Skip to content

INFORMARE DE PRESĂ

EVENIMENT „Știm mai multe, suntem mai buni!”

Asociația Stea Satu Mare în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Satu Mare a organizat evenimentul festiv „Știm mai multe, suntem mai buni!” în cadrul programului educațional de literație și numerație din proiectul „ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel”.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 49.792 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de operator de program. Obiectivul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de educație și sănătate, combaterea oricărei forme de discriminare a persoanelor defavorizate din cartierul urban dezavantajat Sătmărel. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni începând cu 01.11.2022.

20 de copii din Sătmărel, împreună cu echipa educativă au sărbătorit zilele trecute rezultatele deosebite obținute de-a lungul celor 8 luni de activități remediale la limba română și matematică. Evoluția medie pe întreg grupul de copii care au participat de 2 ori pe săptămână la program este de 35%, 8 din cei 20 de copii atingând punctajul maxim la capitolul de recunoaștere a cuvintelor dintr-un text scris. Rezultatele arată potențialul mare de dezvoltare pe care îl au acești copii și importanța investiției pentru a reduce decalajele acumulate în mediul vulnerabil din care provin.

“Am investit timp și suflet în crearea unui mediu educațional, unde fiecare copil să se simtă implicat și inspirat. Și pentru că am adoptat abordări interactive și am acordat atenție individualizată nevoilor lor, rezultatele nu au întârziat să apară”, a declarat Cristina Bala, directorul Asociației Stea.

 Felicitări tuturor copiilor pentru eforturile depuse și rezultatele obținute!

Informații suplimentare se pot obține:

Persoană de contact: Cristina Bala     Funcția: Director executiv

Tel: 0261-884-330                              Email: cristina.bala@asociatiasteasm.ro

www.eeagrants.ro             www.frds.ro

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”/ ”Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Donate to help for a cause and be a part to create a better world