Skip to content

Anunț atribuire contract de achiziție servicii de cercetare socială

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire de achiziÅ£ie de servicii de cercetare socială, cod CPV : 79315000-5 cu tema „Evaluarea nevoilor ÅŸi accesibilităţii la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare” necesare pentru buna implementare a proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014, oferta câÅŸtigătoare este cea depusă de AGENDA SETTING S.R.L. înregistrată sub nr.526 din data de 06.10.2014, cu sediul social în loc. Cluj Napoca, Str. Lacu Rosu nr. 3/34, jud. Cluj.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world