Skip to content

Buna gosopodărire a centrului de zi şi dezvoltarea competenţelor de curăţenie, igienă şi îngrijire a spaţiului de viaţă la copiii şi tinerii străzii

Profitând de cele câteva zile cu vreme bună din această săptămână, copiii ÅŸi tinerii străzii au fost implicaÅ£i în activităţile de curăţenie generală care au loc periodic în cadrul centrului de zi. De la mic la mare, ei au avut ocazia să exerseze cele învăţate în domeniul curăţeniei spaÅ£iului de viaţă, de la igienizarea obiectelor sanitare din băi, până la spălatul geamurilor ÅŸi al perdelelor.
Aceste activităţi fac parte din programul educaÅ£ional al centrului nostru de zi care urmăreÅŸte să dezvolte deprinderile de viaţă independentă ale copiilor ÅŸi tinerilor străzii. La fel ca ÅŸi într-o familie unde de mici, copiii sunt reponsabilizaÅ£i să îngrijească lucrurile, să facă ordine ÅŸi curăţenie în camerele lor, echipa educativă a centrului de zi are grijă să implice copiii ÅŸi tinerii străzii în tot ceea ce Å£ine de buna gospodărire a sapaÅ£iului acestuia, care pentru mulÅ£i dintre ei este printre puÅ£inele locuri în care au acces la facilităţile unei locuinÅ£e „normale” (toalete ÅŸi săli de baie cu apă curentă ÅŸi echipamente sanitare corespunzătoare, dulapuri pentru lucrurile personale).
Scopul nostru este să reducem decalajele din domeniul educaÅ£iei, al devoltării abilităţilor de viaţă ÅŸi al socializării care există între aceÅŸti copii ÅŸi tineri ÅŸi cei care au avut ÅŸansa de a se naÅŸte într-o familie care să aibă grijă de ei ÅŸi să le ofere cele necesare pentru o dezvoltare corespunzătoare. 
Această misiune nu este uÅŸoară. Uneori pornim de foarte departe. De exemplu, mulÅ£i dintre copiii ÅŸi tinerii noÅŸti, înainte de a ajunge să frecventeze centrul de zi, nu erau obiÅŸnuiÅ£i să-ÅŸi spele hainele ÅŸi nici nu prea aveau lucruri în proprietate personală de care să ÅŸtie să aibă grijă. În mediul străzii ei sunt obiÅŸnuiÅ£i să trăiască de pe o zi pe alta, nu strâng lucruri ÅŸi nu le îngrijesc pe cele pe care le au pentru că oricum nu ar avea unde să le păsteze în siguranţă iar locul în care dorm este adesea instabil ÅŸi inslubru.
De aici ÅŸi până la formarea comportamentelor de curăţenie, igienă ÅŸi îngrijire atât personală, cât ÅŸi a spaÅ£iului de viaţă, e o cale foarte lungă. E nevoie de multă atenÅ£ie ÅŸi răbdare pentru a schimba un mod de viaţă ÅŸi obiceiuri necorespunzătoare formate în decursul multor ani petrecuÅ£i în condiÅ£ii de stradă. Una dintre cele mai mari provocări pentru echipa educativă este de multe ori să ne dăm seama că ceea ce este „corect” ÅŸi „normal” pentru noi, de multe ori nu are aceeaÅŸi semnificaÅ£ie pentru aceÅŸti copii ÅŸi tineri pentru care „normalitatea” a reprezentat cu totul altceva până atunci. De aceea intervenÅ£ia noastră se axează în proporÅ£ie mare pe activităţi practice ÅŸi punerea copiilor ÅŸi tinerilor în situaÅ£ia de a exersa cele învăţate în vedere formării comportamentelor dezirabile pe care le urmărim.
 
Activităţile practice de igienă ÅŸi curăţenie reprezintă un astfel de exemplu. În cadrul acestora copiii ÅŸi tinerii învaţă să folosescă corect echipamentele ÅŸi produsele de curăţenie : tipuri, dozaje, riscuri ÅŸi atenÅ£ionări speciale cu privire la posibile distrugeri ale suprafeÅ£elor curăţate ÅŸi efecte nocive posibile asupra celui care le foloseÅŸte. 
Pentru a ajunge să facă curăţenie în mod corespunzător este nevoie de îndrumare din partea echipei educative, responsabilizare ÅŸi mult exerciÅ£iu. În acest sens programul centrului de zi prevede pe de o parte implicarea zilică a copiilor ÅŸi tinerilor, în echipe de câte 2 până la 4 persoane, în realizarea unor sarcini de curăţenie la finalul fiecărei zile de activităţi în spaÅ£iile pe care ei le-au folosit, pe de altă parte, lunar, este realizat un program comun de curăţenie generală în centrul de zi cu implicarea tuturor beneficiarilor ÅŸi a echipei educative.
Iar rezultatele sunt vizibile. La copiii ÅŸi tinerii care frecventează centrul cu regularitate observăm nu doar o implicare crescută în realizarea sarcinilor ci ÅŸi creÅŸterea gradului de independenţă în desfăşurarea corectă a activităţilor de curăţenie ÅŸi îmbunătăţirea încrederii lor în capacităţile lor proprii. Acest lucru ne apropie din ce în ce mai mult de Å£inta pe care o avem, ÅŸi anume aceea ca aceÅŸti copii ÅŸi tineri tineri să săînÅ£elegă importanÅ£a ameliorării nivelului lor de igienă ÅŸi curăţenie în mediul exterior centrului de zi, să identifice modalităţi ÅŸi să depună eforturi pentru a-ÅŸi îmbunătăţii condiÅ£iile de viaţă (curăţenie, igienă) ÅŸi de a se apropia din ce în ce mai mult de un stil de viaţă care să le permită o bună incluziune socială.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world