Skip to content

Sala mică a Casei Meșteșugarilor din Satu Mare găzduiește în data de 12 mai 2022 conferința de lansare a proiectului Și EU pot! IMAGINEZ, CRED și CONSTRUIESC un VIITOR de SUCCES!”.

 Proiectul este derulat de Asociația Stea în parteneriat cu Asociația Pirita Children – Copiii din Pirita cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității de a-și construi un viitor de succes și susținerea incluziunii a 110 copii și tineri vulnerabili, din două dintre comunitățile cele mai marginalizate din Satu Mare și Baia Mare în decurs de 24 de luni prin crearea unor mecanisme puternice de intervenție care să susțină abilitarea romilor, acționând sinergic asupra reducerii decalajelor privind accesul la educație, oportunitățile de dezvoltare, participarea la viața comunității și creșterii nivelului de acceptare a romilor.

 La eveniment sunt invitați reprezentanți ai mass-mediei locale, parteneri și colaboratori ai celor două ONG-uri, precum și persoane interesate din comunitățile locale.

 Proiectul se desfășoară în perioada 01.03.2022 – 29.02.2024 în zonele urbane marginalizate Sătmărel (Satu Mare) și Pirita (Baia Mare) în care la ora actuală trăiesc peste 500 de rromi, care se confruntă cu probleme grave care se perpetuează de la o generație la alta: privare materială, condiții precare de locuit, abandon școlar în jurul vârstei de 12 – 13 ani, mame minore, rată scăzută de ocupare a forței de muncă, izolare de restul comunității și discriminare. Intervenția realizată de cele două ONG-uri, la firul ierbii, arată că familiile sărace nu au în mijlocul lor modele pozitive de oameni care să fi reușit să devină de succes prin școală și formare profesională. Astfel, spre deosebire de copiii din alte familii, copiii de aici, nu au cum să se pregătească de mici pentru o carieră profesională în viitor.

Acționând pe crearea de programe prin care copiii și tinerii din grupuri vulnerabile să interacționeze cu diferiți profesioniști pasionați de meseriile lor, acest proiect asigură o puternică intervenție în domeniul dezvoltării personale astfel încât acești copii și tineri să ajungă să-și conștientizeze potențialul, să-și descopere talentele, să-și construiască aspirații pentru un viitor de succes și să-și dezvolte competențe cheie pentru reușita materializării planurilor lor de viitor. Mai mult, proiectul propune adăugarea unei dimensiuni de conștientizare și responsabilizare civică prin crearea unor oportunități concrete pentru copiii și tinerii din grupul țintă de a trece prin experiențe similare celei de a deveni membrii într-o organizație a societății civile, de a construi și de a implementa mici proiecte în beneficiul altor persoane vulnerabile sau cauze cu impact în societate.

 “Există un mare decalaj între copiii și tinerii vulnerabili și colegii lor din familii fără dificultăți sociale în ceea ce privește nivelul de cunoștințe, competențe de bază și abilități de viață. Provocarea pe care proiectul nostru și-o asumă este aceea de a lărgi orizonturile de gândire ale copiilor și tinerilor din grupul-țintă, de a-i ajuta să-și descopere potențialul și a-i capacita să-și dea seama că limitele aspirațiilor lor și le fixează singuri. ȘI EU POT! este laitmotivul insuflat tuturor celor implicați în proiect iar motto-uri precum <Un om sărac nu este cel fără bani. Un om sărac este cel care nu are niciun vis> (Henry Ford) vor sta la baza programului de empowerment construit prin acest proiect”, Cristina Bala, director Asociația Stea.

 Așadar, copiii și tinerii selectați în cadrul acestui proiect vor participa săptămânal timp de 7 luni pe an la un program inovativ de dezvoltare a capacității de incluziune socio-profesională EduMotivation – Și eu pot!” (ateliere de meserii și vizite profesionale) cu implicarea unor experți din 14 domenii de activitate profesională. Își vor lărgi astfel universul de cunoaștere cu privire la câmpul muncii, fiind sprijiniți de către echipele educative să-și identifice talentele și interesele vocaționale și să-și schițeze cu pași mici planuri de viitor. Un accent va fi pus pe implicarea profesioniștilor romi care au succes în diferite domenii, aceștia putând deveni modele inspiraționale pentru participanții în proiect.

 De asemenea, copiii și tinerii vor participa lunar, timp de 20 de luni, la câte o sesiune de coaching de grup cu rol de dezvoltare personală și a abilităților de viață care le vor permite să-și construiască stima de sine și încrederea în forțele proprii; recunoașterea și înțelegerea propriilor emoții; gestionarea eficientă a stresului, anxietății și sentimentelor negative. Pe lângă acestea, pe parcursul proiectului fiecare copil și tânăr va participa la minim 6 sesiuni individuale de coaching realizate de către membrii echipelor de proiect, sprijinindu-i în creionarea planurilor lor de viitor.

 Proiectul include și un program intitulat “ONG de exercițiu” care cuprinde activități săptămânale derulate la centrele de zi ale celor 2 parteneri timp de 7 luni, activități în cadrul cărora copiii și tinerii vor învăța ce este societatea civilă, după care vor fi invitați să treacă prin experiențe practice de simulare a constituirii și funcționării unui ONG, de realizare a unor proiecte mici pentru sprijinul unor cauze sociale.

 O amplă campanie de advocacy pentru incluziune având la bază promovarea programului „EduMotivation–Și eu pot!”, va mobiliza oameni din comunitățile locale pentru a construi o adevărată rețea de sprijin în jurul copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile, cu misiunea de capacitare a acestora. Aceasta va asigura suportul adecvat de care acești copiii și tineri au nevoie pentru a ajunge să creadă în capacitățile proprii, să-și formeze o imagine de viitor de succes în concordanță cu talentele și aspirațiile lor și să-și dezvolte competențe cheie pentru a o materializa.

 “Stă în puterea noastră, a comunității locale, să asigurăm sprijinul de care acești copii au nevoie pentru a se dezvolta la potențialul lor maxim. Orice copil captiv în spirala abandonului școlar, a sărăciei și a lipsei unui vis de viitor este o pierdere mare pentru întreaga societate! Vă așteptăm alături de noi să schimbăm în bine viitorul lor și al nostru, al tuturor”, Claudia Costea, președinte Asociația Pirita Children – Copiii din Pirita

 

Despre Asociația Stea

 Asociația Stea este un ONG creat în Satu Mare în 2004, având misiunea de a susține oamenii și comunitățile marginalizate prin educație și antreprenoriat pentru a depăși obstacolele ce stau în calea incluziunii lor sociale. Viziunea Stea este o lume în care cei mai vulnerabili au puterea să iasă din sărăcie, să-și construiască o viață demnă pentru familiile lor și să contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte. Pentru mai multe informații, accesați www.asociatiasteasm.ro.

 Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat din Granturile SEE 2014 – 2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eegrants.ro.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world