Skip to content

Continuă pregătirea echipei de copii care va reprezenta România la Paris în cadrul „Fraternity Cup”

Sub coordonarea responsabilului centrului de zi, Bogdan Pintea, ÅŸi a profesoarei Crina Napradi de la liceul tehnologic din Ardud, cei 6 copii cu vârste între 11 ÅŸi 13 ani, au fost implicaÅ£i într-o nouă sesiune de pregătire a plecării în FranÅ£a unde vor participa în perioada 26 octombrie – 5 noiembrie la „Fraternity Cup”. Åži de această dată activităţile realizate au avut ca temă comună pentru toate cele 15 delegaÅ£ii din ţările participante la acest eveniment : valorile civismului.
Activitatea noastră a fost gândită sub forma unor serii de consursuri. Copiii au fost împărÅ£iÅ£i în două echipe prima sarcină fiind aceea de a-ÅŸi găsi nume potrivite pentru membrii ÅŸi pentru echipe aÅŸa încât să reflecte tema centrală a acestei zile. Astfel, prima echipă s-a numit : „Libertate, Egalitate, Fraternitate” având ca membrii : comunitatea, Napoleon, justiÅ£ia, ordinea ÅŸi respectul, iar cea de a doua echipă a fost : „Eco-cetăţenia”, membrii acesteia fiind : pacea, ajutorul, cetăţenia, consilierul ÅŸi muncitorul. Cele două echipe s-au întrecut apoi în cadrul unor probe sportive ÅŸi de îndemânare, la finalul fiecărei runde, ajungând să descopere câte o valoare specifică civismului pe care, prin mimă, trebuia să o prezinte spre a fi ghicită de către echipa adversă.

La finalul concursurilor, toate valorile au fost afiÅŸate pe un panou, pentru fiecare dintre ele copiii fiind îndemnaÅ£i să găsească cât mai multe comportamente marcante ce o caracterizează. De exemplu, „solidaitatea” a fost explicată de către copii prin „într-ajutorare”; „patriotismul” prin „a-ÅŸi iubi Å£ara ÅŸi a-i respecta valorile” iar pentru „a ÅŸti să trăieÅŸti în comunitate” copiii au dat explicaÅ£ia de „a se implica în comunitate, a fi prietenos ÅŸi respectuos”. Lista construită de către copii face parte din materialul pregătit pe care aceÅŸtia vor avea ocazia să-l prezinte în cadrul activităţilor din timpul „Fraternity Cup” unde copiii din cele 12 ţări participante îÅŸi vor împărtăşi viziunile despre civism.

Fraternity Cup reprezintă un eveniment excepÅ£ional, cu o puternică misiune de promovare a valorilor de solidaritate si cetatenie, avand o importantă latură de acÅ£iune socială ÅŸi pedagogică, la care participă în fiecare an aproximativ 100 de copiii aparÅ£inând unor medii defavorizate din diferite ţări ale lumii. România va fi reprezentată la acest eveniment de către AsociaÅ£ia Stea.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world