Tineri împuterniciți – competențe pentru incluziune

Tineri împuterniciți – competențe pentru incluziune

Un nou atelier de terapie ocupațională înființat de Asociația Stea la Satu Mare, oferă pe parcursul a 6 săptămâni, oportunități valoroase de dezvoltare pentru un grup de 10 tineri proveniți dintr-o comunitate vulnerabilă și marginalizată. Aceștia au ocazia să înceapă o incursiune în tainele croitoriei, concomitent cu implicarea într-o serie de activități de dezvoltare personală, a abilităților de viață și a spiritului civic prin voluntariat.

Pentru a susține tinerii din medii vulnerabile să-și dezvolte competențe cheie necesare incluziunii sociale, rezultatele muncii Asociației Stea arată că este nevoie de crearea de oportunități de învățare experiențială folosind metode de educație nonformală. Prin intermediul proiectului Tineri împuterniciți – competențe pentru incluziune”, realizat în perioada 01.11.2020 – 04.12.2020, finanțat de către Direcția Județană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în cadrul Concursului Local de Proiecte de Tineret 2020,Asociația Stea înființează în cadrul centrului de zi pentru integare/reintegrare socială din Satu Mare, un program de terapie ocupațională prin creație artizanală destinat tinerilor ce se confruntă cu grave probleme de excluziune socială.

Scopul proiectului este creșterea gradului de pregătire pentru incluziune socială a tinerilor marginalizați din comunitatea vulnerabilă de romi din cartierul Sătmărel prin dezvoltarea de competențe cu asigurarea de oportunități concrete de a deveni cetățeni activi ai comunității locale sătmărene. Proiectul prevede derularea a minim 8 ateliere de lucru, fiecare cuprinzând 3 tipuri de sub-activități complementare care îmbină în mod armonios dezvoltarea de competențe prin : activități practice ce implică manualitate, activități interactive de grup prin tehnici de educație nonformală și învățarea asistată de tehnologie pentru dezvoltarea competenelor digitale.

Astfel, cei 10 tineri vor învăța să coase la mașină, să croiască după un tipar, să măsoare, să calce și să surfileze, folosind echipamentele achiziționate prin intermediul acestui proiect pentru a realiza obiecte artizanale pe tema Crăciunului. Echipa de proiect se va asigura de transmiterea către tineri a unei abordări centrate pe grija pentru calitate și satisfacția lucrului bine făcut. Atelierele practice de creație artizanală, vor fi precedate de un program de activități nonformale de dezvoltare a competențelor tinerilor în vederea incluziunii sociale, organizate sub forma unor activități interactive de grup. Fiecare din cele 4 săptămâni în care se derulează aceste activități vor fi dedicate uneia dintre următoarele teme : 1. Competențe sociale și de relaționare ; 2. Autocunoaștere, stimă de sine, proiectare în viitor ; 3. Competențe de gestionare a resurselor ; 4. Competențe pentru un stil de viață sănătos. Fiecare zi de activități va cuprinde și activități de instruire digitală pentru tineri prin care ei vor învăța să comunice online prin intermediul platformelor ce permit colaborarea la distanță (apeluri video, crearea și vizualizarea de documente și fișiere partajate, interacțiuni colaborative la distanță). De asemenea ei vor fi îndrumați să găsească tutoriale privind realizarea de decorațiuni și obiecte artizanale cu relevanță pentru atelierul de creație.

Tot în direcția de împuternicire (empowerment) a tinerilor vine și a doua parte a proiectului care prevede construirea împreună cu aceștia a primei lor campanii de responsabilitate civică. În cursul lunii noiembrie, ei vor fi invitați „să-și pună cascheta” de voluntar și să participe la întâlniri de lucru, facilitate de asistentul social, în care puterea de decizie și responsabilitățile de organizare și de pregătire vor sta pe umerii lor. Tinerii vor învăța în mod practic ce este un proiect și vor trece prin diferitele etape ale acestuia, de la planificarea participativă la pregătirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea acestuia. Ideea centrală va fi organizarea unui târg de Crăciun, în prima săptămână a lunii decembrie 2020 prin care produsele realizate în cadrul atelierului de creație să fie oferite sătmărenilor care aleg să susțină cauza lor. Este vorba de : accesul copiilor preșcolari și școlari din comunitatea marginalizată din Sătmărel la cărți de povești, noi și interesante, care să le stimuleze dorința de a citi și crearea unui mini-club de carte la Sătmărel, susținut prin voluntariat de către tinerii din proiect.

„Prin acest proiect 10 tineri din categoria NEETs vor avea acces la oportunități de dezvoltare a competențelor necesare incluziunii sociale prin metode adaptate nevoilor și intereselor lor, contribuid la creșterea stimei de sine, auto-conștientizarea potențialului pe care îl au fiecare dintre ei și stimularea implicării lor active în viața socială a comunității sătmărene prin oportunități de voluntariat care le vor permite să-și pună ideile în practică, le vor dezvolta spiritul civic și le vor crește sentimentul de apartenența la societate. Impactul proiectului la nivelul, Asociația Stea se referă mai ales la creșterea capacității de a lucra cu tinerii marginalizați prin oportunitatea de a crea acest altelier de creație artizanală și toată metodologia și instumentele necesare realizării activităților complementare, ce vor fi folosite pe termen lung în cadrul centrului de zi Stea pentru a oferi importante oportunități de dezvoltare și pentru alți tineri.”, Cristina Bala, director Asociația Stea.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0743174169, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau pe pagina de Facebook: Voluntarinsatumare, persoană de contact, Cristina Bala, director.

Despre Asociaţia Stea                        

Asociația Stea are misiunea de a susține oamenii și comunitățile marginalizate prin educație și antreprenoriat pentru a depăși obstacolele ce stau în calea incluziunii lor sociale. Viziunea Stea este o lume în care cei mai vulnerabili au puterea să iasă din sărăcie, să-și construiască o viață demnă pentru familiile lor și să contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte. Urmărim facilitarea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile, sprijinim accesul acestora la servicii sociale şi de bază din comunitate în vederea creşterii gradului lor de incluziune socială, promovăm antidiscriminarea, respectarea drepturilor copilului și a drepturilor omului, voluntariatul și cetățenia activă. Asociația asigură acces la educație pentru copii din zone urbane marginalizate, susține tinerii și adulții excluși social să-și dezvolte abilitățile de integrare profesională și să facă ei înșiși eforturile necesare pentru a rezolva problemele cu care se confruntă.