Skip to content

COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCHEIERE PROIECT

Asociația CREST în parteneriat cu Asociația STEA și Clubul Sportiv DAVID din Ungaria anunță încheierea proiectului cu titlul "CHESS START RO-HU – Dezvoltarea în comun a unui instrument transfrontalier de incluziune socială bazat pe șah", cod ROHU-277, derulat în perioada 01.12.2018 – 31.12.2019. Proiectul a fost cofinanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, Prioritatea PA6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților), Obiectiv specific SO11/b Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților.

Acest proiect a implicat experți din domeniul social și antrenori de șah din cadrul celor 3 organizații partenere, într-un proces colaborativ având ca scop construirea și testarea în comun a unui program inovativ de dezvoltare a abilităților de viață a copiilor folosind ca element central potențialul enorm al jocului de șah. În jurul acestuia, o serie de activități comune complementare (cursuri, antrenamente și competiții internaționale de șah, activități culturale, tabără, workshopuri și conferințe) au întărit cooperarea cetățenilor din regiunea transfrontalieră.

Proiectul a răspuns nevoilor comune identificate de parteneri, în special în ceea ce privește lipsa de acces a copiilor din comunitățile marginalizate la oportunitățile de educație și dezvoltare care le-ar permite să dobândească cunoștințele de care au nevoie pentru a ieși din cercul vicios al sărăciei. Proiectul a permis identificarea și testarea unor soluții viabile de reducere a decalajelor în ceea ce privește stima de sine și abilitățile de viață ale copiilor din diferite medii sociale, promovând oportunități egale pentru toți copiii și luptând împotriva discriminării celor din grupuri vulnerabile.

Colaborarea partenerilor a pornit de la organizarea a două cursuri de formare care au asigurat pe de o parte transferul de know-how al partenerului maghiar în domeniul tehnicilor de predare a șahului la copii și pe de altă parte dezvoltarea abilităților membrilor echipelor educative din România și Ungaria în a construi și a adapta programe de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor, capitalizând experiența în acest domeniul a partenerilor români. Un număr total de 12 persoane din cadrul celor 3 ONG-uri partenere și-au dezvoltat astfel importante competențe profesionale care au stat la baza construirii, implementării, testării și îmbunătățirii continue a intervenției realizate în beneficiul copiilor din grupul țintă.

În cadrul proiectului un număr de100 de copii (50 din România și 50 din Ungaria) au beneficiat de programul inovativ de dezvoltare a abilităților de viață prin șah, 70% dintre aceștia fiind copii proveniți din comunități de Romi vulnerabile, atât în zona orașului Nyiregyhaza, cât și în Satu Mare. Programul construit și testat în cadrul proiectului "CHESS START RO-HU – Dezvoltarea în comun a unui instrument transfrontalier de incluziune socială bazat pe șah", cod ROHU-277, se bazează pe un program regulat de antrenamente de șah (minim de 2 ori / săptămână), combinat de fiecare dată cu alte tipuri de activități educaționale vizând dezvoltarea diferitelor abilități de viață ale copiilor. Experiența partenerilor din proiect este aceea de a realiza astfel de activități inclusiv cu copii proveniți din medii vulnerabile, care se confruntă cu dificultăți de învățare, iar majoritatea dintre ei (în mod deosebit cei de la Asociația Stea) nu avuseseră niciodată ocazia de a juca șah înainte. Astfel, antrenamentele de șah au pornit de la a pune bazele învățării acestui sport al minții.

O parte importantă a programului de dezvoltare a abilităților de viață prin șah a fost dedicată pregătirii și realizării unor activități comune cu partenerii din proiect oferind importante oportunități de dezvoltare pentru copii, proveniți din cele două țări și din medii sociale diferite. Astfel, în decursul unui an au fost organizate 4 concursuri comune de șah (două deplasări ale copiilor în România și două în Ungaria) și o tabără comună cu durata de o săptămână în România. De fiecare dată, activitățile de șah au fost combinate cu activități educaționale, culturale, recreative, oferind participanților oportunități aprofundate de continuare a dezvoltării abilităților de viață prin interacțiuni susținute între copiii din România și Ungaria cu pasiuni și interese comune pornind de la jocul de șah. Cel mai adesea copiii au fost puși în situația de a lucra în grupuri mixte, formate din copii români și maghiari, din medii sociale defavorizate, împreună cu ceilalți. Principalele teme abordate prin jocuri au fost cele de dezvoltare a abilităților de comunicare, relaționare, muncă în echipă, atenție, logică, memorie, coordonare, gestionarea eficientă a emoțiilor, asumarea de sarcini, responsabilitate, managementul resurselor personale, siguranță și abilități pentru o viață sănătoasă. Toți participanții au interacționat excelent, reușind să treacă fără probleme de orice fel de bariere, inclusiv cea de limbă. Fiecare copil a fost ajutat să-și pună în valoare punctele forte, activitățile contribuind cu succes la creșterea stimei de sine a celor mici.

Misiunea programului a fost prevenirea abandonului școlar sub diferitele sale forme, a marginalizării și a instituționalizării copiilor (a separării acestora de părinți și familie) prin asigurarea unor activități educative, sportive, de consiliere, recreative și de socializare menite să sprijine însușirea și dobândirea unor deprinderi și abilități de viață pentru dezvoltare armonioasă și o viață independentă. Programul a asigurat un cadru de activități regulate ce au răspuns în mod adecvat nevoilor copiilor privind dezvoltarea personală și a abilităților de viață susținând prin metode de educație non-formală și informală motivația lor de a învăța, de a merge la școală și de incluziune socială.

Principalele rezultate obținute de parteneri prin activitățile realizate cu copiii, atât în România cât și Ungaria arată o evoluție continuă la nivelul întregului grup țintă. Pe măsura familiarizării cu programul de șah și creșterea interesului pentru activitățile propuse, copiii au făcut progrese în toate domeniile de dezvoltare a abilităților de viață vizate : abilități cognitive și de învățatre (memorie, atenție, logică, strategie, rezolvare de probleme); abilități sociale și de relaționare (cu adulți, cu ceilalți copii), cooperare și muncă în echipă; abilități emoționale (gestiunea emoțiilor); abilități de viață independentă și autonomie. Observațiile echipelor de proiect arată fără echivoc potențialul enorm al experiențelor pozitive în jocul de șah, asupra motivației și încrederii copiilor în forțele proprii, ducând în mod firesc, așa cum de altfel se poate observa și din rezultatele evaluărilor, la creșterea motivației copiilor pentru activitățile educaționale, dezvoltarea curiozității și îmbunătățirea atenției și puterii de concentrare la activități. Totodată, experiența partenerilor arată beneficii surprinzătoare ale programului la copiii având tulburări de comportament și deficit de atenție. Copii care de obicei nu reușeau să se concentreze și deranjau frecvent activitățile educative, cu multe absențe de la școală și risc major de abandon școlar, și-au găsit în jocul de șah o activitate provocatoare care le-a trezit interesul și îi determină să fie foarte implicați, să nu lipsească la program și să urmărească să devină din ce în ce mai buni la șah, acceptând regulile pe care trebuie să le respecte și modelându-și comportamentul în direcție pozitivă.

Principalul rezultat al proiectului este elaborarea de către parteneri a ghidului de implementare al programului inovativ de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor prin șah. Acesta prezintă metodologia și oferă modele ale principalelor instrumente create, urmărind să asigure transferul know-how-ului acumulat de echipa internațională implicată în proiectul mai sus menționat către alte ONG-uri, instituții și profesioniști din zona transfrontalieră care lucrează în domenii conexe educației (școli, centre cu oferte de programe after-scool și de timp liber, cluburi sportive, asociații culturale și de tineret) și în mod deosebit cel al susținerii incluziunii sociale al copiilor din medii defavorizate și prevenirea abandonului școlar timpuriu (servicii sociale tip centre de zi și centre rezidențiale pentru copii, servicii comunitare, etc…). Ghidul „Program de dezvoltare a abilităților de viață prin șah”, este disponibil gratuit, în format electonic pentru orice persoană interestă, prin solicitare realizată prin e-mail la adresa: office@crest.ro.

Informații suplimentare: Asociația CREST, RO-440069 Satu Mare, Str.Alexandru Odobescu Nr.48, telefon/fax 0261-877770, 0261-877771, mobil 0722-112189, office@crest.ro. Persoană de contact: Angela SZEKELY – consilier juridic.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world