COMUNICAT DE PRESÄ‚ : Lansare proiect „Ateliere de educaÅ£ie prin IT&C pentru copiii ÅŸi tinerii străzii”

COMUNICAT DE PRESÄ‚ : Lansare proiect „Ateliere de educaÅ£ie prin IT&C pentru copiii ÅŸi tinerii străzii”

AsociaÅ£ia Stea anunţă lansarea unui proiect bazat pe derularea de activităţi educative folosind Tehnologia InformaÅ£iei ÅŸi ComunicaÅ£iilor (IT&C) în scopul creÅŸterii ÅŸanselor de reintegrare ÅŸcolară, profesională ÅŸi socială a copiilor ÅŸi tinerilor străzii.

Proiectul „Ateliere de educaÅ£ie prin IT&C pentru copiii ÅŸi tinerii străzii” se derulează în perioada iulie 2012 – iunie 2013, fiind unul dintre proiectele câÅŸtigătoare a 8 pachete informatice în cadrul apelului la proiecte ASSOCLIC organizat de către AsociaÅ£ia Ateliere Fără Frontiere, care urmăreÅŸte identificarea ÅŸi echiparea proiectelor structurilor ce folosesc materialul informatic ca mijloc de educare ÅŸi formare în România.

Beneficiarii direcÅ£i ai acestui proiect sunt 17 copii ÅŸi tineri ai străzii din Satu Mare (14 – 35 ani) care frecventează cu regularitate centrul de zi al AsociaÅ£iei Stea, care vor învăţa să folosească calculatorul ÅŸi cu ajutorul acestuia, să obÅ£ină acces la informaÅ£ii ÅŸi să îÅŸi dezvolte abilităţile de viaţă.

Obiectivele proiectului “Ateliere de educaÅ£ie prin IT&C pentru copiii ÅŸi tinerii străzii” sunt :

·         Dezvoltarea deprinderilor de scris, citit, socotit ÅŸi cunoÅŸtinÅ£ele de cultură generală a copiilor ÅŸi tinerilor prin folosirea de softuri educative 

·         Dezvoltarea abilităţilor tinerilor de utilizare a calculatorului pentru căutarea unui loc de muncă ÅŸi pregătirea pentru angajare

·         Asimilarea de noi cunoÅŸtinÅ£e despre reguli de igienă ÅŸi sănătate ÅŸi formarea de deprinderi de prevenire a îmbolnăvirilor

·         Dezvoltarea abilităţilor cultural-artistice ÅŸi creative ÅŸi cele de folosire a calculatorului ÅŸi a internetului

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul centrului de zi se vor dezvolta o serie de ateliere educative asistate de calculator. Se vor folosi softuri educaÅ£ionale pentru : alfabetizare, matematică, ÅŸtiinÅ£ele naturii, geografie, cultură generală (anatomie, enciclopedii istorice, etc). De asemenea, cu ajutorul calculatoarelor vor fi organizate competiÅ£ii de cultură generală menite să consolideze asimilarea cunoÅŸtinÅ£elor.

În cadrul atelierului de orientare ÅŸi integrare profesională, tinerii vor învăţa să folosească calculatorul ÅŸi internetul în scopul căutării unui loc de muncă, redactării CV-ului ÅŸi a scrisorilor de intenÅ£ie ÅŸi postării documentelor pe site-uri de plasare a forÅ£ei de muncă. 

În domeniul educaÅ£iei pentru sănătate, softurile educaÅ£ionale folosite vor avea rolul de a transmite informaÅ£ii în ceea ce priveÅŸte metodele de prevenire a bolilor. Facilităţile multimedia vor susÅ£ine vizual ÅŸi auditiv teoria prezentată de asistenÅ£ii sociali. De asemenea prin accesarea unor site-uri ÅŸi vizionarea de filme educative ÅŸi spoturi video, vor fi abordate probleme specifice copiilor ÅŸi tinerilor străzii: drogurile, alcoolul, tutunul.

În cadrul atelierelor de dezvoltare a abilităţilor cultural-artistice, sub îndrumarea echipei educative copii ÅŸi tinerii vor învăţa să prelucreze imagini ÅŸi desene prin intermediul unor softuri specifice, fiind sprijiniÅ£i să contribuie la realizarea unor articole despre activitatea centrului de zi.

Echipamentele IT vor contribui astfel la diversificarea metodelor educative folosite de AsociaÅ£ia Stea astfel încât informaÅ£iile transmise să fie cât mai atractive ÅŸi mai uÅŸor de însuÅŸit de către copiii ÅŸi tinerii străzii. Acest lucru reprezintă un beneficiu pe termen lung, calculatoarele urmând să folosite în cadrul centrului de zi ÅŸi după terminarea acestui proiect.

Prin investiÅ£ia în educaÅ£ia copiilor ÅŸi tinerilor străzii acest proiect va contribui la reducerea îmbolnăvirilor, a consumului de alcool ÅŸi droguri ÅŸi la incluziunea socială a acestora, facilitând integrarea lor ÅŸcolară ÅŸi profesională.

Acest proiect se derulează în cadrul centrului de zi al AsociaÅ£iei Stea pentru copiii ÅŸi tinerii străzii care funcÅ£ionează prin proiectului StradAlternativa implementat împreună cu organizaÅ£iile AsociaÅ£ia Popica Onlus din Italia ÅŸi Solidarite Enfance Roumanie din FranÅ£a, în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare ÅŸi AsociaÅ£ia Grenoble Isere Roumanie.

AsociaÅ£ia STEA este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, va stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330. Persoana de contact: Cristina-Maria Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com, www.asociatiasteasm.ro


Copiii şi tinerii străzii – actori în cadrul evenimentelor de sensibilizare desfăşurate la Satu Mare cu ocazia Zilei Internaţionale Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri

Copiii şi tinerii străzii – actori în cadrul evenimentelor de sensibilizare desfăşurate la Satu Mare cu ocazia Zilei Internaţionale Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri

Ziua InternaÅ£ională Împotriva Traficului ÅŸi Consumului Ilicit de Droguri, marcată în fiecare an pe data de 26 Iunie, oferă cadrul informării ÅŸi sensibilizării populaÅ£iei cu privire la riscurile generate de consumul de droguri, demersurile forurilor internaÅ£ionale privind lupta împotriva consumului ÅŸi traficului de droguri, precum ÅŸi cu privire la dreptul fiecăruia dintre noi de a trăi sănătos.

                Anul acesta, copiii ÅŸi tinerii străzii din Satu Mare nu au fost doar simplii beneficiari ai unei campanii de sensibilizare pe această temă, ci o parte dintre aceÅŸtia, au avut ocazia de a trece prin experienÅ£a asumării unui rol activ, participând ei înÅŸiÅŸi la o serie de evenimente de sensibilizare a populaÅ£iei privind beneficiile unui stil de viaţă sănătos desfăşurate de către Centrul de Prevenire, Evaluare ÅŸi Consiliere Antidrog Satu Mare în parteneriat cu OrganizaÅ£ia Caritas – Biroul de prevenire ÅŸi consiliere antidrog ÅŸi AsociaÅ£ia Stea.

             Campania de sensibilizare ÅŸi conÅŸtientizare pentru marcarea Zilei InternaÅ£ionale Împotriva Traficului ÅŸi Consumului Ilicit de Droguri a cuprins diverse activităţi desfăşurate în aer liber, în centrul oraÅŸului Satu Mare, în Pasajul Corneliu Coposu :

–          Postarea unui stand de informare cu privire la riscurile consumului ÅŸi traficului de droguri

–          Proiectarea de spoturi antidrog

–          O expoziÅ£ie de fotografie cu tematică antidrog

–          Realizarea de sondaje de opinie cu privire la cunoÅŸtinÅ£ele ÅŸi riscurile consumului de droguri în rândul populaÅ£iei

–          Tombolaantidrog

–          Sensibilizarea ÅŸi informarea părinÅ£ilorcare se găsesc cu copiii în spaÅ£iul de joacă din pasajul C.Coposu în vederea creÅŸterii protecÅ£iei de timpuriu a copiilor faţă de consumul de droguri

–          Flash-mobcoordonat de d-na profesor consilier Irime AniÅŸoara de la Colegiul NaÅ£ional „Doamna Stanca” având ca scop implicarea activă a populaÅ£iei în manifestarea unei atitudini de respingere a consumului ÅŸi traficului de droguri

–          Exprimarea unui mesaj antidrog pe panouri.

–          Scenetă anti-discriminarerealizată de AsociaÅ£ia Stea.

Participarea la aceste evenimente a fost deosebit de benefică pentru grupul de 12 copii ÅŸi tineri ai străzii care frecventează centrul de zi al AsociaÅ£iei Stea implicaÅ£i în acest eveniment, jucând un dublu rol de sensibilizare ÅŸi de capacitare a lor prin asumarea unei poziÅ£ii de membru activ al comunităţii. Acest lucru este cu atât mai semnificativ cu cât evaluările realizate de către AsociaÅ£ia Stea în 2011 în rândul a 120 de copii ÅŸi tineri beneficiari de servicii sociale arată că 62% dintre aceÅŸtia sunt dependenÅ£i de droguri (alcool ÅŸi aurolac).

De asemenea, aceasta a fost ÅŸi o excelentă oportunitate pentru copiii ÅŸi tinerii străzii de a socializa cu alÅ£i tineri din comunitate (liceeni, voluntari CPECA, trecători) într-o situaÅ£ie cu totul diferită de cea în care ei se găsesc ei zi de zi : de la reacÅ£iile obiÅŸnuite de milă sau condamnare ÅŸi respingere, ei au avut ocazia să experimenteze sentimente pozitive de aprecierii pentru talentul lor ÅŸi munca depusă la construirea ÅŸi prezentarea scenetei anti-discriminare. Această experienţă s-a dovedit a fi un foarte bun instrument de creÅŸtere a stimei de sine a copiilor ÅŸi tinerilor străzii ei fiind conÅŸtientizaÅ£i de rolul lor activ într-o acÅ£iune în folosul comunităţii.

Foşti “copii ai străzii” deveniţi cetăţeni activi ai comunităţii noastre : Poveştile unor învingători – Există scăpare din “spirala străzii” !

Foşti “copii ai străzii” deveniţi cetăţeni activi ai comunităţii noastre : Poveştile unor învingători – Există scăpare din “spirala străzii” !

Nu de puÅ£ine ori ni se întâmplă să fim priviÅ£i cu scepticism atunci când povestim celor din jurul nostru că suntem o mână de oameni care am ales să ne dedicăm energia pentru a schimba viitorul copiilor ÅŸi tinerilor străzii.
MulÅ£i ne condamnă că oferim servicii sociale unor oameni care “nu merită să fie ajutaÅ£i”, alÅ£ii ne privesc cu oarecare admiraÅ£ie pentru scopul nostru nobil, dar mare neâncredere faţă de ÅŸansele de reuÅŸită ale muncii noastre, puÅ£ini sunt cei care au curajul să ni se alăture…
 
Un lucru e sigur, e nevoie de multă perseverenţă pentru a contracara efectele lipsei de afecÅ£iune, educaÅ£ie ÅŸi îndrumare pe care copiii ÅŸi tinerii care au ajuns pe stradă nu le-au primit din partea familiilor lor, iar efectele anilor traiÅ£i în subcultura străzii nu dispar peste noapte.
 
Una din cele mai mari bariere în drumul spre integrare socială a copiilor ÅŸi tinerilor cu care lucrăm este stima lor de sine foarte scăzută. După ce ani la rând s-au obiÅŸnuit să fie trataÅ£i ca ÅŸi “gunoi al societăţii”, nu este de mirare că ei au ajuns să nu aibă încredere în propriile capacităţi ÅŸi în posibilitatea reală de a avea o viaţă ca ceilaÅ£i oameni din comunitate. Aici intervenim noi, sprijinindu-i să-ÅŸi imagineze ÅŸi să-ÅŸi construiască un viitor mai bun renunÅ£ând la viaÅ£a caracteristică străzii ÅŸi responsabilizându-i să depună eforturi pentru a se integra în societate.
 
Åži chiar dacă rezultatele apar mult mai greu decât ne-am dori noi, cei care visăm zi de zi să schimbăm lumea, problemele ÅŸi inegalităţile care ne înconjoară, fiecare victorie ne motivează să nu ne lăsăm descurajaÅ£i. Căci, chiar ÅŸi o singură viaţă schimbată merită tot efortul din lume…
 
Cosmin, 24 ani – stivuitorist, trăieÅŸte în chirie ÅŸi este independent
 
Cosmin a fost abandonat de părinÅ£i la naÅŸtere. Întreaga copilărie ÅŸi-a petrecut-o dintr-un centru de plasament în altul ajungând în cele din urmă pe stradă.
În 2009 asistentul social din cadrul unităţii mobile l-a întâlnit pe stradă. Cosmin a solicitat sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, angajându-se la un supermarket.
În timpul zilei frecventa centrul de zi al AsociaÅ£ei Stea iar la scurt timp a intrat în apartamentul social. Aici Cosmin ÅŸi-a dezvoltat deprinderile de viaţă independentă, învăţând să se gospodărescă, să-ÅŸi gestioneze resursele, să relaÅ£ioneze ÅŸi să se descurce în comunitate, păstrându-ÅŸi totodată locul de muncă.
În timpul liber de după serviciu, Cosmin a decis să continue liceul întrerupt la ieÅŸirea din centrul de plasament ÅŸi mânat de o puternică dorinţă de a putea avansa a locul de muncă, a cerut sprijin AsociaÅ£iei Stea pentru a participa la cursuri de formare profesională. AÅŸa se face că, în cadrul programului de sponsorizări profesionale desfăşurat prin intermediul partenerului nostru, AsociaÅ£ia Solidarite Enfance Roumanie ÅŸi finanÅ£at de compania Wendel Participation din FranÅ£a, în 2010, Cosmin a absolivit un curs de stivuitorist.
În februarie 2012 Cosmin a ieÅŸit din apartamentul nostru social ÅŸi de atunci trăieÅŸte în chirie asigurându-ÅŸi cheltuielile din venitul propriu. Cosmin, păstrează o bună legătură cu AsociaÅ£ia Stea, fiind monitorizat în mod constant ÅŸi apelând la asistenÅ£ii sociali atunci când are câte o întrebare, însă el a devenit un tânăr bine integrat în comunitatea sătmăreană. O demonstrează ÅŸi ultima sa reuÅŸită : în urmă cu o lună a reuÅŸit cu eforturi proprii să-ÅŸi schimbe locul de muncă din cel de muncitor necalificat în cadrul supermarketului, în cel de stivuitorist la o fabrică de canapele obÅ£inând totodată ÅŸi un venit cu 30% mai mare.
 
Åžtefan, 27 ani – muncitor la o fabrică de mobilă, mândru să-i ofere copilului său o viaţă mai bună
 
Când unitatea nostră mobilă l-a cunoscut pe Åžtefan în 2005, acesta avea deja mai bine de 7 ani petrecuÅ£i în condiÅ£ii de stradă. El a ajuns pe stradă după moartea tatălui său, ÅŸi a preferat să fugă de acasă decât să trăiască cu tatăl vitreg care era alcoolic ÅŸi violent.
Åžtefan nu a trăit niciodată într-un centru de plasament. 
Datorită problemelor legate de alcool şi droguri drumul său spre integrare socială a fost lung şi anevoios.
După multe încercări de angajare ÅŸi păstrare a unui loc de muncă, lupta cu dependenÅ£a de alcool ÅŸi aurolac, Åžtefan este azi un muncitor la o fabrică de mobilă, trăieÅŸte în chirie împreună cu prietena sa ÅŸi în curând vor avea un copil căruia doreÅŸte să-i ofere o familie adevărată ÅŸi o viaţă mai bună.
 
… ÅŸi alÅ£i 2 tineri din apartamenul social sunt în curs de a le urma exemplul în scurt timp, lăsând locurile lor altor tineri ai străzii care frecventează centrul de zi ÅŸi care dau dovadă zi de zi de o puternică motivaÅ£ie de schimbare ÅŸi dorinţă de integrare profesională.

Clasament “CUPA ANTI-DISCRIMINĂRII COPIILOR ŞI TINERILOR STRĂZII “ 2012

Clasament “CUPA ANTI-DISCRIMINĂRII COPIILOR ŞI TINERILOR STRĂZII “ 2012

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Clasament “CUPA ANTI-DISCRIMINÄ‚RII COPIILOR ÅžI TINERILOR STRÄ‚ZII “ 2012

În cadrul Campaniei de promovare a voluntariatului ÅŸi de advocacy pentru nevoile ÅŸi aspiraÅ£iile copiilor ÅŸi tinerilor străzii din Satu Mare, AsociaÅ£ia Stea a desfăşurat la Satu Mare, în data de 6 iunie 2012, Campionatul de fotbal “CUPA ANTI-DISCRIMINÄ‚RII COPIILOR ÅžI TINERILOR STRÄ‚ZII.

 

Campionatul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul Åžcolar Satu Mare ÅŸi DirecÅ£ia JudeÅ£eană de Sport ÅŸi Tineret, cu sprijinul AsociaÅ£iei JudeÅ£ene de Fotbal Satu Mare ÅŸi s-a desfăşurat în sala de sport al Colegiului Tehnic „Traian Vuia” Satu Mare.

La campionat au participat 6 echipe formate din tineri ai străzii, voluntari ÅŸi angajaÅ£i ai AsociaÅ£iei Stea, elevi de la liceele : Liceul cu program sportiv Satu Mare, Colegiul Tehnic de Transporturi ÅŸi TelecomunicaÅ£ii „Ion I. C. Brătianu” Satu Mare, Grup Åžcolar ConstrucÅ£ii de MaÅŸini „Unio” Satu Mare, Colegiu Economic „Gheorghe DragoÅŸ” Satu Mare, Colegiu Tehnic „Elisa Zamfirescu” Satu Mare ÅŸi elevi de la Åžcoala cu clasele I-VIIIdin Livada Mică.

Clasamentul campionatului a fost următorul:

Locul I:  Colegiul Tehnic de Transporturi ÅŸi TelecomunicaÅ£ii „Ion I. C. Brătianu” Satu Mare

Locul II : Liceul cu program sportiv Satu Mare si Asociaţia Stea (grup mixt)

Locul III : Grup Åžcolar ConstrucÅ£ii de MaÅŸini „Unio” Satu Mare

CâÅŸtigătorii au fost premiaÅ£i cu medalii iar sportivii de la Colegiului Ion I.C. Brătianu au câÅŸtigat cupa campionatului.

Campionatul a fost arbitrat de 2 arbitrii desemnaÅ£i de către AsociaÅ£ia JudeÅ£eană de Fotbal Satu Mare.Prin organizarea campionatului ne-am propus schimbarea comportamentului discriminant al comunităţii faţă de copiii ÅŸi tinerii străzii, promovarea drepturilor acestora, precum ÅŸi întărirea legăturilor dintre comunitate ÅŸi copiii ÅŸi tinerii străzii, oferindu-le posibilitatea acestora să interacÅ£ioneze cu alÅ£i tineri din comunitate, într-un cadru guvernat de valorile educative ale sportului, a spiritului de toleranţă ÅŸi fairplay-ului.

Aceast campionat face parte din acÅ£iunile de advocacy pe lângă factorii de decizie locali, naÅ£ionali ÅŸi internaÅ£ionali precum ÅŸi a mass-mediei în vederea susÅ£inerii integrării sociale durabile a copiilor ÅŸi tinerilor străzii.

Proiectul „Campanie de promovare a voluntariatului ÅŸi advocacy pentru nevoile ÅŸi aspiraÅ£iile copiilor ÅŸi tinerilor străzii din Satu Mare”este cofinanÅ£at de cătreOrganizaÅ£ia InternaÅ£ională a Francofoniei (OIF/APECO), Ambasada ElveÅ£iei în România, DelegaÅ£ia Valonia-Bruxelles în România, Ambasada FranÅ£ei în România ÅŸi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, având ca parteneri locali Centrul de Prevenire, Evaluare ÅŸi Consiliere Antidrog Satu Mare, Inspectoratul Åžcolar JudeÅ£ean Satu Mare ÅŸi Centrul JudeÅ£ean de Resurse ÅŸi Asistenţă EducaÅ£ională Satu Mare, având ca ÅŸi colaboratori AsociaÅ£ia GIR 2003, AsociaÅ£ia ArtiÅŸtilor Fotografi Prisma, DirecÅ£ia JudeÅ£eană de Sport ÅŸi Tineret Satu Mare, Muzeul de Artă Satu Mare, Biblioteca JudeÅ£eană Satu Mare, Filarmonica „Dinu Lipatti” Satu Mare ÅŸi Institutul Polonez din BucureÅŸti ÅŸi beneficiind de sprijinul Consiliului JudeÅ£ean Satu Mare ÅŸi al Radio Transilvania Satu Mare.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon fix : 0361-884330, mobil : 0743174169. Persoană de contact: Cristina Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com, www.asociatiasteasm.ro şi www.asociatiastea.blogspot.com.

_________________________________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­AsociaÅ£iaSTEA este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui si de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile.

Proiect cofinanÅ£at de către OrganizaÅ£ia InternaÅ£ională a Francofoniei, Ambasada ElveÅ£iei în România, DelegaÅ£ia Valonia-Bruxelles în România, Ambasada FranÅ£ei în România ÅŸi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare

Eveniment festiv : donare de carti in limba franceza si spectacol !!!

Eveniment festiv : donare de carti in limba franceza si spectacol !!!

Vineri, 4 iunie 2012, cu începere de la ora 11.00, AsociaÅ£ia Stea are deosebita plăcere de a vă invita la Biblioteca JudeÅ£eană din Satu Mare Strada Decebal, nr. 2 pentru a participa la evenimentul festiv care marchează donarea de cărÅ£i în limba franceză din partea OrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale a Francofoniei  ÅŸi a DelegaÅ£iei Valonia-Bruxelles către Biblioteca JudeÅ£eană Satu Mare.

La eveniment va participa şi domul David Bongard, reprezentant al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

Tot vineri, 8 iunie, de la ora 13.00, AsociaÅ£ia Stea invită toÅ£i sătmărenii la Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare, la un eveniment cultural ce va cuprinde momente artistice pregătite de copii ÅŸi tinerii străzii care frecventează centrul de zi ÅŸi voluntari ai AsociaÅ£iei Stea ÅŸi festivitatea de premiere a elevilor care au participat la concursul de creaÅ£ie „Anti – discriminare a copiilor ÅŸi tinerilor ÅŸi pledoarie pentru drepturile copiilor” a căror lucrări pot fi admirate de sătmăreni în holul Filarmonicii.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la e-mail : asociatiastea@gmail.com sau mobil: 0743174169 / fix : 0361884330.

Va asteptam alaturi de noi !

Programul Campaniei de promovare a voluntariatului ÅŸi de advocacy pentru nevoile ÅŸi aspiraÅ£iile copiilor ÅŸi tinerilor străzii din Satu Mare 4 – 8 iunie 2012

Programul Campaniei de promovare a voluntariatului ÅŸi de advocacy pentru nevoile ÅŸi aspiraÅ£iile copiilor ÅŸi tinerilor străzii din Satu Mare 4 – 8 iunie 2012

AsociaÅ£ia Stea invită toÅ£i sătmărenii să participe la acÅ£iunile derulate în cadrul Campaniei de promovare a voluntariatului ÅŸi advocacy pentru nevoile ÅŸi aspiraÅ£iile copiilor ÅŸi tinerilor străzii din Satu Mare manifestând deschiderea de a oferi o ÅŸansă reală de integrare socială copiilor ÅŸi tinerilor străzii.

AccesaÅ£i programul Campaniei : /ckfinder/userfiles/images/files/Program Campanie Asociatia Stea 4 – 8 iunie 2012.pdf

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la e-mail : asociatiastea@gmail.com sau mobil: 0743174169 / fix : 0361884330.

Implică-te să construim un viitor mai bun pentru toţi copiii din Satu Mare !

Ziua Porţilor Deschise la Asociaţia Stea

Ziua Porţilor Deschise la Asociaţia Stea

Luni, 4 iunie 2012, de la ora 10.30 la 16.00, toÅ£i sătmărenii sunt aÅŸteptaÅ£i să viziteze centrul de zi al AsociaÅ£iei Stea, B-dul Octavian Goga nr.14 Satu Mare, în cadrul acÅ£iunii „Ziua PorÅ£ilor Deschise la AsociaÅ£ia Stea”.

Vizitatorii sunt invitaÅ£i să descopere mai multe despre activitatea asociaÅ£iei ÅŸi posibilităţile noastre de voluntariat, iar îndeosebi copiii ÅŸi tinerii sunt încurajaÅ£i să participe la un program de activităţi de animaÅ£ie socio-educativă ÅŸi concursuri cu premii.

COMUNICAT DE PRESĂ : Campanie de promovare a voluntariatului şi de advocacy pentru nevoile şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare

COMUNICAT DE PRESĂ : Campanie de promovare a voluntariatului şi de advocacy pentru nevoile şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Campanie de promovare a voluntariatului şi de advocacy pentru nevoile şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare

AsociaÅ£ia Stea, aflată în parteneriat cu AsociaÅ£ia Popica Onlus din Italia ÅŸi AsociaÅ£ia Solidarite Enfance Roumanie din FranÅ£a anunţă desfăşurarea în perioada 4 – 8 iunie 2012 la Satu Mare a proiectului „Campanie de promovare a voluntariatului ÅŸi advocacy pentru nevoile ÅŸi aspiraÅ£iile copiilor ÅŸi tinerilor străzii din Satu Mare”cofinanÅ£at de cătreOrganizaÅ£ia InternaÅ£ională a Francofoniei (OIF/APECO), Ambasada ElveÅ£iei în România, DelegaÅ£ia Valonia-Bruxelles în România, Ambasada FranÅ£ei în România ÅŸi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, având ca parteneri locali Centrul de Prevenire, Evaluare ÅŸi Consiliere Antidrog Satu Mare, Inspectoratul Åžcolar JudeÅ£ean Satu Mare ÅŸi Centrul JudeÅ£ean de Resurse ÅŸi Asistenţă EducaÅ£ională Satu Mare, având ca ÅŸi colaboratori AsociaÅ£ia GIR 2003, AsociaÅ£ia ArtiÅŸtilor Fotografi Prisma, DirecÅ£ia JudeÅ£eană de Sport ÅŸi Tineret Satu Mare, Muzeul de Artă Satu Mare, Biblioteca JudeÅ£eană Satu Mare, Filarmonica „Dinu Lipatti” Satu Mare ÅŸi Institutul Polonez din BucureÅŸti ÅŸi beneficiind de sprijinul Consiliului JudeÅ£ean Satu Mare ÅŸi al Radio Transilvania Satu Mare.

Această acÅ£iune cuprinde o serie de evenimente sociale, culturale ÅŸi sportive, care vor fi derulate în Satu Mare în săptămâna 4 – 8 iunie, cu scopul de a creÅŸte gradul de conÅŸtientizare a comunităţii sătmărene cu privire la problemele sociale existente în comunitate ÅŸi de a îmbunătăţi strategiile de răspuns la situaÅ£ia copiilor ÅŸi tinerilor străzii din Satu Mare prin dezvoltarea de parteneriate ÅŸi promovarea solidarităţii, implicării civice ÅŸi responsabilităţii sociale.

Fenomenul copiii ÅŸi tinerii străzii afectează viaÅ£a comunităţii în toate dimensiunile ei. Majoritatea copiilor ÅŸi tinerilor străzii trăiesc sub poduri sau în locuinÅ£e improvizate în clădiri dărăpănate în condiÅ£ii de igienă foarte precare. Având în vedere accesul redus la educaÅ£ie ÅŸi formare profesională ÅŸi condiÅ£iile dificile de viaţă, majoritatea copiilor nu frecventează ÅŸcoala iar adulÅ£ii nu reuÅŸesc să-ÅŸi găsească locuri de muncă, practicând cerÅŸetoria sau alte activităţi de subzistenţă pentru a obÅ£ine cele necesare traiului zilnic, existând riscul de a rămâne pe termen lung dependenÅ£i de mila sătmărenilor.

AsociaÅ£ia Stea acÅ£ionează pentru a schimba viitorul copiilor ÅŸi tinerilor care nu au avut ÅŸansa de a se naÅŸte într-o familie care să aibă grijă de ei ÅŸi să îi educe. Munca AsociaÅ£iei Stea bazată pe educaÅ£ie urmăreÅŸte prevenirea comportamentelor delicvente, sprijină copiii ÅŸi tinerii străzii pentru a-i determina să renunÅ£e la viaÅ£a caracteristică străzii ÅŸi îi responsabilizează să depună eforturi pentru a se integra în societate.

AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă

AcÅ£iunile din această campanie urmăresc să sensibilizeze opinia publică în vederea nediscriminării copiilor ÅŸi tinerilor străzii ÅŸi identificării unor soluÅ£ii eficiente de prevenire ÅŸi combatere a fenomenului „copiii străzii”.

Å¢inând seama de condiÅ£iile de viaţă ÅŸi lipsa de educaÅ£ie, copiii ÅŸi tinerii nu pot sau nu ÅŸtiu să iasă singuri din spirala străzii. Ei au nevoie de ajutorul specializat pe care îl oferă AsociaÅ£ia Stea, iar aceasta are nevoie de sprijinul comunităţii sătmărene pentru a asigura o îmbunătăţire durabilă a situaÅ£iei acestor copii ÅŸi tineri.

AsociaÅ£ia Stea încurajează sătmărenii să se implice, indiferent de vârsta sau profesia pe care o au, având la dispoziÅ£ie diferite alternative : voluntariatul, donaÅ£iile ÅŸi sponsorizările în bani, alimente ÅŸi alte produse, sau asigurarea unui loc de muncă pentru tinerii de care se ocupă AsociaÅ£ia Stea.

SprijiniÅ£i-ne să învăţăm copiii ÅŸi tinerii străzii să-ÅŸi construiască

o viaţă mai bună !

AsociaÅ£ia Stea invită pe această cale toÅ£i sătmărenii să participe la acÅ£iunile derulate în cadrul acestei campanii manifestând deschiderea de a oferi o ÅŸansă reală de integrare socială copiilor ÅŸi tinerilor străzii :

 

Luni, 4 iunie 2012                       de la ora 10.30 la 16.00                     B-dul Octavian Goga nr.14

ToÅ£i sătmărenii sunt aÅŸteptaÅ£i să vizitezecentrul de zi al AsociaÅ£iei Stea în cadrul acÅ£iunii Ziua PorÅ£ilor Deschise la AsociaÅ£ia Stea”.

Vizitatorii sunt invitaÅ£i să descopere mai multe despre activitatea asociaÅ£iei ÅŸi posibilităţile de voluntariat, iar mai ales copiii ÅŸi tinerii sunt încurajaÅ£i să participe la un program de activităţi de animaÅ£ie socio-educativă ÅŸi concursuri cu premii.

 

MarÅ£i, 5 iunie 2012                     de la ora 11.00                   Muzeul de Artă, PiaÅ£a Libertăţii, nr.21

Institutul Polonez din BucureÅŸti, în calitate de co-organizator, alături de AsociaÅ£ia Stea ÅŸi Muzeul de Artă Satu Mare invită sătmărenii ÅŸi mai ales copiii, la  Vernisajul expoziÅ£iei “Apărătorul cauzei copiilor. Povestea lui Janusz Korczak”.

ExpoziÅ£ia prezintă viaÅ£a lui Janusz Korczak, remarcabil pedagog, gânditor umanist ÅŸi scriitor polonez evreu, de profesie medic pediatru, care a activat toată viaÅ£a pentru egalitatea în drepturi a copiilor, ideile sale devenind fundamentul ConvenÅ£iei privind drepturile copilului.ExpoziÅ£ia va rămâne la Satu Mare până în data de 9 iulie 2012.

 

MarÅ£i, 5 iunie 2012                     de la ora 13.00               PiaÅ£a Libertăţii – Str. Corneliu Coposu

Toţi sătmărenii sunt invitaţi să se alăture echipei Stea la un Marş de promovare a drepturilor copiilor şi tinerilor străzii.

ParticipanÅ£ii sunt încurajaÅ£i să pregătească pancarte cumesaje de nediscriminare ÅŸi de promovare a incluziunii sociale a copiilor ÅŸi tinerilor străzii : „NU ! discriminării copiilor ÅŸi tinerilor străzii”, „Implică-te să-i învăţăm să-ÅŸi construiască o viaţă mai bună !”

 

Miercuri, 6 iunie 2012                    de la ora 12.00                       Sala Multimedia a ISJ Satu Mare

Elevi de la Colegiul NaÅ£ional „Mihai Eminescu”, Colegiul NaÅ£ional „Ion Slavici” ÅŸi Colegiul NaÅ£ional „Doamna Stanca” vor participa la o Dezbatere în limba franceză : „ProtecÅ£ia drepturilor copiilor străzii”.

Elevii îÅŸi vor exprima punctul de vedere cu privire la situaÅ£ia copiilor străzii din Satu Mare ÅŸi soluÅ£iile pentru respectarea drepturilor lor fundamentale, asigurându-se premisele pentru a-ÅŸi construi un viitor ai bun.

 

Miercuri, 6 iunie 2012                        de la ora 15.00                                  Baza sportivă „Åžtrand”

Echipe de fotbal formate din reprezentanÅ£i ai autorităţilor, instituÅ£iilor, organizaÅ£ilor neguvernamentale ÅŸi tineri ai străzii împreună cu alÅ£i tineri, elevi la patru licee din Satu Mare vor participa la o competiÅ£ie inter-instituÅ£ională de fotbal intitulată : “CUPA ANTI-DISCRIMINÄ‚RII COPIILOR ÅžI TINERILOR STRÄ‚ZII “ 2012.

 

Joi, 7 iunie 2012                        de la ora 9.00                  Hotel Astoria, Str. Kogălniceanu nr.1

AsociaÅ£ia Stea organizează ConferinÅ£a „Drepturi, nevoi, servicii de asistenţă socială ÅŸi strategie pentru integrarea socială a copiilor ÅŸi tinerilor străzii”.

Evenimentul va reuni reprezentanÅ£i ai autorităţilor, responsabili ai unor instituÅ£ii ÅŸi organizaÅ£ii locale ÅŸi judeÅ£ene, reprezentanÅ£i a mediului de afaceri din Satu Mare, invitaÅ£i de la OrganizaÅ£ia InternaÅ£ională a Francofoniei, Ambasadele FranÅ£ei ÅŸi ElveÅ£iei, DelegaÅ£ia Valonia-Bruxelles, FederaÅ£ia OrganizaÅ£iilor Neguvernamentale pentru Copil ÅŸi de la organizaÅ£ii din Å£ară care lucrează cu copii ÅŸi tineri au străzii, în jurul unei dezbateri cu privire la drepturile, situaÅ£ia reală, nevoile copiilor ÅŸi tinerilor străzi ÅŸi strategiile de promovare a drepturilor lor, construind un plan de acÅ£iune pentru integrarea socială a acestora.

 

Vineri, 8 iunie 2012                        de la ora 11.00                        Biblioteca JudeÅ£eană Satu Mare

ReprezentanÅ£i ai unor instituÅ£ii ÅŸi organizaÅ£ii din domeniul social ÅŸi cultural sunt invitaÅ£i la un eveniment festiv marcând Donarea de cărÅ£i în limba franceză din partea OrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale a Francofoniei către Biblioteca JudeÅ£eană Satu Mare.

 

Vineri, 8 iunie 2012                         de la ora 13.00                 Filarmonica „Dinu Lipatti” Satu Mare

ToÅ£i sătmărenii sunt invitaÅ£i să la Spectacol „Anti – discriminare a copiilor ÅŸi tinerilor ÅŸi pledoarie pentru drepturile copiilor”.

Acest eveniment cultural ce va cuprinde momente artistice pregătite de copii ÅŸi tinerii străzii care frecventează centrul de zi ÅŸi voluntari ai AsociaÅ£iei Stea ÅŸi festivitatea de premiere a elevilor care au participat la concursul de creaÅ£ie „Anti – discriminare a copiilor ÅŸi tinerilor ÅŸi pledoarie pentru drepturile copiilor” a căror lucrări pot fi admirate de sătmăreni în holul Filarmonicii în perioada 4 – 8 iunie 2012.

Alături de membrii comunităţii sătmărene, AsociaÅ£ia Stea are deosebita onoare de a avea ca invitaÅ£i la evenimentele organizate în cadrul proiectului, în perioada 6-8 iunie 2012, înalÅ£i demnitari reprezentanÅ£i aiOrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale a Francofoniei (OIF/APECO), DelegaÅ£iei Valonia-Bruxelles în România, Ambasadei ElveÅ£iei în România ÅŸi Ambasadei FranÅ£ei în România.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon fix : 0361-884330, mobil : 0743174169. Persoană de contact: Cristina Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com

Proiect cofinanÅ£at de către OrganizaÅ£ia InternaÅ£ională a Francofoniei, Ambasada ElveÅ£iei în România, DelegaÅ£ia Valonia-Bruxelles în România, Ambasada FranÅ£ei în România ÅŸi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare