Skip to content

Schimb de experienţă în domeniul medico-social la Grenoble (Franţa)

În perioada 8 – 16 septembrie, o delegaÅ£ie din Satu Mare compusă din 3 persoane, reprezentanÅ£i ai AsociaÅ£iei Stea ÅŸi AsociaÅ£iei GIR 2003 din Satu Mare s-au aflat la Grenoble (FranÅ£a) în cadrului unei vizite de schimb de experienţă găzduită de către asociaÅ£ia Grenoble Isere Roumanie.
Evenimentul a avut ca temă centrală serviciile medico-sociale ÅŸi accesul la îngrijiri de sănătate pentru persoanele aflate în extremă dificultate, similar publicului cu care lucrează AsociaÅ£ia Stea.
 
La originea acestui demers stă relaÅ£ia excelentă de parteneriat pe care AsociaÅ£ia Stea o are încă de la începutul activităţii din domeniul social cu domnul doctor Micul Nicolae Sorin ÅŸi AsociaÅ£ia GIR 2003 Satu Mare, care furnizează în limita posibilităţilor servicii medicale, medicamente, informare ÅŸi consiliere pe teme de igienă ÅŸi sănătate tinerilor străzii ÅŸi familiilor cu copii cu care lucrează AsociaÅ£ia Stea ÅŸi care frecventează centrul de zi, fiind adesea singurul sprijin la care aceste persoane pot apela gratuit în cazul în care problemele lor de sănătate nu necesită intervenÅ£ia imediată a serviciilor specializate de urgenţă.
 
Acest schimb de experinţă a pornit de la nevoile mari de servicii medicale pe care copiii ÅŸi tinerii străzii le au ÅŸi în satisfacerea cărora atât AsociaÅ£ia Stea cât ÅŸi domnul doctor Micul Nicolae Sorin întâmpină dificultăţi legate în mod deosebit de costurile mari pentru măsuri profilactice, unele investigaÅ£ii de specialitate ÅŸi tratamente, ce apar adesea în condiÅ£iile în care aceste persoane nu au locuri de muncă stabile ÅŸi nu beneficiază de gratuităţile ÅŸi compensaÅ£iile aferente personelor ce deÅ£in asigurări sociale de sănătate.
Acest lucru este cu atât mai important cu cât problemele de sănătate cu care se confruntă copiii ÅŸi tinerii străzii reprezintă o reală problemă pentru comunitatea locală, îndeosebi în ceea ce priveÅŸte răspândirea bolilor cu transmitere sexuală ÅŸi mai ales al virusului hepatitei B pe fondul creÅŸterii procentului de tinere (inclusiv minore) care practică prostituÅ£ia. În perioada 2010 – 2011, prin fonduri atrase de AsociaÅ£ia Stea, printr-un proiect finantat de Fundatia Soros Romania, 17 dintre tinerii care frecventeză centrul de zi au primit vaccin împotriva virusulul hepatitei B, acÅ£iune care nu a putut fi deocamdată extinsă ÅŸi pentru alÅ£i tineri având în vedere lipsa de resurse financiare.
 
Un prim răspuns la dorinÅ£a domnului doctor Micul Nicolae Sorin ÅŸi echipei AsociaÅ£iei Stea de a dezvolta serviciile medio-sociale pentru copiii ÅŸi tinerii străzii, l-a reprezentat propunerea primită din partea asociaÅ£iei franceze Grenoble Isere Roumanie (partener al AsociaÅ£iei Stea de foarte mulÅ£i ani), care a organizat schimbul de experinţă de la Grenoble. Acesta a permis echipei române să descopere sistemul existent acolo pentru facilitarea accesului la îngrijiri medicale pentru persoanele aflate în dificultate ÅŸi să analizeze unele modele de acÅ£iune care se folosesc cu succes în FranÅ£a în domeniul medicinei comunitare ce ar putea fi preluate ÅŸi în România.
 
Vizita a cuprins numeroase servicii specializate care oferă servicii medicale ÅŸi medico-sociale persoanelor care trăiesc pe stradă, fiind vorba în multe cazuri de străini afalÅ£i în căutare de azil politic sau de migranÅ£i din ţările Europei de Est, printre care mulÅ£i rromi de naÅ£ionalitate română care trăiesc sau tranzitează prin Grenoble. Accesul la servicii medicale pentru aceste persoane este asigurat în mare parte din fonduri publice, existând centre de sănătate ÅŸi servicii finanÅ£ate prin bugetul de stat, cel al Consiliului JudeÅ£ean ÅŸi cel al Consiliului Local care colaborează foarte strâns cu diferite ONG-uri care însoÅ£esc ÅŸi mediază legătura dintre persoanele aflate în dificultate ÅŸi profesioniÅŸtii în domeniul medical (Rom Action) sau oferă asistenţă medicală prin intermediul unor medici cu program săptămânal de consultaÅ£ii pe bază de voluntariat (Medecins du Monde). Echipa română a avut astfel ocazia să poarte un dialog foarte interesant cu profesioniÅŸtii francezi din cadrul următoarelor servicii : Centrul de sănătate ÅŸi planificare familială; AsociaÅ£ia de Gestiune a Centrelor de Sănătate ale oraÅŸului Grenoble (AGECSA); Servicii de Permanenţă pentru Acces la Servicii de Sănătate de pe lângă spitale (PASS); Centrul JudeÅ£ean de Sănătate; Centre municipale de primire pentru persoane fără adăpost dotate cu paturi ÅŸi medici pentru pacienÅ£i cu diferite boli; Centrul de Sănătate al primăriei din Grenoble; Centrul de Vaccinări ÅŸi Centrul de Luptă Împortiva Tuberculozei; Servicii de Permanenţă pentru Acces la Îngrijiri de Sănătate Psihiatrică; Echipe Mobile de Legătură pentru Servicii de Psihiatrie.
 
O altă experienţă interesantă a fost participarea la o reuniune de lucru a Polului de Sănătate Saint Martin d’Heres unde sub îndrumarea unor medici de familie, stagiarii aflaÅ£i în perioadă de practică profesională realizează programe de cercetare în cadrul studiilor lor universitare la facultatea de medicină, pe tema inagalităţilor în accesul la serviciile de sănătate, existând o reală preocupare a medicilor pentru a reduce aceste inegalităţi.
O oportunitate unică pentru echipa română a fost participarea la o activitate de grup organizată de AsociaÅ£ia E.T.C, ce foloseÅŸte tehnici de terapie comunitară integrativă pe baza modelului de terapie colectivă dezvoltat de către profesorul Adalberto Barreto de la Facultatea de Medicină din Ceará (Brazilia) intervenind cu persoane aflate în mare dificultate în cartierele cele mai sărace (favelas) din marile oraÅŸe braziliene. Terapia comunitară acÅ£ionează asupra a doi factori determinanÅ£i ai stării de sănătate : stresul ÅŸi susÅ£inerea socială, ducând în mod indirect la creÅŸterea stimei de sine a participanÅ£ilor evitând interiorizarea ÅŸi excluziunea socială. Această experienţă a avut un adevărat rol formativ fiind un model care a stârnit foarte mult interesul profesioniÅŸtilor români care întrevăd beneficiile aplicării acestuia la grupul de copii ÅŸi tineri care frecvenează centrul de zi al AsociaÅ£iei Stea.
Un alt obiectiv al viziteti de la Grenoble a fost întărirea relaÅ£iilor de parteneriat în domeniul social ÅŸi dezvoltarea de noi parteneriate. Åži în acest domeniu, AsociaÅ£ia Stea a putut conta pe sprijinul de nădejde al asociaÅ£iei Grenoble Isere Roumanie care susÅ£ine prin toate mijloacele care îi sunt la dispoziÅ£ie continuarea programelor de incluziune socială a copiilor ÅŸi tinerilor străzii din Satu Mare. Astfel, dincolo de schimbul de experienţă  în domeniul medico-social, care contribuie la dezvoltarea din punct de vedere metodologic a intervenÅ£iei AsociaÅ£iei Stea, asociaÅ£ia Grenoble Isere Roumanie a organizat întâlniri ale echipei române cu alte organizaÅ£ii ÅŸi instituÅ£ii din domeniul social, constituind un prim pas spre dezvoltarea de parteneriate vizând alte schimburi de experienţă ÅŸi posibilităţi ulterioare de atragere de fonduri internaÅ£ionale pentru proiecte comune.
 
În data de 12 septembrie, asociaÅ£iei Grenoble Isere Roumanie a organizat o conferinţă la care au participat peste 60 de persoane, membrii ai asociaÅ£iei, reprezentanÅ£i ai autorităţilor, donatori ÅŸi persoane cu sprijinul cărora asociaÅ£ia franceză susÅ£ine inclusiv financiar activitatea AsociaÅ£iei Stea confinanÅ£ând bugetul de funcÅ£ionare centrului de zi cu suma de 400 euro pe lună. Această conferinţă a oferit prilejul directoarei AsociaÅ£iei Stea să prezinte cel mai recent raport de activitate ÅŸi rezultatele obÅ£inute la Satu Mare în munca cu copiii ÅŸi tinerii străzii, stârnind admiraÅ£ia participanÅ£ilor care au afirmat că o intervenÅ£ie de asemenea anvergură în FranÅ£a este realizată de cel puÅ£in 5 sau 6 organizaÅ£ii distincte în parteneriat cu serviciile publice.
 
În data de 13 septembrie, o altă conferinţă a fost organizată, de această dată, la Institutul de Formare a Lucrătorilor Sociali din Grenoble (unitate de învăţământ superior), având ca scop prezentarea programelor AsociaÅ£iei Stea studenÅ£ilor interesaÅ£i de a-ÅŸi realiza practica profesională obligatorie în străinătate. Formatorii au încurajat studenÅ£ii să aleagă AsociaÅ£ia Stea ca loc de practică fiind convinÅŸi de profesionalismul echipei ÅŸi de calitatea muncii, care garantează pentru studenÅ£i dobândirea unei valoroase experienÅ£e profesionale.
 
Åži nu în ultimul rând, un alt domeniu de interes abordat cu membrii asociaÅ£iei Grenoble Isere Roumanie a fost cel al dezvoltării activităţilor de grădinărit desfăşurate deocamdată la nivelul centrului de zi al AsociaÅ£iei Stea. Având în vedere interesul de care s-au bucurat aceste activităţi în rândul tinerilor străzii, unul dintre planurile de viitor ale AsociaÅ£iei Stea este să dezvolte aceste activităţi explorând posibilitatea realizării unei întreprinderi sociale. În această direcÅ£ie cu sprijinul asociaÅ£iei Grenoble Isere Roumanie echipa AsociaÅ£iei Stea a beneficiat în luna august a acestui an de o sesiune de formare condusă de doamna Helene HOLLARD, expert francez în domeniul agroecologiei, pe care delegaÅ£ia română a avut ocazia de a o reântâlni la Grenoble, punând împreună bazele unui proiect în acest domeniu. Mai mult, echipa s-a întors la Satu Mare cu unelte speciale de grădinărit ÅŸi un fond de pornire pentru achiziÅ£ionarea de echipamente ÅŸi seminÅ£e care să permită realizarea în cele mai bune condiÅ£ii a lucrărilor de toamnă ÅŸi pregătirea solului pentru anul ce urmeză.
 
În concluzie această vizită de schimb de experienţă a fost deosebit de constructivă pentru AsociaÅ£ia Stea pe mai multe planuri, constituind o adevărată sursă de încărcare pozitivă ÅŸi de revitalizare a speranÅ£ei că în ciuda unor mari dificultăţi financiare în context de criză economică accentuată pe plan naÅ£ional ÅŸi internaÅ£ional, acÅ£iunile AsociaÅ£iei Stea vor putea fi duse mai departe conslidând ÅŸi susÅ£inând progresele copiilor ÅŸi tinerilor străzii pe drumul spre o integrare socială durabilă.
MulÅ£umim asociaÅ£iei Grenoble Isere Roumanie care este alături de noi ÅŸi tuturor celor cu care am avut deosebita plăcere să ne întâlnim la Grenoble pe parcursul acestei vizite de schimb de experienţă.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world