Skip to content

În perioada 01.11.2022 – 31.10.2023 Asociația Stea în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Satu Mare derulează în parteneriat proiectul „ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel”. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 49.792 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE  în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de operator de program. Obiectivul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de educație și sănătate, combaterea oricărei forme de discriminare a persoanelor defavorizate din cartierul urban dezavantajat Sătmărel.

O componentă importantă a acestui proiect o constituie cea educaţională prin identificarea şi reducerea riscului de abandon al elevilor care locuiesc în comunitatea defavorizată din cartierul Sătmărel şi sunt în situaţie de vulnerabilitate, prin crearea unui mecanism de prevenire şi combatere a absenteismului şi abandonului şcolar.

Asociația Stea se ocupă în mod aprofundat de 40 de copii școlari (6-16 ani) care beneficiază timp de 12 luni de sprijin și de un program săptămânal plin de activități educative cum ar fi: activități remediale și de alfabetizare (literație și numerație); activități de educație non-formală prin permacultură, combinate cu activități de educație pentru sănătate. Scopul acestora este asigurarea unui sprijin aprofundat, printr-o educație incluzivă și metode interactive, în vederea prevenirii abandonului școlar și reducerea decalajelor față de ceilalți copii dar și îmbunătățirea capacității copiilor de a adopta un stil de viață sănătos și dezvoltarea abilităților lor sociale și de relaționare.

Din martie încoace lucrăm cu copiii de 2 ori pe săptămână să recupereze lacunele pe care le au acumulat în ceea ce privește abilitățile de bază de scris, citit și socotit. Cu toate că a fost forte greu la început, având nevoie de multă atenție individualizată, progresele pe care am reușit să le obținem cu fiecare dintre ei sunt remarcabile. În domeniul literației, copiii recunosc cu mai mare ușurință cuvintele dintr-un text, reușind să citească și să scrie din ce în ce mai bine, recunosc numerele (0-50) și știu să facă operații matematice de bază. Prin activitățile săptămânale de permacultură și educație pentru sănătate copiii și-au format deprinderi elementare cu privire la menținerea igienei și dau dovadă de multă responsabilitate în îngrijirea grădinii care a devenit o oglindă a propriei lor dezvoltări”, afirmă Bianca Mititel, responsabil activități de educație nonformală în cadrul proiectului.

Directia de Asistență Socială Satu Mare prin expertul local, desfășoară activitățile de educației parentală fiind alături de părinții și persoanele din comunitate cu responsabilități de îngrijire a copiilor. Un număr de 50 de părinți beneficiază săptămânal de activități și workshop-uri intensive de educație parentală adaptate nevoilor lor. Până în momentul de față aceste activități s-au axat nu doar pe dezvoltarea abilităților parentale ci și pe dezvoltarea personală a participanților parcurgând teme precum: importanța școlii; importanța relației cu partenerul; religia ca factor de echilibru și unitate; nevoile, emoțiile și comportamentele copiilor; comunicarea pozitivă părinți-copii, strategiile de soluționare a conflictelor. Toate acestea oferă un răspuns la nevoile beneficiarilor, îi implică activ în consolidarea familiei, în crearea unor legături mai bune între părinți și copii, inclusiv din punct de vedere emoțional, alături de o mai bună înțelegere a nevoilor fiecăruia și de găsirea de soluții pentru îndeplinirea a acestora.

„Meseria de părinte este una dintre experiențele cele mai frumoase, provocatoare, dar și pline de satisfacții pe care le oferă viața. Este o mare responsabilitate creșterea unui copil astfel, încât el să devină un adult sănătos, echilibrat și capabil să-și ocupe locul în generația următoare. În urma activităților de educație parentală realizate la Sătmărel pot spune cu mâna pe inimă că suntem mândrii de implicarea de care părinții din Sătmărel dau dovadă”, afirmă Diana Tripon, expert local pentru romi în cadrul proiectului.

În concluzie, putem să menționăm faptul că programele desfășurate în cadrul proiectului „ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel” nu sunt doar bine-venite în contextul societății actuale, ci, mai mult, sunt importante pentru susținerea și ajutorarea familiilor care se află în dificultate.

Informații suplimentare se pot obține:

Persoană de contact: Cristina Bala     Funcția: Director executiv

Tel: 0261-884-330                               Emai: cristina.bala@asociatiasteasm.ro

www.eeagrants.ro             www.frds.ro

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”/ ”Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Donate to help for a cause and be a part to create a better world