor vizuale dezvoltându-și abilitățile de realizare și prelucrare a unor materiale de tip fotografii și filme și un stagiu practic în domeniul foto-video de 4 săptămâni în cadrul căruia tinerii formați vor realiza fotografii și vor filma imagini în timpul unor activități realizate cu implicarea de voluntari în cadrul ONGurilor/instituțiilor care i-au selectat. Cei 12 tineri vor fi îndrumați de un profesionist în realizarea unor fotografii și scurte filmulețe de promovare a voluntariatului pornind de la punerea în valoare prin imagini și filmulețe a poveștilor de succes ale voluntarilor care activează deja în ONGurile/instituțile sătmărene. Finalul proiectului va fi marcat de o expoziție de fotografie ce va prezenta publicului larg 20 dintre cele mai sugestive fotografii realizate în timpul stagiului practic al tinerilor implicați în proiect, prezentând în imagini modele de succes despre ceea ce însemnă să fii voluntar în Satu Mare.

Proiectul oferă o cale de a descoperi faptul că voluntariatul înseamnă mult mai mult decât o activitate caritativă, este o experiență ce are potențialul de a contribui în mod semnificativ la dezvoltarea personală și profesională a celor implicați, prin abilitățile și competențele pe care aceștia și le dezvoltă în timpul activităților realizate. Voluntariatul asigură căi de a cunoaște persoane care împărtășesc aceleași valori, creează cadrul potrivit pentru implicarea activă în viața comunității și aducerea unei contribuții la rezolvarea unor probleme existente în societate. Voluntariatul cultivă valori, dezvoltă atitudini pozitive, capacitează oamenii să înfăptuiască schimbări benefice în jurul lor.

„Lipsa de interes pentru cei din jur și pentru comunitate, izvorăște din faptul că din păcate deocamdată principalele valori care se propagă pe scară largă în societatea noastră și implicit în rândul tinerilor, sunt cele de tip capitalist axate pe importanța exclusivă a câștigului material : „banul înainte de toate” și „a face ceva fără să fi plătit înseamnă că îți pierzi timpul”. Proiectul de față urmărește să contribuie la schimbarea acestor mentalități prin construirea unei imagini pozitive despre voluntariat cu promovarea beneficiilor pe care le aduce atât pentru cel ce se implică cât și pentru cei în sprijinul cărora se fac activitățile de voluntariat și pentru comunitate: câştigarea experienţei relevante pentru viitorul parcurs profesional, exersarea anumitor abilităţi şi formarea de noi deprinderi, cunoaşterea unor persoane care împărtăşesc aceleaşi valori, înţelegerea şi implicarea activă în viaţa comunităţii, contribuţia la rezolvarea unor probleme existente în societate. Membrii organizaţiilor neguvernamentale locale valorizează implicarea tinerilor în acţiuni civice, dar consideră că este nevoie de conturarea unui model de voluntariat care să promoveze nu doar latura filantropică, ci şi cea de dezvoltare, încurajând luarea de inițiativă, inovația și implicarea activă a tinerilor.” –  Cristina Bala, responsabil proiect, Asociația Stea.

Asociația Stea invită toate organizațiile, instituțiile și persoanele interesate de promovarea voluntariatului să li se alăture în activitățile acestui proiect, contactând responsabilii la telefon : 0743174169, 0361884330, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau prin pagina de Facebook: Voluntarinsatumare

Despre Asociaţia Stea                        

Asociaţia Stea este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world